Home

14 platové třída

Musím Vás uvést na pravou míru. Žádný řadový učitel se k této sumě nikdy nedopracuje. Pro řadové učitele platí pouze 8. - 12. platová třída, 13. a 14. platová třída ve školství platí pouze pro ředitele, inspektory a ministerské úředníky. Byla bych ráda, kdybyste veřejnost nemystifikoval nepravdivými údaji Platové tabulky pro státní zaměstnance ve služebním poměru. Následující platové tabulky jsou přílohou zákona číslo 304/2014 Sb. Tabulka pro většinu státních zaměstnanců ve služebním poměru (kromě těch uvedených v následující tabulce): Tabulka p latí od 1.1.2020. Stupeň : 14. platová třída Platové třídy, platové stupně, platové tabulky, také v tom máte trochu zmatek? Následující shrnutí by vám mělo pomoci v základní orientaci. 14. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělán. Platové tabulky učitelů základních, středních a mateřských škol 2020 podle MŠMT. Podle analýzy ministerstva školství přesáhl v lednu 2019 průměrný hrubý měsíční plat učitelů ve školství 39 tisíc korun, což je o 5 tisíc korun více než v předchozím roce.Tohle číslo ale může být dost zavádějící, platy jednotlivých pedagogických pracovníků se řídí.

Platové tabulky a katalog platových tříd 2020 - Kupní Síl

Platové tabulky pro rok 2020 Navýšení platů pro rok 2020: platy učitelů a pedagogů vzrostou o 8%, většina ostatních platů plošně o 1 500 Kč, další podrobnosti V první řade je nutné rozlišovat pojmy platový stupeň a platová třída. V závislosti na příslušné platové třídě, Takový místopředseda okresního soudu s nanejvýš 14 senáty proto ke svému násobícímu koeficientu připočítává dalších 0,09 bodu, kdežto předseda okresního soudu s více než 45 senáty pak. Platy lékařů ve veřejných institucích . Přejděme do státních nebo krajských a obecních (příspěvkových) organizací. Tady zaměstnanci oficiálně nedostávají mzdy, nýbrž platy, podle novelizovaného vládního nařízení č. 341/2017 Sb.Lékaři zde spadají do 1. až 12. stupně podle předchozí započitatelné praxe, respektive do 11. až 15. třídy podle náročnosti. 304. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 8. prosince 2014. o platových poměrech státních zaměstnanců. Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1, § 146 odst. 2 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.

Platy státních úředníků 2020 - Pracomat

 1. Otevřít platovou tabulku lékařů a zubařů pro rok 2020 v novém okně . Platy lékařů a zubařů v roce 2020. Platy lékařů a zubařů závisí na jejich vzdělání (platové třídě) a délce jejich praxe v oboru (platovém stupni).Podrobnosti jsou uvedeny v nařízení vlády 341/2017 Sb.. Všechny platové tabulky pro rok 202
 2. Platové třídy nejsou účinné pro soukromé, neziskové ani církevní organizace, kde jsou zaměstnanci chránění zaručenými mzdami nebo kolektivně uzavíranými mzdovými tarify. V katalogu prací je OŠETŘOVATEL/KA zařazen do 5 - 6 platové třídy. 5. platová třída
 3. Ředitel školy zařadí zaměstnance vždy do té platové třídy, která odpovídá nejnáročnější práci, kterou vykonává... V případě učitelů to může být 8. až 14. platová třída.Většinou se jedná o 9. platovou třídu (učitelky MŠ) nebo o 12. platovou třídu (učitelé ZŠ, SŠ), případně o 10. platovou třídu u učitelů odborného výcviku na SŠ (viz tabulka)
 4. 14. platová třída 1. Tvorba koncepce informační politiky a strategie rozsáhlé soustavy informačních systémů, například rezortu, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo hlavního města Prahy, tj. vytváření dlouhodobé strategie informačních potřeb rezortu a jeho informační a komunikační infrastruktury, koordinace.
 5. 14. Nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 6. státním zastupitelství do 14. platové třídy (nyní 13. platová třída) Vyšší soudní úředník a justiční čekatel do 12.-13. platové třídy (nyní 11.-13. platová třída) Soudní tajemník do 9.-10. platové třídy (nyní 8. platová třída) Zapisovatelky na státních zastupitelstvích do 7.-8. platové tříd

Platové tarify se navyšují pro lékaře, kterým náleží platová třída 14 - 16 o 2 %. Příplatek za službu ve ztížením pracovním prostředí - zvýšení spodní hranice Novelizované nařízení vlády stanovuje výši příplatku v rozmezí od 500 - 1800 Kč Platové tarify pro učitele nově; Novniky MPSV pro rok 2020; Minimální mzda v roce 2020; Program Antivirus k podpoře zaměstnanosti; Legislativní změny od 1. 7. 2019 do 14. 7. 2019; Účtování stravene Budoucí vrchní rada by měl nastoupit na své místo v Praze od ledna 2017 a těšit se může na plat odpovídající 14. platové třídě. Prezident Miloš Zeman a spolu s ním i hradní mluvčí Jiří Ovčáček zřízení tohoto Centra kritizují a označují za zbytečné

Platové tabulky a třídy státních zaměstnanců Fle

 1. imální tarify pro zaměstnance v soukromém sektoru jsou uvedeny v nařízení vlády č. 567/2006 Sb
 2. Platové tarify v Kč za měsíc (2. část - platové třídy 9-16) Stupeň Praxe Platová třída; 9 10 11 12 13 14 15 16; 1 do 1 roku: 19 730: 21 260: 22 980: 24 77
 3. Platové třídy nejsou účinné pro soukromé, neziskové ani církevní organizace, kde jsou zaměstnanci chránění zaručenými mzdami nebo kolektivně uzavíranými mzdovými tarify. SANITÁŘ/KA 3 - 5 platová třída. 3. platová třída. 1. Provádění pomocných a obslužných činností při poskytování základní.
 4. Re: Účetní - jaká platová třída. Martine, mám v ruce NV č.567 a našla jsem v 5.skupině: vedení účetnictví úč.jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích apříjmech a o výžsledku hospodaření vč. sestavování úč.uzávěrky a vedení účetních knih
 5. Magistr, Inženýr - 13.,14.,15. a 16. platová třída První tabulka je obecná, řídíte se jí, jen pokud nespadáte do žádné jiné tabulky platové tabulky státních zaměstnaců
 6. Třída 12 a 13 byla obsazena pouze 6 % knihovníků. Celkově v knihovnách převažují platové třídy, které odpovídají středoškolskému a vyššímu odbornému vzdělání (třídy 8 a 9). Třída 10 je určena pracovníkům s vyšším odborným či bakalářským vysokoškolským vzděláním
 7. platové třídě. (str. 58) Pokud by ředitel školy vycházel při stanovení výše platu z uvedeného zařazení asistentů pedagoga do 7. nebo 8. platové třídy podle tabulek pro pedagogické pracovníky, šlo by - při plném úvazku (tedy na 40 hodin týdně) - přibližně o mzdu v rozmezí od 18.610,- do 29.970,- Kč.

Na základě změn v katalogu prací od 1.1.2018 požadují kuchařky zařazení do 7. platové třídy, protože mají hmotnou odpovědnost za sklad nebo alespoň do 6. platové třídy, protože normují. Dietní jídla se v ani jedné MŠ nevaří. Prosím o sdělení, zda má na výše uvedené platové třídy nárok. Děkuji Platová tabulka číslo č.1 - je základní platová tabulka, která pro rok 2020 zahrnuje (slučuje platové tabulky č.1 a č.2 z roku 2019). Použije se pro platy úředníků a odborníků a dále na zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1, kde jsou zahrnuti ti zaměstnanci veřejného sektoru, kteří nepasují do žádné z dalších platových tabulek Plat: nástupní plat takové sestry může být tedy 17 870 korun hrubého (9. třída), ale také 19 360 korun hrubého (10. třída), k tomu je třeba započíst platový stupeň, tedy zohlednit dosaženou praxi v oboru. Pokud tak sestra pracuje v 10. platové třídě a má za sebou 10 let praxe, může počítat s platem 23 880 hrubého

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen katalog prací) zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel. Každý pracovník v České republice má nárok na tzv. zaručenou mzdu. Minimální mzda od 1. 1. 2018 startuje na částce 12 200 Kč. Výše minimální mzdy se ale liší v závislosti na platové třídě. Existuje 16 platových tříd rozdělených do 8 skupin prací Zaměstnanci, kterému je poskytován Continue

Zhroucení, rakoviny, šikana, urážky, prostě peklo

1.1.2018). Platové stupně se řídí podle délky praxe, a platové třídy se řídí podle toho, jak zodpovědnou, významnou a složitou práci pracovník vykonává, zohledňuje se zde i vzdělání. Nejnižší platová třída státních zaměstnanců je 5. (s názvem referent), pro kterou stačí středn Platové třídy. V pracovní smlouvě pracovníka ve veřejném sektoru bude vždy určeno tarifní zařazení spolu s popisem náplně práce. 1. - 2. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání; 3. platová třída: střední vzdělání; 4. platová třída: střední vzdělání nebo střední vzdělání s.

Platové tabulky a třídy státních zaměstnanců 2020 Rexter

Platová tabulka číslo č.2 (dříve č.3) - Do této platové tabulky spadají zaměstnanci uvedeni v § 303 odst. 1 zákoníku práce, úředníci územních samosprávných celků, zaměstnanci státu v Akademii věd ČR, v Grantové agentuře ČR nebo v Technologické agentuře ČR. Dále to jsou pracovníci dalších státních fondů nebo úřadů, např Přečtěte si rady a zkušenosti na téma platové tabulky, platové třídy 2014. Třídy/tabulkové platy, a je mi divná jedna věc, ať vezmu článek z r. 2007, nebo

Platové třídy a tarify - Pracestat

3 8 do 19 let 13 850 14 920 16 050 17 250 18 600 20 020 21 560 23 310 25 140 27 120 29 340 31 670 34 190 36 960 40 020 43 250 9 14 310do 23 let 15 420 16 600 17 850. 14. platová třída - Tvůrčí řešení vědeckých, Zařazení do platové třídy se řídí právě tím, jaká je náplň jejich práce: 9. TŘÍDA - práce lektorů, studentů doktorských studijních programů nebo asistentů při přípravě a realizaci cvičení,. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách - platové tabulky, určeno pro příspěvkové organizace dnes je 13.10.2020 + 420 222 539 333 info@ucetnictvino.c

školník platová třída 5 platový tarif: 5. PT/12PS. topič platová třída 3 platový tarif: 3. PT/12/PS. asistent pedagoga platová třída 5 (Vyhl. 27/2016 Sb., § 5, odst. 4) 5. PT/5. PS 8. Smluvní plat . Se zaměstnancem zařazeným do třinácté a vyšší platové třídy může zaměstnavatel sjednat smluvní plat. 9 14. mzdová třída. Komplexní řízení nebo zajišťování chodu rozsáhlých a složitých odborných agend nebo celků s vnitřními i vnějšími vazbami. Řízení nebo zajišťování koncepčních a metodických prací Platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě upravuje Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (viz nařízení vlády 341/2017 Sb., ověřit nejnovější nařízení). Zařazení do platové třídy upravuje § 3 , do platového stupně § 4. Zařazení jednotlivých skupin zaměstnanců do platových tarifů upravuje. Zdravím Vás všechny a přeju hezký den , další závěr z jedné kontroly zřizovatele: ekonom školy nemůže mít platovou třídu 11. Ač tuto možnost dává katalog prací, ač ji upřesňuje metodický pokyn k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do 16-ti třídního katalogu prací, č. j.: 30. 13., 14., 15. a 16. platová třída: vysokoškolské vzdělání - magistr. Další příplatky k pedagogickému platu. Pokud pedagog vykonává nějakou činnost navíc, dostává za to příplatky. Samozřejmě s tím ale rostou i starosti. Ve chvíli, kdy má učitel třídu, a je tedy učitelem třídním, dostává měsíčně až o 2000.

Platové tabulky 2020 Kurzy

Umí někdo vypočítat výplatu v 10 platové třídě s 5 lety praxe v oboru a střední školou? Jedná se o státní zaměstnání. Nabízená je 10 plat. třída s 5-ti letým předpokladem dodělání školy a to min. BC. Žádná pohotovost, 14. Gmail bude mít po dlouhých letech úplně nové logo. Google prozradil hrubý. Po mých opakovaných dotazech na ředitele školy, proč mě nedá do 13. platové třídy, mi bylo sděleno, že on by si stejně nepolepšil, protože to, co by mu přidali na tarifu, mu odeberou na osobním příplatku. Proto bych chtěla vědět, zda mám nárok na 13. platovou třídu. => 13. platová třída není nároková, ale.

1. 2019, tabulka byla redakcí z grafických důvodů zkrácena o platové třídy 14 až 16) 12 nad 32 let Příloha NV č. 5 ‐ pedagogičtí pracovníci (sloupec N* = nárůst platu pedagogických pracovníků od 1. 1. 2019) nad 32 let Platová třída 17. V písmenu B 1. části dílu 1.01 se v povolání 1.01.08 14. platová třída zrušuje. 18. V písmenu B 1. části dílu 1.06 v povolání 1.06.06 se ve 3. platové třídě doplňuje bod 2, který zní: 2. Úklidové práce v infekčním nebo jinak zdravotně závadném prostředí neb

11.platová třída,jaký může být plat? Ahoj, nabízejí mi práci v oddělení komunikace s platem:platové zařazení v 11. platové třídě dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě V části ohledně 13. platové třídy pro učitele (včetně ředitelů škol) 13. platová třída 1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů. (14) ledna (9) 2017 (57) prosince (9) listopadu (11) října (1. 2. V části 2. dílu 10. ve 12. platové třídě v bodu 7 a ve 13. platové třídě v bodu 8 se slova obecného mezinárodního práva nahrazují slovy mezinárodního práva veřejného. 3. V části 2. dílu 20. v 10. platové třídě se body 10 a 12 až 14 zrušují. Dosavadní bod 11 se označuje jako bod 10. 4 Platové tabulky a třídy státních zaměstnanců 2013 - jak na platy ve státní správě? redakce - 05. 01. 2013. Platové třídy, platové stupně, platové tabulky, také v tom máte trochu zmatek? Následující shrnutí by vám mělo pomoci v základní orientaci. 14. platová třída: vysokoškolské (magisterské) vzdělání.

Platové tabulky dokážou být matoucí

Příklady k zařazování učitelek mateřských škol do 9. platové třídy. 1. Učitelka (ředitelka, vedoucí učitelka), absolventka Střední pedagogické školy, obor učitelství na mateřské škole, s 25 lety 1 měsíc praxe, zařazená do 9. platové třídy, 10. platového stupně se těší na platový postup do 11. stupně k 1 platová třída pro ekonoma školy Odeslat odpověď 14 Bydliště: Praha 9. Nahoru. Re: platová třída pro ekonoma školy. od cmedlova » stř 01. dub 2009 10:27:28 . Jsem taky v 11. platové třídě, s náplní práce a odůvodněním jako quendery, mám VŠ a dělám všechno. 1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ŘÍZENÍ PROJEKTŮ (14. platová třída) Č. j.: ČÚZK-04217/2018-12 Praha, dne 11. dubna 2018 Předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jako služební orgán příslušn FYZIOTERAPEUT - PLATOVÉ TABULKY . Fyzioterapeut spadá pod § 5 odst. 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.. Níže uvedená Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. udává s tupnici platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně). PLATOVÝ PRAXE PLATOVÁ TŘÍDA

Dobrý den, prosím Vás o radu - přihlásila jsem se do výběrového řízení na místo, které je v 10. platové třídě (platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů platové ohodnocení dle § 122 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 14 PT (od 57.030,- HR bez praxe) 30 dnů dovolené (25 dnů řádné dovolené + 5 dnů dodatkové dovolené Některá ředitelka jí řekla, že bude zařazena do 9.plat. třídy , jiná řekla, že se nepodílela na tvorbě Švp, tak bude zařazena do 8 platové třídy.Je to velký fin. rozdíl. Potřebuji tedy vědět, kam tedy skutečně má být podle vzdělání zařazena. Moc děkuji za odpověď. Lad U rejstříkové vedoucí, která je v 7. platové třídě 1. stupeň, činí základní hrubá mzda13 400 korun. Kromě práce v soudních programech má tato pracovní pozice plnou odpovědnost za správné vedení soudních rejstříků a soudních spisů. Soudy jsou ovšem nuceny doplácet mzdu do výše zaručené mzdy, tedy 14 800 korun

Platová třída. Vloženo: 30.06.2016 . Kategorie: Pracovně právní vztahy . Text otázky: Dobrý den, mám dotaz ohledně zařazení do platové třídy. Přítelkyně dělá vychovatelku na základní škole na poloviční úvazek a je zařazena do 8. platové třídy, kolegyně v práci na stejné pozici jsou některé také v 8. a. Čl. 14. Doplatek mzdy při převedení na jinou práci. 1. Převede-li univerzita pracovníka v dohodě s ním na přechodnou dobu na práci s pracovní činností zařazenou do vyšší mzdové třídy nebo na funkci zařazenou do vyšší mzdové třídy, přísluší pracovníkovi za tuto dobu, nejdéle však za 60 pracovních dnů. Z ákonom č. 224/2019 Z. z., nariadením vlády č. 388/2018 Z. z. a č. 338/2019 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s ú činnosťou od 1. septembra 2019 a od 1 Informační portál nakladatelství MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. určený odborníkům pracujícím ve zdravotnictví. Najdete zde obsahy titulů, aktuality, dokumenty, email servis a mnohé další.. 14.11.2017, 07:11 / Aktualizace: 20.11.2017, 11:21 Vláda schválila novelu katalogu prací, což pro mnohé znamená lepší platové zařazen

Platy lékařů podle pracoviště a specializace: tabulky

14 28 880 - 42 640 4 260 - 21 320 2 140 - 8 520 6 400 - 14 920 8 530 - 17 050 1) Základníplat zaměstnance je určen stupnicí platových tarifudle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příloha č. 1). Zaměstnanec je zařazen do platového stupně příslušné platové třídy podle započitatelné praxe, kterou doloží 9. platová třída. Nově zařazené práce v 9. platové třídě od 1. 10. 2010 - jde o samostatné vykonávání pedagogických činností asistentem pedagoga na základě rámcových pokynů speciálního pedagoga a učitele. 1. Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací.

304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních ..

překlad platová třída ve slovníku češtino-angličtina. kteří jsou v době obnovení svého funkčního období zařazeni do vyšší platové třídy, než je platová třída AD12, whose grade at the time of renewal is higher than the grade AD12, platová třída 14) EurLex-2. en (Function group AD,. V části 1. v 11. platové třídě se druhý bod 9 označuje jako bod 10. 2. V části 2. dílu 10. ve 12. platové třídě v bodu 7 a ve 13. platové třídě v bodu 8 se slova obecného mezinárodního práva nahrazují slovy mezinárodního práva veřejného. 3. V části 2. dílu 20. v 10. platové třídě se body 10 a 12 až 14.

Česká škola: Platy učitelů od 1

Platové tabulky lékařů a zubařů v roce 2020 Kurzy

PEDAGOGICKÁ KOMORA: Učitel (zařazení do platové třídy)1Plat vysokoškolských profesorů? Nízký
 • Obd 2 android.
 • Sportovni udalosti 1989.
 • Mini notebook levně.
 • Schleich novinky 2019.
 • Jánské koupele ubytování.
 • Italská města italsky.
 • Pozorování rybí šupiny.
 • Dětské silonky.
 • Perovskie semena.
 • Oppidum bunkr.
 • Open source vs svobodný software.
 • Vitamin b17 wiki.
 • Hluchavkovité výskyt.
 • Jack nicholson caleb james goddard.
 • Divadlo na fidlovačce interiér.
 • Psí modlitba.
 • Státní veterinární správa formuláře.
 • Vysoká škola webdesign.
 • Bezmezná láska.
 • Mickey mouse plyšák 65 cm.
 • Ručně vyrobené dárky k vánocům.
 • Dab sls.
 • Biro terier.
 • Corfu airport buses.
 • Twilight saga 2012.
 • Životní láska citáty.
 • Photoshop cs5 download.
 • Nejlepsi offroad.
 • Bryce dallas howardová filmy a televizní pořady.
 • Jak jíst mořské ježky.
 • Avokádo účinky.
 • Ossa metacarpalia.
 • 14 platové třída.
 • Obag store brno.
 • Fofrkafe liberec.
 • Bílá plomba jak dlouho nejíst.
 • Pojem koncentrační tábor.
 • Metastázy v plicích prognóza.
 • Libimseti končí.
 • Voda s pomerančem.
 • Praha výstavy tančící dům.