Home

Společný kořen slov

STAVBA SLOVA - Luštěnk

KOŘEN - tvoří základ slova PŘEDPONOVÁ ČÁST - stojí PŘED kořenem PŘÍPONOVÁ ČÁST - nalézá se ZA kořenem: Společná část slov je KOŘEN. Slovům, která mají společný kořen a jsou si blízká i významem, říkáme slova příbuzná.: slov Kořen = část slova, která je společená ostatním příbuzným slovům. Příbuzná slova jsou tedy slova se stejným kořenem. les; pra- les; pra - les - ní; po-les-í; po-les-ný Všechna tato slova má společný prvek: les = kořen. Kořen je jakýsi prazáklad.--- Kořen - část společná pro všechna příbuzná slova. Společný pro větší počet slov. Předponová část - část slova před kořenem obsahující předponu, někdy i více předpon. Příponová část - část slova za kořenem obsahující příponu, často i více přípon. Koncovka - část slova, jejímiž obměnami. Nejedná se ale o naprosto stejné osoby, každý je trochu jiný. Podobně to funguje i u slov. Příbuzná slova mají jako společný znak kořen, ten je spojuje do jedné rodiny a dělá je příbuznými. Každé slovo ale znamená něco jiného, představíme si pod ním jinou věc, osobu nebo třeba činnost

Jak poznat kořen slova? Odpovědi

kořen (radix), který je společný všem příbuzným slovům, je dále nedělitelný; kov, kovat, vykovat, kovář, kovářský, nekov. předpona (prefix) je část slova před kořenem, její pomocí se utvoří slovo příbuzné; okovat, nekov. přípona (sufix) je část slova za kořenem, mezi kořenem a koncovkou Nejmenší společná část příbuzných slov se nazývá kořen, např. LET Slova příbuzná jsou: LETiště, LETadlo, LETecký, vzLÉTnout, LETový, průLET, LET, LETištní, LETušky, od LET, příLET. 3 Slova s kořenem -let-z poučky opiš psacím písmem a vyznač kořeny. Z předchoz

Které slovo má předponovou část, kořen i příponovou část? zamezit získa On to tu asi dříve nebo později někdo odbornější vysvětlí lépe, ale v tvém příkladu jde zhruba o to, že ten kořen je jistým způsobem nepravidelný, hlavně se to týká písmen e, která tam kdysi byla na první pohled nepravidelně vsunuta náhradou za staročeské jery - myslím, že to je právě ten případ čet- a čte-, co jsi uvedl To všechno už jsme se o významu slov naučili, zopakujte. Opakujeme slova příbuzná: příbuzná slova - jsou slova, která mají společný kořen a podobný význam. předpona kořen slova přípona po- -div- -ný (podivný, divit se, udivený) Přečtěte si pozorně a vše dobře zopakujte Stavbu slova - musí umět najít kořen slova a umět určit, zda jsou slova příbuzná. Slova příbuzná (ZDE najdete odkaz na výuková videa pro děti s tímto učivem) jsou slova, které mají společný kořen a zároveň mají podobný význam, nějak spolu souvisí. Např. slovo vydří (doupě). Nazpaměť umět řady.

Astrologické postřehy a komentáře - ASTROPSYCHOLOGIE

Pro stavu a tvoru slov je klíčový pojem slova příuzná - slova, která mají společný tvar slova a podobný význam. Část předponová: předpona Stojí předkořenem slova Například: podiv, odchod, výlov Kořen slova: Některá slova mají pouze kořen slova. Kořen slova nemůžeme již dále dělit a je společný pro slova odvozená nebo příbuzná. Kladením více kořenů za sebou vznikají slova složená. Předpona je část slova, která se přidává před kořen a vytváří slovo odvozené. Přípona je část slova, která se přidává za kořen a není dalším kořenem ani koncovkou kořen = část slovotvorného základu (led-), je společný všem slovům příbuzným; kmen - u sloves, vznikne odtržením - t, při tvoření ze slovesných tvarů Proveďte slovotvorný a morfematický rozbor slov: vykonavatel, rychločistírna. Např

Tvar slova, nebo příbuzné slovo? - Moje čeština - Čeština

 1. • kořen • předponu • příponu • koncovku − u ohebných slov se k ní připojují koncovky − smrk-ov(ý), moudr-ost − rozlišujeme slovotvorný základ, který je společný jak pro slovo odvozené, tak pro slovo základové podzemn(í).
 2. Všechna slova v češtině mají kořen. Ten je společný i pro slova odvozená. Kořen nemůžeme dělit na další části. Výukový materiál zaměřený na tvoření příbuzných slov , ve kterých vyznačuje kořen , část předponovou, příponovou a koncovku slova. Slova se skládají z předpony , kořene a přípony
 3. Nejedná se ale o naprostou stejné osoby, každý je trochu jiný. Podobně to funguje i u slov. Příbuzná slova mají jako společný znak, kořen, to je spojuje do jedné rodiny a dělá je příbuznými. Každé slovo ale znamená něco jiného, představíme si pod ním jinou věc, osobu nebo třeba činnost
 4. neformální - kořen slova: form, základové slovo: formální. Zdaleka ne u všech slov jsou tyto věci na první pohled zřejmé, občas je to dokonce i dost náročné, proto je lepší si nevymýšlet příklady sám (to by měli zvládat až vysokoškoláci - jazykovědci), ale používat cvičení v učebnicích. doplněno 04.10.17 18:47

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze utvořenost slov (výsledky slovotvorných procesů). Základové slovo je termín pro slovo, z něhož vzniklo slovo nové. Tomu se pak obecně říká slovo odvozené. Zcela nová slova (neologismy) jsou u nás vytvářena poměrně vzácně. Ve většině případů tvoření slov se jedná pouze o jejich znovuutváření neboli reprodukci Kořen slova. Pracovní listy slouží k procvičování učiva k tématu kořen slova. V materiálu najdeme cvičení na tvorbu slov se stejným kořenem, dělení slov na kořen, část příponovou a předponovou, cvičení na určování slov se stejným kořenem. Žáci pracují s textem a tabulkami Při řešení je třeba rozhodnout, zda jsou splněny oba znaky příbuznosti slov: 1) znak morfematický: společný kořen, 2) znak sémantický: významy slov spolu souvisejí. Jsou­li splněny oba znaky, lze označit zadanou dvojici výrazů termínem slova příbuzná. Návrh řešení

Všechna tato slova mají společný kořen -sly- (-slý-) a všechna se týkají sluchu, slyšení. Chcete-li si po přečtení teorie také prakticky procvičit pravopis vyjmenovaných a k nim příbuzných slov, zkuste naše doplňovací cvičení nebo diktáty na vyjmenovaná slova Kořen je část slova, která je společené k příbuzným slovům. Prales, polesný, pralesní...jaký má společný kořen? [přidat komentář] tyhle rozbory slov mi nikdy nešly a nikdy jsem je nechápala, tak jsem si teď narychlo udělala internetový testík - a ve správných odpovědí bylo, že třeba kořen slova je. Materiál formou pracovního listu procvičuje pojmy: slova příbuzná, kořen, předponová část, příponová část, hláskové změny. Žáci pojmenovávají obrázky, vyznačují společný kořen, zapisují slova příbuzná do tabulky, doplňují křížovku, vyhledávají slova příbuzná, pozorují hláskové změny. Materiál obsahuje řešení pro učitele. Očekávaný výstup.

Předpona, kořen, přípona, koncovka - Procvičování online

Test - najdi kořen slov

Ten je společný i pro slova odvozená. Kořen nemůžeme dělit na další části. ZA která je tedy jednoznačně kořenem. Jun Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné. Pracovní listy slouží k procvičování učiva k tématu kořen slova Konec konců, nemusíme mít zkoušku z lingvistiky, abychom dokázali identifikovat společný kořen slov váha / úvaha. Váhy prostě trčí v hlavě. Neustále přemýšlí a řeší alternativy, vybírají cesty, hledají nejlepší řešení situace, která ještě nenastala, ale v budoucnu by nastat mohla Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu. Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno Slova příbuzná mají společný kořen a významově spolu souvisí (lyže, lyžařský,) Slova citově zabarvená Většina slov je bez citového zabarvení (dveře, nový,..). Některá mohou být citově zabarvená, mohou být: a) lichotivá (mazlivá) - kočička, spinkat,.. b) hanlivá (psisko,) Předložka - předpon poledne kořen slova - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: poledne kořen slova. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata

48.1 Stavba slov . Elektronická učebnice - I. stupeň Kořen slov (slovotvorný základ) je společný příbuzným slovům. Předpona. je . součástí slova, stojí před kořenem slova . že se kořen slov může . pozměnit. Někdy se mění . samohláska. Nastávají tyto změny: Dloužení Do sešitu čj1 si zapiš následující části slov: zápis sešit - stavba slova.docx (70.11 kB) Uč. str. 19 - do sešitu čj1 vypracuj cv. 5. - vypiš z každého řádku jen tři slova příbuzná a vyznač u nich společný kořen barevnou pastelkou. Úterý 3. 11. 2020: Pravopisné pětiminutovky str. 8, 9 - dodělej si 3. sloupečk VY_32_INOVACE_16_STAVBA SLOVA.notebook 3 June 12, 2013 Příbuzná slova mají společnou část a jejich význam spolu souvisí. Příklad: let ec, let adlo , let iště Část společná u příbuzných slov se nazývá kořen opiš do sešitu řady slov - najdi v řadě slov společný kořen slova, označ ho škola, školka, školáček, školní. neslyšel, uslyší, poslyšte, letec, výlet, přelétá, slet . pondělí 2. listopadu. v učebnici na straně 30 si pozorně přečti cvičení 21; vypiš do sešitu silně vytištěná slov společný kořen . a jsou si blízká i významem, říkáme slova příbuzná Kořen následujících slov zní stejně, ale všechna slova nejsou spolu příbuzná.Rozděl je správně podle příbuznosti.Vyznač barevně

Ad Sutotyk: Slova příbuzná mají významovou souvislost a mají společný kořen. Např: voda, vodový, vodák, vodník, vodička U vyjmenovaných slov často dělá problém rozlišit jiný tvar vyjmenovaných slov a slov příbuzných Jaký je kořen ve slově psaní, psát? Děkuji Kořenem slova psát, psaní je ps, tedy ps-át, ps-aní, ps-anec atd.Je to dáno historický - základem slovo p6sát - 6 jer, který zanikl, zatímco při časování zůstal tvar piš(i) - z důvodu jiného postavení tohoto jeru, došlo k měkčení. Nevíte někdo, prosím, antonymum ke slovesu běžet? Myslím si, že to bude stát, nebo jít, ale nejsem si jistý. Dále bych se rád zeptal, jestli je správně, pokud u slova sluníčko určím, že s je předpona, lun je kořen, íčk je přípona a o je koncovka. Předem děkuji za odpovědi Na třetí straně žáci hledají u slov společný kořen. Na čtvrté straně tvoří slova se stejným kořenem. Na páté straně uvádí slova k danému kořeni . Author: PC-29T3 Created Date: 10/24/2011 01:20:33 Title: Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by

5. list- Opakují - co jsou slova příbuzná a kořen slova. 6. list- Ukáží si, co je část předponová a příponová. 7. list- Vyhledávají vhodné předpony a přípony k danému kořeni. 8 . list- Seznamují se s případnou změnou v některých kořenech slov. 9.a 10. list- Doplňují y/i do slov - vyhledávají slova příbuzná - hledáme kořen slova, předponu, příponu a koncovku •Kořen-část společný příbuzným slovům •Předpona-část před kořenem •Přípona-část za kořenem •Koncovka -koncová část, mění se při ohýbání (skloňování a časování)

Škola - Čeština - Způsoby tvoření slov

Slova příbuzná mají společný základ - kořen. Jsou si blízká i svým významem. Slova příbuzná: výlet, přelet, letadlo, letecký, výletník - kořen LET . U slov můžeme určovat i předponu, která je před kořenem, a příponu, která je za kořenem, např. slovo VÝ - LET - NÍK (předpona - kořen - přípona. Kořen slov (slovotvorný základ) je společný příbuzným slovům. Předpona. je . součástí slova, stojí před kořenem slova . a píšeme ji . dohromady se slovem. Přípona. stojí . za kořenem . která mají společný kořen říkáme? slova příbuzná.

Slovo komunikace pochází z latinského communicare, což znamená sdílet, radit se (kořen slova communis = společný). Za správnou komunikaci není odpovědný pouze tvůrce obsahu, odpovědný musí být i jeho příjemce Slova příbuzná mají společný kořen a každé slovo má trochu jiný význam, i když většinou se týkají společného tématu. Např.: STOLAŘ, STOLNIČENÍ, STOLEČEK - společný kořen je stol. Na straně 75 jsou PÁDY - ty si pouze přečtěte, ale více se jimi nezabývejte. Pády se budeme učit společně, až se sejdeme. V časopise Język połski 24, 1939, 40—45 převádí prof. T. Lehr-Spławiński na společný základ několik slovanských slov, která byla dosud pokládána za samostatná. Tímto společným základem je kořen chol- (s obměnou chl- a chal-; srv. mor, s-mr-t, z-mar) Obě slova pak mají společný slovotvorný základ. Části slova, kterými se od sebe liší, jsou slovotvorné prostředky: předpony, přípony a koncovky. Slovotvorný základ bývá někdy ve slově obměněn a může ovlivnit PRAVOPIS. Nejčastější obměny hlásek při odvozování slov jsou tři následující

V českém jazyce se žáci seznamovali se stavbou slova a hledali společný kořen slov příbuzných. Pracovali s textem, procvičovali pravopis pomocí online aplikace a poznávali podle vyprávění názvy pohádek. V matematice si procvičovali násobilku, fixovali si své dovednosti v rámci finanční gramotnosti, poznávali rozdíl. společný kořen . a tato slova mají . podobný význam, jsou to slova příbuzná. Nový . les. V . Lesonicích. je malá škola. Chodí do ní šestnáct dětí. Všichni sedí v jedné třídě a učí je pan učitel . Polesný. Mezi třeťáky jsou i sourozenci Petra a Jakub. Petra často sní o tom, že je . lesní. víla. Kuba chce být.

Kořen slova - Češtinaveslovníku

Tentokrát se budeme věnovat problému, který jsme tu již také zčásti řešili: proměnám významu u slov; zejména u slov, která stejně znějí, ale k nimž se mohou vázat různé významy.. Je to určitě problém zajímavý. Obvykle u slov odlišujeme tzv. polysémii, tedy mnohoznačnost, nebo (vzácněji) homonymii, tedy stejnojmennost neboli souzvučnost 11th Srpen, 2020 by Zákulisí slov Slůvko fuk má v češtině celkem šest významů. První vyjadřuje lhostejnost a používá se v několika verzích: fuk, šumafuk, šmafuk, šmafú, šumafú Můžeme trochu zjednodušeně říct, že kvést a svítit bylo vlastně jedno slovo, jehož východiskem byl indoevroý kořen kueit-, zářit. Václav Machek ve svém etymologickém slovníku vysvětluje blízkou příbuznost, vlastně původně totožnost, slov svítit a kvést tím, že sloveso kvést se nejprve začalo používat o. Tematická oblast: Tvoření slov Předmět: Český jazyk Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Určování kořene slova, předpony a příponové části, tvorba slov příbuzných Klíčová slova: Kořen slova, slova příbuzná, předpona, příponová část Druh učebního materiálu: pracovní lis

-do sešitu ČJ-Š napiš alespoň 5 příbuzných slov ke slovu LYŽE a u všech podtrhni společný kořen (červeně) + modře předponu, zeleně příponu. -na pátek si nachystej naši kartičku na I/Y. VL-Z - videokonference. ČT - Legenda o sv. Martinovi, KLIK ZDE: Legenda sv. Martin + otázk Do řady slov příbuzných se dostal vetřelec, to je slovo, které mezi ostatní nepatří. Vaším úkolem je ho najít a napsat do sešitu z ČJ. V každé řadě slov je vetřelec pouze jeden. Hlídejte si význam slov a společnou část, které říkáme kořen slova. lesník, lesík, prales, zálesák, jedle, zalesnit, lesíče Na způsob zápisu VKS - stejně jako u klíčových slov, u VKS funguje zápis ve volné shodě, frázové shodě a přesné shodě. Hledejte společný kořen. Pokud prodáváte lůžkoviny se syntetickou náplní, nemá smysl zobrazovat reklamu na výrazy jako péřová deka, péřový polštář, péřová přikrývka apod najdi a vyznač kořen slova . 2. Napiš do sešitu z učebnice str 51, cv. 3. opiš slova a k nim utvoř přídavné jméno. dávej pozor u slov, u kterých kořen končí písmenem n. dávej pozor u názvů zvířat. příklad: rodin a - rodin ný, o chran a - ochran né . 3. Vytiskni si text - doplň n/nn (budeme společně kontrolovat. Chcete-li najít kořen, musíte nejprve vybrat základ. Chcete-li to provést, vyberte související slova (se stejným významem) pro slovo a najděte jejich nejmenší společnou část. Například ve stejných kořenech slova voda - voda - voda - vodní nosič - spodní voda společný morfém voda. Toto je kořen.

Rozdíl mezi kořenem a kmenem slova? - Ontol

 1. cvičení 1- piš slova příbuzná, společný kořen podtrhni cvičení 2- vybarvi stejnou pastelkou slova příbuzná a vypiš kořen slova cvičení 3 - napiš co nejvíce slov s kořenem let ČTENÍ Otevřete si pracovní čítanku na straně 26,27 a přečtěte si pověst O Horymírovi. Už jste o něm určitě někdy slyšeli
 2. Fráňa mu musel vysvětlit, že slova příbuzná jsou ta slova, která mají společný kořen . Vyjmenovaná slova po L - skolakov . Prosím vás poraďte mi. 8 příbuzných slov ke slovu listopad (2 odpovědi) jaké jsou slova příbuzná ke slovu staveniště (4 odpovědi) Která jsou dvě příbuzná slova ke slovu poklop
 3. Poněkud větší počet japonských slov se podobá jejich maďarským protějškům, i když ani těch není tolik, aby to bylo časté. Ale sem tam člověk na něco narazí Např. japonské ii, yoi (dobrý) a maďarské jó (dobrý) a joi (dobře). Společný kořen tady bude určitě i s tureckým iyi (dobrý, dobře)
Třída - Zákulisí slov

Příbuzná slova ke slovu hudební. Harmonika a harmonium jsou příbuzná slova Klikni na slova příbuzná k danému vyjmenovanému slovu, odůvodni pravopis: přežvýkavec zviklat žvýkací žvýkačka zvykat zvyšovat zvýšit zvídavost přežvykovat cizí slovo mající význam.ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledání. Tip: Diakritika je při vyhledávání ošetřena, proto. Uvést bychom mohli mnoho příčin, všechny však mají společný kořen. A právě z něj pochází dotčenost vůči někomu jinému. Chceme, aby potvrdil naše očekávání, aniž bychom nějak vysvětlili, co vlastně chceme - hledáme kořen slova, předponu, příponu a koncovku •Kořen-část společný příbuzným slovům •Předpona-část před kořenem •Přípona-část za kořenem •Koncovka -koncová část, mění se při ohýbání (skloňování a časování

PPT - 87

Kořen slova - Poradte

Slovo radikální (základní,rázný) a slovo ředkvička mají společný původ v latinském radix , což znamená. ostrý,palčivý. kořen. paprsek. Slovo guláš se do češtiny dostalo z německo - rakouského Gulasch, a to z maďarského guyás.Co původně v maďarštině toto slovo znamenalo ? pálivý,horký. vyschlá zem. pasák. Takové pojetí k‑slov umožňuje přirozeně odvodit z jejich významu i funkci náměstky v (3). (b) Jako inherentní rys k‑slov, tj. vychází se z toho, že k‑kořen je nositelem inherentního rysu [otázkovost] a rys [neurčitost] získají k‑slova morfologicko - slova, která mají společný kořen a jsou si blízká i významem - např. let iště, vý let, let uška, vý let ní Vytvoř slova příbuzná s kořeny - ryb-, -léč- (uč. str.9/cv.8c) a barevně vyznač jejich společný kořen. Udělej si zábavnou úlohu str.10/cv.13 (sedm slov ve větě, včetně předložky při)

Tvoření slov :: Magdaléna Dobromil

Souhláskové skupiny - předpona a kořen. Celá čísla; Desetinná čísla; Prvočísla, dělitelnost; Nejmenší společný násobek; Největší společný dělitel; Slovní úlohy - dělitelnost; 7. ročník. Zlomky; Přímá a nepřímá úměrnost; Pořádek slov v české větě. Této skupině slov, která jsou od něj odvozená, říkáme slova příbuzná. Tahle příbuzná slova mají společné to, že spolu významově souvisí a mají společný kořen. Kořen je část slova, která je tedy u všech příbuzných slov stejná. Podívejte se teď prosím pozorně znovu výše na slova odvozená od slova les 3. Použij každé slovo ve větě, kterou vymyslíš!! Zkus vymýšlet věty s různými tvary slov!! Slova příbuzná:=(mají společný význam i kořen !!!) 4. Najdi slova příbuzná a urči jejich společný kořen. 5. Zapamatuj si rozdíl významu u slov které tvoří homonyma např. (být x bít, přibyl x přibyl) 6. Vytvářej věty. Žáci by měli jasně vědět a pochopit, že kořen slova je hlavní morfém, společná část související slova. To je v tom, že hlavní je uzavřena. lexikální význam slova. Je důležité zdůraznit, že jednorozměrná slova musí mít nejen společný morfém, ale také označovat objekty, znamení, akce z téže sféry Slova příbuzná mají společný základ, který nazýváme . Najdi společnou část - kořen v těchto slovech. stavba. stavení. stavět. postavit. Slova příbuzná. Jak se nazývá společná část u slov příbuzných? KOŘEN. Najdi kořen v těchto slovech. školník. škola

Poradíte s popsaným příkladem, který se týká kořene slova

Význam vyjmenovaných slov, PŘÍBUZNÁ SLOVA - Mají společný kořen a svým významem spolu souvisejí. předpona + kořen vý + let kořen +přípona les + ník kořen + koncovka holub + ník předpona + kořen + přípona vy+ mysl + et předpona + kořen + koncovka. co je to: Co to je: slova příbuzná jsou slova, který mají stejný kořen (který je nositelem významu), ale jiné předpony a/nebo přípony. Jak je nalézt: Je třeba najít slova, která mají související význam a mají stejný kořen - tedy stejnou zákadní část slova, která určuje jeho význam. Příklady: výstavba, přestavíš, stavební - společný kořen stav, všechna. Klíčová slova Stavba slova, kořen, předpona, přípona Druh učebního materiálu Prezentace Power Point Druh interaktivity Vzdělávání žáků prostřednictvím digitálních technologií . Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání 1. stupeň , 1. období Typická věková skupina 7 - 9.let Celková velikost 114 k Skupinu vje píšeme u těch slov, která jsou tvořena předponou v- a kořen slova začíná na je-. v + jet - vjet v + jezdit - vjezd Jednodušeji řečeno - slovo po předponách ob- a v- existuje samostatně, nebo si pomůžeme jiným příbuzným slovem, které také začíná na je

Osho kdesi upozorňuje na společný etymologický kořen slov v angličtině: heal / whole / holy (léčit / celistvý / svatý).Toto zvukomalebné jádro má blízko k Cheirónovi: v tom smyslu, že Cheirón je cosi, co se nás snaží do tohoto stavu uzdravené celistvosti dostat U mnoha slov čtenář hned postřehne společný kořen - ve skutečnosti je společný téměř všude, tam, kde se použít nedal, to většinou uvádím výslovně - hlavní rozdíly jsou gramatické (redukovaná gramatika, hlavně pádové koncovky, a na druhou stranu plno asimilace v Sindarin, zájména a předložky, nejčastěji v Q. Řazením slov podle postupného odvozování dostaneme slovotvornou řadu: rybnikářský - rybnikář - rybník - ryba. Všechna tato slova mají společný prvek RYB-, který nazýváme . kořen. Slovo, jež je tvořeno kořenem a koncovkami (ryb-a), je slovo kořenné. Slova se stejným kořenem jsou slova příbuzná

PPT - Anotace : stavba slova Autor : MgrPPT - Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_1_18_Úvod do

Slova, kterým říkáme příbuzná, mají společný kořen. 1) Některá mají vpředu před kořenem předponu ( někdy i dvě, např. ne-vy-chov-a-ný) a. 2) vzadu za kořenem příponu ( třeba les- ák) Jejich přidáním se změní význam slova. 3) Kořen někdy může být i samostatné slovo ( ves, hrad,) společný kořen slova. Rozlišuje předponovou, příponovou část, koncovku Žák rozlišuje předpony od předložek O slovech Listopad v pranostikách - dušičky Slovo - slabika - hláska Slova příbuzná (společný kořen slova) Stavba slov (kořen, část předponová, příponová a koncovka) Předložky a předpony Skupiny bě. Kořen čekanky tvoří výrazné sladidlo inulin, které je vhodné pro diabetiky. Kořen je nejzdravější část této rostliny, obsahuje totiž v sobě přibližně dvacet procent polysacharidu inulinu, který používají diabetici jako náhražku běžných sacharidů Definice Způsob využití jazykových prostřdeků ve veřejných mluvených projevech. V mluveném řečnickém projevu může být patrná jeho předchoí písemná podoba. Funkce tohoto projevu může být persvaivní (přesvědčit, ovlinit, získat), informativní či rituální. Autor může využít řečnické figury. Příklady použití Projevy na společenských událostech.

 • Soukromá střední škola brno.
 • Jak často měnit oopp.
 • Chránič zubů proti bruxismu.
 • Franchising kfc.
 • Rebeka sidonová.
 • Jak obnovit smazané fotky z pc.
 • Výroba kontejnerů ostrava.
 • Knihy dobrovský most.
 • Lucie talmanová nicolas topolánek.
 • Crossing over pachytene.
 • Popruh na sáňky.
 • Procyon lotor wikipedia.
 • Zakaz zastaveni odtah.
 • Studio samui.
 • Haiti situace.
 • Canon g7x mark ii recenze.
 • Déčko pořady.
 • Schodnice kovové.
 • Skládka nebezpečného odpadu ceník.
 • Mr nobody dc.
 • Bon jovi songs.
 • Physocarpus opulifolius.
 • Entita databáze.
 • Okna macek břeclav.
 • Latinské modlitby.
 • Nadychane bagety.
 • Real madrid kit 2018/19.
 • Ticketportal prodejní místa praha.
 • Judo pásek vázání.
 • Obleky zara recenze.
 • The legend of zelda breath of the wild dlc pack 1.
 • Poklad nibelungů film.
 • Jak vybrat kolečkové brusle velikost.
 • Stadtgalerie passau.
 • Gel na obočí rossmann.
 • Enteroklýza diskuze.
 • Vykloubená čéška.
 • Car wash návod.
 • Ivy plant.
 • Kniha na fotky.
 • Mc kazety prodej.