Home

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům

MF pravidelně sleduje tento indikátor podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (míra zadlužení majetku - stálých i oběžných aktiv). Samotný výsledek ještě nevyjadřuje míru finančního zdraví obce, jsou pouze stanoveny hranice, jejichž překročení velmi pravděpodobně znamená zvýšené riziko možných problémů. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům. tento ukazatel zachycuje míru zadlužení majetku daného ÚSC. To znamená, jaký podíl aktiv je kryt cizími zdroji; hodnota by neměla překročit 25 %; Celková likvidita. vyjadřuje podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Hodnota ukazatele nižší než 1 naznačuje, že obec.

Podíl cizích zdrojů celkem k majetku obce celkem Mozaika

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům stanovuje poměr zadlužení k celkovému majetku obce. Pokud je v příslušné kolonce uveden údaj 2,3, znamená to, že poměr zadlužení k celkovému majetku obce činí 2,3 %. Za rizikovou hodnotu je považován ukazatel ve výši 25 % Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům - stanovuje poměr zadlužení k celkovému majetku obce. Pokud je v příslušné kolonce uveden údaj 2,3, znamená to, že poměr zadlužení k celkovému majetku obce činí 2,3 %. Za rizikovou hodnotu je považován ukazatel ve výši 25 %. Cizí zdroje : krátkodobé a dlouhodobé závazky. První ukazatel vyjadřuje poměr zadlužení k celkovému majetku obce (podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům). Například pokud je v příslušné kolonce uveden údaj 2,3, znamená to, že poměr zadlužení k celkovému majetku obce je 2,3 procenta. Za rizikovou hodnotu je považován ukazatel 25 procent a víc Druhým ukazatelem, který MF sleduje, je podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, který udává míru zadlužení majetku dané obce nebo kraje. Podíl aktiv krytý cizími zdroji by neměl překročit 25 procent. Loni tuto hodnotu překročilo 93 obcí a osm krajů. Nejvyšší hodnoty mají obce Turovice (709 procent) a Prameny (224. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům. tento ukazatel zachycuje míru zadlužení majetku daného ÚSC. To znamená, jaký podíl aktiv je kryt cizími zdroji; hodnota by neměla překročit 25 % Celková likvidita. vyjadřuje podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků

Monitoring hospodaření územních samosprávných celků

 1. istra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce
 2. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) Podíl sloupce 8 a 7 14 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) Podíl sloupce 12 a 8 15 8-leté saldo Finanční výkaz FIN 2-12 M ř. 4440 (část IV. výkazu) součet výsledků od počátku roku za posledních 8 let 16 Oběžná aktiva Účetní výkaz - Rozvaha
 3. Tím je podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, který udává míru zadlužení majetku dané obce nebo kraje. Turovice jej měly na 658 procentech a Prameny na 260 procentech. Podíl aktiv krytý cizími zdroji by přitom neměl překročit 25 procent. Loni tuto hodnotu překročilo 132 obcí a sedm krajů
 4. Děčín má poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům a úrovni 18,24% a běžnou likviditu 1,24. A v neposlední řadě například Teplice jsou na tom velmi podobně jako Most, kdy je poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům na úrovni 6,3% a běžná likvidita je na hodnotě 2,63
 5. monitorující ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům byl u 139 obcí (2,2 %) vyšší než 25,0 %, z toho 118 obcí se nacházelo v intervalu 25,0 - 50,0 %. Oproti roku 2009 jde pouze o nepatrnou změnu, neboť nad sledovanou hranicí 25,0 % bylo v tomto roce 134 obcí (2,1 %)
 6. V roce 2011 činila zadluženost - konkrétně podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům - 12,01 procenta. Od té doby však prakticky setrvale klesá, takže loni zmíněný podíl činil 5,75 procenta. Klíčovým důvodem tohoto příznivého stavu je skutečnost hlavní město Prahy už od roku 2012 soustavně hospodaří přebytkově

Rozpočet - Zásmuk

 1. Ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům byl u 122 obcí vyšší než 25 procent. To je o 104 obcí (tedy skoro o polovinu) méně než v roce 2015. Vysoké hodnoty tohoto ukazatele jsou dlouhodobě způsobeny převážně povinným předfinancováním investičních projektů u malých obcí, na něž mají obce přislíbenu.
 2. Vedle dluhu jde o podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům a celkovou likviditu. Všechna tři pravidla porušily loni obce Lužce, Plchov, Doubek a Chýně ze Středočeského kraje, obec Ošelín z Plzeňského kraje, obce Oleško a Pnětluky z Ústeckého kraje, Čestice v Královehradeckém kraji, městys Ostrovačice v Jihomoravském.
 3. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) Potenciál inovace. Podíl účetní přidané hodnoty v technologicky náročných oborech a službách. Potenciál území pro rekreaci a cestovní ruch. Rekreační (druhé bydlení) Ukázky z Typologie území ČR (2013-14

U Prahy podle těchto informací podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyjadřovala hodnota 11,28, neboli k 31.12. 2010 byl poměr zadlužení k celkovému majetku hlavního města 11,28 procenta. Celková likvidita byla 2,14, k uvedenému datu tak krátkodobé likvidní prostředky Prahy kryly krátkodobé závazky města více než. Tabulka 18: Cizí zdroje, zadluženost, podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %), cizí zdroje na 1 obyvatele a běžná likvidita obce Bublava v letech 2001 - 2013 (v tis. K). 74 Tabulka 19: Příjmy, výdaje a saldo rozpotu obce Turovice v letech 2001 - 2013 (v tis. K) 7 Z osmnácti ukazatelů byly za monitorující zvoleny dva: ukazatel podílu cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům a ukazatel celkové likvidity. Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům V roce 2011 činila zadluženost - konkrétně podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům - 12,01 procenta. Začíná jubilejní 20. ročník veletrhu Střechy Praha 2018 30.01.2018 Stavb

Rozpočet obce - Vejprnice

 1. Ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům ukazuje moravské vísce hrozivých 686 procent. Pro srovnání: zákon stanovuje, že je obec zdravá, pokud se drží pod 25 procenty! Druhé nejhorší jsou západočeské Prameny, které dosáhly nelichotivého skóre 204 procent
 2. Celková zadluženost vyjadřuje poměr cizích zdrojů podniku k celkovým aktivům. Doporučená hodnota ukazatele se tedy pohybuje v rozmezí 30-60 %. CZ. Zadluženost vlastního kapitálu vyjadřuje poměr cizích zdrojů a vlastního kapitálu. Obdobně jako předchozí ukazatel i zadluženost vlastního kapitálu naznačuje, zda podnik.
 3. Ministerstvo financí sleduje podíl cizích zdrojů obcí k celkovým aktivům, který udává míru zadlužení majetku obce nebo kraje. Podíl aktiv krytý cizími zdroji by neměl překročit 25 procent. Loni tuto hodnotu překročilo 93 obcí a osm krajů. Nejvyšší hodnoty mají obce Turovice (709 procent) a Prameny (224 procent)
 4. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům zachycuje míru zadlužení majetku daného územního samosprávného celku. To znamená, jaký podíl aktiv je kryt cizími zdroji a jeho hodnota by neměla překročit 25 %. Celková likvidita vyjadřuje podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Hodnota ukazatele nižší než 1.
 5. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (míra celkové zadluženosti) • tento ukazatel zachycuje míru zadlužení majetku daného ÚSC. To znamená, jaký podíl aktiv je kryt cizími zdroji • doporučená hranice: hodnota by neměla překročit 25 % elková likvidita • vyjadřuje podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků
 6. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům stanovuje poměr zadlužení k celkovému majetku obce. V zájmu města je proto tento podíl snižovat, či ho alespoň udržovat na přijatelné hladině. Po kontrole získaných dat bylo zjištěno, že se podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v Ústí nad Labem pohybuje kolem 25 %
 7. 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 2,15 1,22 0,83 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 34,98 29,89 15. 8-leté saldo-787 952,83 621 604,79 62 085,61 16. Oběžná aktiva 2 585 963,04 3 370 736,48 4 449 875,48 17. Krátkodobé závazky 1 118 342,96 431 007,60 446 227,23 18

Má vaše obec dluh? Teď si to snadno zjistíte na webu

ičo Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) * Celková likvidita * Domašín 261840 1,71 15,99 Chbany 261882 3,66 2,73 Kadaň 261912 8,48 0,8 Klášterec nad Ohří 261939 6,65 2,3 Kovářská 261947 6,05 3,91 Kryštofovy Hamry 75566 0,18 15,55 Libědice 673153 1,3 2,2 Loučná pod Klínovcem 831123 21,1 0,58 Mašťov 262021 1,6 4,4 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) * Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) * Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) * Domašín 7,71 1,71 1,77 Chbany 2,13 3,66 3,6 Kadaň 2,74 8,48 7,09 Klášterec nad Ohří 7,03 6,65 5,06 Kovářská 2,76 6,05 3,79 Kryštofovy Hamry 0,24 0,18 16,33 Libědice 4,16 1,3 18,0 Hodnota ukazatele podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům byla 5,27 % a ukazatel zobrazoval, jaký podíl aktiv města Humpolec vetně zřízených příspěvkových organizací byl kryt cizími zdroji. ádek Text Ukazatel 1 Poet obyvatel obce k 1.1.2018 10 835 2 P íjem celkem (po konsolidaci) (v tis. K) 348 580,3

Přes 450 obcí loni nesplnilo pravidlo o zadlužení, říká

 1. Obě obce měly loni nejvyšší podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, který udává míru zadlužení majetku dané obce nebo kraje. Turovice jej měly na 658 procentech a Prameny na 260 procentech. Podíl aktiv krytý cizími zdroji by přitom neměl překročit 25 procent. Loni tuto hodnotu překročilo 132 obcí a sedm krajů
 2. Poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům u tohoto kraje dosáhl 116,29 % a celková likvidita = 0,38. Takový způsob hospodaření je alarmující, dodal Michal Řičař. Nejvíce obcí s vyšší mírou rizika hospodaření se v roce 2011 nacházelo ve velikostních kategoriích obcí s počtem obyvatel od 201 do 1 000
 3. Poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům. Popis: Jedná se o doplňkový ukazatel Celkové zadluženosti podniku. Sleduje dlouhodobou stabilitu společnosti, především to, jaký způsobem financuje společnost svá aktiva. Znamená to, zda se podíl cizích zdrojů zvyšuje nebo snižuje. - při výsledku a vývoji < 150%.
 4. Zadluženost hlavního města Prahy soustavně klesá prakticky po celé probíhající desetiletí. V roce 2011 činila zadluženost - konkrétně podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům - 12,01 procenta. Od té doby však prakticky setrvale klesá, takže loni zmíněný podíl činil 5,75 procenta. Klíčovým důvodem tohoto příznivého stav
 5. istra financí a poľádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce
 6. Obdoba tohoto ukazatele je využívána Monitoringem hospodaření obcí - podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce. Omezení tohoto ukazatele vyplývá ze skutečnosti, že až do r. 2011 byly v účetnictví obce evidovány pouze historické ceny majetku, nebylo účtováno o opotřebení dlouhodobého majetku, z účetnictví není.

7 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) 8 Ukazatel dluhové služby (v %) 9 Provozní saldo (v %) 10 Finanční objem získaných dotací z fondů EU 11 Dopad investic do provozního rozpočtu 1.4 Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni, budovat, rozvíjet efektivní partnerství Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) B. - údaje v tisících Kč Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) Počet obyvatel obce Stav na bankovních účtech celkem Finanční výkaz FIN 2-12 M Algoritmy SIMU Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec BĚŽNÉ OBDOB

Monitoring hospodaření města - Pardubic

13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 259 927,77 292 980,27 172 088,78 16. Oběžná aktiva 265 692,85 296 686,85 338 746,85 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.1 Obrázek 32: Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům..... 70 Obrázek 33: Podíl zemědělské půdy na území MAS Mohelnicko..... 72 Obrázek 34: Změna rozlohy zemědělské půdy na území MAS Mohelnicko v porovnání let 2008 a 2012. • Podíl cizích zdrojů obce k celkovým aktivům obce Pilíř pro příznivé přírodní prostředí (E) (H8; váha 0,05) • Podíl lesa (E1; váha 0,10) • Koeficient ekologické stability (E2; váha 0,10) • Podíl půd 1. a 2. třídy ochrany (E3; váha 0,15) • Stupeň realizace pozemkových úprav (E4; váha 0,10 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 1,21 % Ukazatel likvidity 19,93 Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00 % Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 3 IV. Ostatní upozornění a sdělení:. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům se od roku 2011 snižuje (z 18,14% na 10,09%). Dlouhodobé úvěry nezatěžují rozpočet, protože jsou spláceny z vybraného nájemného (rozdíl 43 000 Kč za rok). elková likvidita se od roku 2010 zvyšuje (z hodnoty ukazatele 0,17 v roc

Monitoring hospodaření obcí Hospodaření obcí

 1. Z těchto důvodů byly kraje nuceny k přijetí cizích návratných zdrojů financování za účelem rozsáhlých investic a rekonstrukcí v oblasti infrastruktury a zdravotnických zařízení. Důsledkem vyššího využívání cizích návratných zdrojů financování byl postupný nárůst zadluženosti krajských samospráv
 2. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 0,26 % Ukazatel likvidity 11,50 Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00 % Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. IV. Ostatní upozornění a sdělení
 3. 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 1,35 1,92 1,64 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 8 929 662,10 10 323 118,27 13 550 317,47 16. Oběžná aktiva 10 795 831,26 13 703 771,66 17 479 020,70 17. Krátkodobé závazky 1 112 965,52 1 741 486,24 1 572 701,12 18
 4. Maximální objem cizích zdrojů 16 217 tis. Kč Podíl dotací k celkovým příjmům v % -8,40 -96,30 Podíl celkového HV k vlastnímu jmění v % 15,60 11,60 Podíl finančního majetku k celkovým aktivům v % 370,20 28,60 Celkový HV v přepočtu na 1 obyvatele v tis. Kč 25,30 16,6
 5. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) B. - údaje v tisících Kč Konsolidace provedena dle vyhlášky Ministerstva financí č. 449/2009 Sb. RS - rozpočtová skladba Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) Počet obyvatel obce SÚ - syntetický účet Stav na bankovních účtech celkem Finanční výkaz FIN 2-12 M.
 6. Pozn.: podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům. Pramen: Odvětvová srovnávací analýza. Municipality společnosti Bisnode. V Petrůvkách nyní žije 85 obyvatel. Až si majitelé dvacítky nových parcel postaví nové domy, jejich počet rychle přeskočí stovku

k daňovému zatížení obþanů by mělo být hospodaření obcí transparentní, aby byla možná kontrola ze strany veřejnosti. Cílem této práce je provést analýzu finanního hospodaření obce Zbůch v letech 2011-2015, zhodnotit její finanní situaci a následně nastínit opatření, která povedou k Podíl cizích zdrojů k celkovým 8 23 210 24 862 23 860 22 753 20 124 aktivům (v%) (8 : 7) 13 6,26% 7,51% 7,77% 6,99% 6,10% Oběžná aktiva 16 3 361 2 246 2 574 2 374 8 310 Krátkodobé závazky 17 2 623 6 404 3 845 3 755 2 372 Celková likvidita (16 : 17) 18 1,28 0,35 0,67 0,63 3,5 náklad 196 tisíc K č, dotace 88 tisíc, podíl obce 107 tisíc K č - smlouva FV 00280.0018 - aktualizaci Zám ěru obce V ěcov č. 6/2011 vyhlášením Zám ěru č. 3/2012 (prodej pozemk ů k výstavb ě RD v kú. Jimr. Pavlovice) parcely: č. 283/6 - 1033 m 2, č. 283/16 - 762 m 2, č. 283/17 - 988 m 2

Podíl cizích zdrojů a p ijatých návratných finanních výpomocí k celkovým aktivům (v %) Celková (bţná) likvidita (current ratio) Tabulka . 4 - Monitoring hospodaření msta k 31.12.2009 v tis. Kþ Monitoring hospodaření Poet - tis. K Poet obyvatel 27 557,00 Píjem celkem (po konsolidaci) 635 236,08 Úroky 125,8 podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům, celková likvidita, podíl dluhu k průměru příjmů) pohybuje v doporučených hodnotách. Ze sledovaných ukazatelů tedy nevyplývá ani riziko přílišné zadluženosti, ani riziko nesolventnosti Charakterizují tzv. kapitálovou strukturu firmy, tj. podíl zdrojů vlastních a cizích k celkovým aktivům Udávají tak na příklad, kolik procent z celkových aktiv firmy je financováno cizím kapitálem či kolik procent tvoří zadlužení firmy vzhledem k jejím vlastním zdrojů K 31. 12. 2019 činí podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům hodnotu 9,5 %, přičemž za kritickou je stanovena hranice 25 %. Ukazatel dluhové služby, tj. poměr celkových příjmů a splátek úvěrů (jistina + úrok) měl na konci roku 2019 hodnotu 2,3 % Znamená to, zda se podíl cizích zdrojů zvyšuje nebo snižuje. Při nárůstu tohoto ukazatele dochází ke zvyšování podílů cizích zdrojů použitelných na krytí potřeb podniku. Ukazatel signalizuje bance a věřitelům, do jaké míry by mohli přijít o své nároky, a akcionářům ukazuje riziko ztrát v případě likvidace.

Monitorující ukazatele - podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %), celková (běžná) likvidita Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity nabývá hodnot v intervalu <0; 1> a současně mají podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, jsou požádán c. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %): 1) do 1,0, 2) od 1,1 do 1,9 3) od 2,0 více d. Celková likvidita (od 0 do 1): 1) do 1,0 2) od 1,1 do 2,9 3) od 3,0 více K) Cenové mapy . 8 Cenová mapa slouží k vyjádření vztahů na trhu s nemovitostmi, kde ilustruje dosahovano

rozpotu obcí a DSO JMK Podzim 2017 - kr-jihomoravsky

Pravidla zadlužení loni nesplnilo 549 obcí

13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0,58 0,91 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 37,03 20,56 113 061,74 59 619,00 128 803,59 97 719,11 131 367,52 65 990,69 113 014,64 45 018,19 142 283,63 113 504,1 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) Podíl sloupce 8 a 7 14 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) Podíl sloupce 12 a 8 15 8-leté saldo Finanční výkaz FIN 2-12 M ř. 4440 (část IV. výkazu) součet výsledků od počátku roku za posledních 8 let 16 Oběžná aktiva Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec BĚŽNÉ.

Mgr. Karel Novotný, MBA, LL.M. ParlamentniListy.cz ..

Současně uložila ministru financí, aby po vyhodnocení všech podkladů oslovil dopisem obce, u nichž byl ukazatel celkové likvidity (tj. ukazatel podílu oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům) k 31. prosinci příslušného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům byl vyšší než 25. využívat monitorovací ukazatele Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) a Celková (běžná) likvidita. 2.2 Usnesení zastupitelstva dané obce či kraje, v rámci kterého bude schválena realizace projektu a dále bude uveden závazek, že při schvalování rozpočtu na rok

Monitoring hospodaření obcí - DV

Míra oddlužování cizích zdrojů v % 943,65 1 341,09 2 091,71 Podíl dotací k celkovým příjmům v % -50,80 69,80 Podíl celkového HV k vlastnímu jmění v % 34,60 22,50 Podíl finančního majetku k celkovým aktivům v % 48,70 -13,00 Celkový HV v přepočtu na 1 obyvatele v tis. Kč 38,00 27,8 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0,69 0,62 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 15,47 22,43 252 474,74 84 921,00 281 461,01 131 320,00 991 319,21 456 339,60 168 209,46 76 439,0 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 292 980,27 172 088,78 104 665,24 16. Oběžná aktiva 296 686,85 338 746,85 366 873,40 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.1 Podíl pohledávek na rozpočtu 6,96 % Podíl závazků na rozpočtu 5,18 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 2,75 % Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 1,29 % Ukazatel likvidity 2,73 Komentář: Stav dlouhodobých závazků ke dni 31. 12. 2019 činil 3 620 340 Kč. Stav dlouhodobých pohledávek ke dni 31. 12

Praha si včera schválila rozpočet - Kurzy

Hospodaření obcí: Více než stovka má větší dluhy, než je

Dalším alarmujícím kritériem je ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům: Ten byl u 101 územních samosprávných celků (93 obcí a 8 krajů) vyšší než 25 %. Nejvyšší hodnoty tohoto ukazatele vykazují obce Turovice (709 %) a Prameny (224 %), hodnotí zpráva 40 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (zadlužení města) (%) Odbor ekonomický 41 Celková likvidita (hodnota) Odbor ekonomický 42 Přebytek hospodaření běžného účtu (%) Odbor ekonomický 4.2 43 Počet platforem/asociací, v nichž je politický zástupce města aktivním členem (počet) Odbor evroých projektů 4 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 0,66 % Ukazatel likvidity 28,31 Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00 % Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. IV. Ostatní upozornění a sdělení:. 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 2,06 2,07 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8­leté saldo ­318 759,64 ­1 031 858,56 16. Oběžná aktiva 3 511 043,21 3 436 267,18 17. Krátkodobé závazky 1 133 147,42 1 242 617,68 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 3,10 2,77 4 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 0,46 % Ukazatel likvidity 9,37 Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00 % Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. 3 IV. Ostatní upozornění a sdělení:.

Zadluženost obcí se snižuje, 456 však musely být

Zpráva: pravidla zadlužení nesplnilo 517 obcí, většina ale

Finanční zdraví města - poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) 2,93 < 25 % - ? Finanční zdraví města - celková likvidita 26 ?> 1 - Počet kulturně společenských akcí s oficiální účastí partnerského města 0 > 0 7 Do hodnocení v monitorovací zprávě bylo zahrnuto 58 projektů, z toho 46 projektů (79,3 %) byl Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 7. Pohledávky k 31.12.2016 Účet - popis 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 315 - Jiné pohledávky z hl. či Z toho. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 5,26 % Ukazatel likvidity 4,31 Komentář: Zůstatek Dlouhodobých závazků k 31. 12. 2019 byl: - účet č. 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 829 350 Kč Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00

3.5.2 Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům.. 103 3.5.3 Zadluženost na jednoho obyvatele.. 104 4 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA JINDŘICHŮV.

Prezentace aplikace PowerPoint - MM

služba, podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, podíl závazků či pohledávek na rozpočtových příjmech), u některých obcí byla zjišťována nedostatečná rezerva disponibilních finančních prostředků. V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byly na základě výsledk 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 7. Pohledávky k 31.12.2016 Účet - popis 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 342 - Jiné přímé daně 8. Závazky k 31. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům: 13,59 % Ukazatel dluhové služby: 5,70 % Podíl provozního salda k běžným příjmům: 16,15% Ukazatel likvidity: 2,62: 2: Komentář: Stav dlouhodobých pohledávek ke dni 31. 12. 2018 činí 5 317 674,92 Kč. Stav dlouhodobých závazku ke dni 31. 12 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 4,60 % Ukazatel likvidity 4,18 Komentář: Vysoký podíl závazků je tvořen krátkodobě poskytnutými zálohami na projekt kanalizace v rámci výběrového řízení. Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0,06 0,00 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 179 491,66 180 124,78 174 643,72 16. Oběžná aktiva 535 527,62 558 267,42 577 972,77 17. Krátkodobé závazky 354 0,0

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 2,02 % Ukazatel dluhové služby 0,00 % Podíl provozního salda k běžným příjmům 8,57 % Ukazatel likvidity 10,75 Fiskálnípravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 3,87 % Ukazatel likvidity 6,94 Komentář: Dlouhodobé závazky: Obec vykazovala k 31. 12. 2019 dlouhodobé závazky celkem 802 960,- Kč Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 25,51 % Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 3,65 % Ukazatel likvidity 7,22 Fiskální pravidlo (podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky) 0,00 % Dluh nepřekročil 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. IV. Ostatní upozornění a sdělení: V důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností z důvodu. Podíl pohledávek na rozpočtu 3,19 % Podíl závazků na rozpočtu 19,77 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0,66 % Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 8,36 % Ukazatel likvidity 1,48 Komentář: Obec vykazovala k 31. 12. 2019 dlouhodobé závazky ve výši 4 536 013,43 Kč (v K) Vytvoeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004 - 2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 8.4.2013 15:24:10 Obec Slavtín Iý: 00580082 ZÁVRENÝ ÚýET ZA ROK 2012. položky skutenost rozpoet rozpoet % SR % U

 • Schodnice kovové.
 • Hotel benice benešov.
 • Nejkultovnější filmy.
 • Fmi check.
 • Předpověď počasí chorvatsko září 2019.
 • Astratex výprodej.
 • Kniha o těhotenství a dítěti pařízek.
 • Potrefená husa anděl, praha 5 smíchov smíchov.
 • Letiště kolín seskoky.
 • Csv xlsx converter.
 • Ted bundy csfd.
 • Adidas samolepky.
 • Polovrstva definice.
 • Světloplachost po laserové operaci.
 • Doporučte slovinsko moře.
 • Ponožky na jogu nike.
 • Druhy letáků.
 • Traktor hracka.
 • Komiks free download.
 • Malá mořská víla 2017 online cz.
 • Dům anny frankové.
 • Perský záliv ropa.
 • Svatební koláče ostrava.
 • Rekonvalescence po stentu.
 • Dalekohledy heureka.
 • Taneční zábavy okres blansko.
 • Program na panorama.
 • Průjem z tepla.
 • Muskaty teplota.
 • Kožní kladno euc klinika.
 • Popruhy na zvedání břemen.
 • Apple tv 3 hbo go.
 • Fujifilm kompakt.
 • Žloutnutí listů paprik.
 • Tattoo family.
 • Ewrc kalendář.
 • Jezírko v nádobě.
 • Hrdlička sro.
 • Stlačený obratel.
 • Menstruace po sobě.
 • Doctor zhivago wiki.