Home

Stavba atomu test

Stavba atomu - Chemie — testi

 1. test Stavba atomu . Autor: Pajolínka (8vlož. 52vyzk. +8% ø)... vloženo 17.11.2010. Test vyzkoušen 1096 krát, průměrný výsledek je 57.9%. Ernest Rutherford: popsal atom na základě tří postulátů.
 2. Test vyzkoušen 14519 krát, průměrný výsledek je 63.6%. Co obsahuje obal atomu? protony. elektrony. neutrony. Protony jsou elektricky nabité..
 3. Struktura atomu; Isotope Symbols; Jádro atomu; Description Build an atom out of protons, neutrons, and electrons, and see how the element, charge, and mass change. Then play a game to test your ideas! Příklady učebních cíl
 4. Test - stavba atomu 8. ro čník kv ěten červen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Ž elatovská ve 21. století registra ční číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky
 5. zkoumání atomu. • Další snímky jsou zaměřeny na vysvětlení pojmů atom, stavba atomu, molekula, sloučenina. Animace umožňují učiteli vést žáky kurčování složení molekuly. • Součástí prezentace jsou úkoly na vyhledávání prvků vtabulkách žáky a propojení těchto informací se znalostmi zfyziky

Stavba atomu. Atom se skládá z atomového jádra a elektronového obalu.. Atomové jádro je složeno z protonů a neutronů namačkaných těsně na sebe. Pohromadě je drží jaderné síly.. Jádro je asi 100 000 krát menší než celý atom. Kdyby jádro byla kulička o průměru 1 cm, celý atom by měl průměr 1000 m Testy a prověrky. Test na Látky, tělesa.. Stavba atomu, elektrické vlastnosti látek..... Magnetické vlastnosti látek.... JAK VELKÝ JE ATOM?Ve škole se učíme, že všechno kolem nás je složeno z malých částeček zvaných atomy. A tyto atomy jsou složeny ještě z menších částic, který..

Atom - Fyzika — testi

Jste zde: Test park > Testy > Chemie > Atomy - střední škola Atomy - střední škola. 1/11 Co podmiňuje stavba elektronového obalu? Je to část prostoru okolo jádra atomu,ve kterém se elektron vyskytuje s 95% pravděpodobností Vývoj představ o struktuře atomu. Atomové jádro - izotop, nuklid, radioaktivita. Elektronový obal - stavba elektronového obalu, orbital, kvantová čísla, pravidla o zaplňování orbitalů, degenerované orbitaly, základní a excitovaný stav atomu, ionizační energie a elektronová afinita Stavba atomu B Určení počtu protonů, elektronů, neutronů v atomu. ID: 1414158 Idioma: checo Asignatura: Chemie Curso/nivel: 8 Edad: 12-13 Tema principal: Atom Otros contenidos: stavba atomu, protony, elektrony, neutrony Añadir a mis cuadernos (0) Descargar archivo pd Stavba atomu Mgr. Radovan Sloup Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II CH-1 Obecná chemie, DUM č. 3 1. ročník čtyřletého studia látky jsou z atomů = nedělitelné částice (atomos = nedělitelný) nejmenší částice hmoty, mnoho druhů atomů Démokritos starověk - STAVBA ATOMU hmota se dělí na vodu. Stavba atomu. Atomy, jsou nejmenší stavební jednotky hmoty. Toto označení vzniklo v Řecku (atomos - dále nedělitelný). Teprve na počátku 19. století vzniká představa o složení látek z atomů. Tento předpoklad formuloval j.Dalton

Stavba atomu - Atomy, Struktura atomu, Isotope Symbols - PhE

 1. Spustit test ; Menu . Maturitní otázky › Chemie › Stavba atomu ‹ Chemie. Stavba atomu. Atom je základní stavební jednotkou látky z chemického hlediska. pojmenování vzniklo v 5.století přnl v Řecku (Leukipos a Démokritos) na počátku 20.století bylo prokázáno, že se atomy skládají z kladně nabitého jádra obklopeného.
 2. Prezentace vysvětlí žákům základní pojmy týkající se stavby atomu. Při výuce je vhodné používat různé modely atomů a zařazovat spoustu příkladů
 3. Znázornění struktury atomu helia. Elektronový obal, sestávající z orbitalu 1s, je zobrazen černě, přičemž odstín vyjadřuje hustotu pravděpodobnosti (integrovanou podél přímky pohledu). Oblast atomového jádra je vyznačena růžově; jeho zvětšenina, na které jsou červeně zobrazeny protony a fialově neutrony, je však jen schematická
 4. Stavba atomu . Vývoj představ o struktuře atomu. Atomové jádro - izotop, nuklid, radioaktivita. Elektronový obal - stavba elektronového obalu, orbital, kvantová čísla, pravidla o zaplňování orbitalů, degenerované orbitaly, základní a excitovaný stav atomu, ionizační energie a elektronová afinita
 5. Jak jsou částice v atomu uspořádány? Bádáním byl vytvořen zjednodušený model atomu: složení atomu: atomový obal atomové jádro Atomové jádro obsahuje protony a neutrony. Protony mají kladný elektrický náboj, neutrony nemají elektrický náboj. Elektrony jsou v obalu atomu, mají záporný elektrický náboj

2.2 STAVBA ATOMU Každá látka se skládá z velmi malých částic - atomů . Tyto atomy jsou dále tvoře-ny velmi malým, avšak značně hmotným, jádrem a dále atomovým obalem . Atomové jádro obsahuje kladně nabité protony p + a částice bez náboje - neutro-ny n 0. Pro obě tyto částice se používá souhrnný pojem nukleony Stavba atomu - jádro atomu - protony - kladně nabité částice - neutrony - částice bez náboje - obal atomu - elektrony - záporně nabité částice - počet protonů a elektronů je v atomu stejný → atom je bez celkového náboje - pokud je počet protonů a elektronů různý → hovoříme o iontech - více protonů než elektronů. 30.11.2011 2 Stavba atomu 15 L. de Broglie (1923) -dualistická t. duální forma hmoty -každá mikročástice má částicový i vlnový charakter Schrödinger-vlnově mechanický m. elektron neobíhá po určitých drahách, ale vyskytuje se v určitém prostoru -ORBITAL ORBITAL -prostor kolem jádra, ve kterém se elektron vyskytuje s 99% pravděpodobnost Stavba atomu a molekuly - kontrolní pracovní list VIII. t řída Jméno žáka. Datum: Stavba atomu Video: Nezkreslená věda - atom Úkol: Přiřaďte ke každé částici 1-3 správné údaje. Pak částice seřaďte podle stoupající hodnoty a) hmotnosti, b) náboje. 1 proton A 9,11.10-31 kg X -1,6.10-19 C 2 neutron B 1,673.10-27 kg Y 0 C 3 elektron C 1,675.10-27.

Pracovní list: Opakování - atomy a molekuly, stavba atomu. 1. Modře vybarvi atomy a červeně molekuly: O H CO 2 Fe NaCl O 2 H 2 O N 2 SO 2 Zn H 2 Au Ca O 3 2. Modře vybarvi prvky a červeně sloučeniny: H 2 SO 4 N Hg CO 2 Sn CO CH 4 Ag H Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Atomové jádro - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol

online-test Soustavy látek a jejich složení | Veličiny a výpočty v chemii | Stavba atomu | Periodická soustava prvků | chemická vazba a vlastnosti látek | Tepelné změny při chemických reakcích | rychlost chemických reakcí a chemická rovnováh Kdybychom váhu celého atomu rozdělili na 1000 jednotek, tak 999 z nich bude tvořit jádro a pouze 1 z 1000 jednotek hmotnosti zabírají elektrony. Elektron obíhá jádro. A to velmi daleko. Kdyby bylo jádro velké 1 mm, tak bychom první elektron potkali až po 100 metrech. Tedy ve vzdálenosti 100 000 x větší než je velikost jádra

Atomový orbital (též pouze atomový orbit) je funkce popisující prostorové rozložení možného výskytu elektronu daného kvantového stavu v elektronovém obalu atomu.. Tento pojem nelze vysvětlit pomocí klasické planetární představy o struktuře atomu, kdy okolo jádra obíhají elektrony po jasně vymezených drahách podobně jako planety okolo Slunce Radioaktivita - Chemie — testi . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test) Reklam chemie Struktura atomu, radioaktivita 12 chemie Mistrovství světa ve fotbale 2002 15 sport Obecné vlastnosti organism Elektronový obal je vnější záporně nabitá část atomu. Je tvořen elektrony, částicemi s jednotkovým záporným nábojem, které v sobě spojují vlastnosti hmotných částic i vlnění - někdy mají korpuskulární, jindy vlnový charakter -> dualizmus (dvojakost) částic Jsou viry živými organizmy? to je předmětem diskuze, ale řekněme, že viry jsou takovým prostředníkem mezi živou buňkou a neživou přírodo

Start studying 1. Základní chemické pojmy, stavba atomu. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Kancelář - ředitelna (+420) 469 681 413. Přístavba (+420) 469 681 594. Školní družina (+420) 724 341 424. Školní jídelna (+420) 469 681 285. Základní škola Slatiňany, okres Chrudi

Test 6 Stavba atomu 1; Test 7 Stavba atomu 2; Test 8 Stavba atomu 3; Test 9 Stavba atomu 4; Test 10 Přípony v českém názvosloví; Test 11 Oxidační čísla v dvouprvkových sloučeninách; Test 12 Nejpoužívanější halogenidy; Test 13 Méně používané halogenidy; Test 14 Nejpoužívanější oxid Stavba atomu test Olga Pospiechová, 2006 . Maximálnípo¿et &vhé sféñe . Po¿et neutmnå v atomu 6C Je: ndboJ protonu Je: Õátice se Wá z 10. IQ .Taký mf míbap 6 On PS pafÑ Ko/ik p tonå v jádñe má tñináctý prvek PS? Stavba atomu test Olga Pospiechová, 2006 . Maximálnípo¿e

Stavba atomu - webzdarm

Otázka: Stavba atomu, radioaktivita Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Atom = základní stavební částice všech látek-skládá se z nabitého atomového jádra a záporně nabitého elektronového obalu-v jádře se nacházejí: protony - částice s kladným náboje Gymnázium Luďka Pika,Plzeň -- Celkový přehled testů. Třída Datum Předmět Typ Téma Vyučující; 1.A: 11. 12. Fy: P: Kinematika pohyb 1.2. Stavba elektronového obalu atomu Obal atomu je tvořen částicemi, které se nazývají elektro­ ny a mají jednotkový záporný náboj. Jejich klidová hmotnost je přibližně 1840krát menší než hmotnost protonu. Stavba elektronového obalu atomu podmiňuje chemické vlast­ nosti každého prvku, proto sejí budeme zabývat. 3.2.1.1 Stavba atomového jádra Stavební částice jádra jsou směstnány na velmi malém prostoru a tak mezi kladně nabitými protony působí značné odpudivé síly. V přírodě však najdeme řadu atomů se stabilními jádry a proto musí existovat mezi nukleony mnohem silnější interakce, které udržují jádra pohromadě

na úrovni mikrosvěta: hmotnost elektronu (10-31 kg), rozměr atomu (10-10 m) se relace neurčitosti projeví naplno zjednodušený popis a vysvětlení relace neurčitosti: buď víme, kde elektron je, ale nevíme nic o tom, kam a jak rychle se pohybuje Bohrův model atomu byl použitelný jen na atom vodíku, spektra složitějších atomů jsou jím neřešitelná → vznik kvantového modelu atomu stav částice není popsán její polohou a hybností, ale vlnovou funkcí, která udává stav částice v jakémkoli čas 1.8 Jak se liší částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných? 1.9 Atomy a molekuly : Úlohy ke shrnutí učiva 1.1 až 1.9 : ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK : 1.10 Elektrování při vzájemném dotyku : 1.11 Elektrické pole : 1.12 Model atomu : 1.13 Jak lze vysvětlit elektrování těles : MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTE Atom kyslíku má 8 protonů (kladných částic) v jádře struktura atomu Struktura atomu Stavba atomu. Pojem atom snad poprvé použil antický filozof Leukippos z Milétu, který žil přibližně v době 500 až 440 př. n. l. Protože se nedochovaly žádné jeho písemnosti, přičítá se prvenství jeho žáku Demokritovi z Abdér. Použitá témata - stavba atomu, chemické prvky - názvy a značky, chemická vazba, ionty. Časová náročnost asi 15 - 20 minut. ZDROJE. Test - složení látek a chemická vazba- 8. ročník A. Jméno: Datum: 1) S pomocí periodického systému prvků.

test na strukturu atomu (kdo nepsal minulou hodinu) Pojmy: Prvek . STAVBA ATOMU - jádro (malé, těžké, kladně nabité, protony p + a neutrony n o), jaderné síly. obal atomu (velký, lehký, elektrony e-), elektrické síly V atomu se m ůže m ěnit po čet elektron ů, tomuto jevu, p ři kterém dochází k ubývání nebo p řibývání po čtu elektron ů, se říká elektrování . P ři tomto jevu bu ď atom p řijímá nebo odevzdává elektrony. Nejjednodušší příklad elektrování je t ření (p řet řeme o sebe dv ě r ůzné t ělesa) Stavba atomu (PhET) Stavba atomu (PhET) Simulace z PhET pmocí vložení appletu (Embed) Last modified: Neděle, 9 duben 2017, 11:59 ChemEdDL

Fyzika 6. třída - zsbrest.c

stavba atomu, atomové jádro, protonové a nukleonové číslo, izotopy Stavba atomu : řec. název atomos - nedělitelný kladně nabité jádro, obklopené elktrony e = -1,602.10-19 C - záporný elementární náboj, nejmenší známý samostatně existující náboj elektrony tvoří elektronový obal atomu atom jako celek je elektroneutrální poloměr atomu je cca 10-10m. STUDUJU.cz referáty, čtenářský deník... Start: Zaregistrovat se. Předměty: Angličtina Biologie Dějepis Francouzština Fyzika Hudební výchova Chemie Informatika Literatura Matematika Mluvnice Němčina Ruština Sadovnictví Sloh Španělština Základy společenských věd Zeměpi Stavba atomu (3) Tepelné změny při chemických reakcích (12) Veličiny a výpočty v chemii (1) Organická chemie (131) Deriváty uhlovodíků a jejich klasifikace (30) Heterocyklické sloučeniny (7) Léčiva, pesticidy, barviva a detergenty (15) Syntetické makromolekulární látky (6) Uhlovodíky a jejich klasifikace (11) Ostatní (20

JAK VELKÝ JE ATOM? - YouTub

Mgr. Marek Killar. Poskytovatel. Metodický portál RVP.C Stavba atomu - vypracovala Mgr. Alena Havranová Test - Mladý chemik - vypracovala Mgr. Alena Havranová. Téma Stavba atomu - Test Ro čník 1. Autor Inessa Skleni čková Datum výroby 22.7.2013 Anotace Opakovací test slouží k zopakování vědomostí tématu Atom a jeho elementární částice. Test je koncipován tak, že žáci řeší p říklady výpo čtu elementárních částic v atomech

Atomy - střední škola - Chemie, Test par

Stavba atomu - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Alkeny. Alkeny představují skupinu uhlovodíků obsahujících jednu dvojnou vazbu v molekule, proto jsou řazeny do skupiny nenasycených uhlovodíků.. První část kapitoly je věnována problematice názvosloví a fyzikálním vlastnostem alkenů Úložiště digitálních učebních materiálů. Vyhledané materiály odpovídají pravidlům publikace na Metodickém portálu www.rvp.c Na zahraničním serveru se objevil zajímavý srovnávací test staré klasiky v podobě procesoru Pentium 4 a nového Intel Atomu. Jak se projeví téměř desetiletý rozdíl? O slavném procesoru Intel Pentium 4 jste si již mohli přečíst nostalgický článek Živě T-10: Penitum 4 a sen. Předmět Biochemie I (FV10011) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FV10011 - Biochemie I, Lékařská fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze (UK)

Ejercicio de Stavba atomu

Stavba atomu - Chemi

Test z chemie Tematické okruhy • Stavba atomu • Elektronový obal • Chemická vazba • Základy názvosloví anorganických a organických sloučenin • Roztoky - vyjadřování složení roztoků: hmotnostní a objemový zlomek, procenta. Koncentrace • roztoků, příprava roztoků, rozpustnos 1. ročník - chemie. kouknĚte sem, je to super, zahrajte si ten test. a nauČte se znaČky prvkŮ! Stavba atomu - maturitní otázka ; Stavba atomu - maturitní otázka (2) Stavba atomu - maturitní otázka (3) Stavba atomu - maturitní otázka (4) Stavba atomu - maturitní otázka (5) Stavba atomu - prezentace ; Stavba atomu, radioaktivita - maturitní otázka z chemie ; Surovinové zdroje organické chemi 1.8 Jak se liší částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných? 1.9 Atomy a molekuly : Úlohy ke shrnutí učiva 1.1 až 1.9 : ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK : 1.10 Elektrování při vzájemném dotyku : 1.11 Elektrické pole : 1.12 Model atomu : 1.13 Jak lze vysvětlit elektrování těles : MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTE

Stavba atomu - Chemie - Maturitní otázk

Ionty a atomové skupiny. Elektricky nabité částice se nazývají ionty. Podle polarity jejich nábojů se dělí na kladně nabité ionty, kationty, např 2020-11-05 UČIVO - Model atomu (online výuka) na online výuku budete potřebovat: sešit, psací potřeby; prezentace: model atomu, pro žáky kteří nebyli na on-line výuce, nestihli zápis do sešitu nebo si chtějí látku zopakovat; 2020-11-02 UČIVO - Atomy a molekul Obsahuje-li alkylový radikál atom vodíku vázaný na atomu uhlíku sousedící s uhlíkem nesoucím nepárový elektron, může dojít k eliminaci vodíkového radikálu a vzniku nenasyceného uhlovodíku. Příkladem může být eliminace vodíkového radikálu z ethylového radikálu. Souhrnně lze chloraci methanu zapsat chemickou rovnicí Stavba a složení atomu. Test 6. Chemické prvky. Chemická reakce. Anorganické sloučeniny. Stavba a složení atomu. Stavba a složení hmoty Částice látek. Veškerá hmota ve vesmíru je složena z částic zvaných atomy. Slovo atom pochází z řeckého slova atomos a znamená nedělitelný V úterý 3.11. budeme psát test z látek 4 až 6 (mimořádné události až dělení složek směsí) od 10:05 do 10:20!!! 10. Atom = Základní stavební jednotka hmoty Vše kolem nás je z atomů Nejmenší hmotná, dále nedělitelná částice Velmi malé -nejsou pozorovatelné ani okem ani mikroskopem Stavba atomu 1) Jádr

Atom - Digitální učební materiály RV

19. 11. Test - Zelektrování těles a model atomu. Vaše řešení křížovky Atomy a ionty mě docela zklamalo. Proto vám nabízím ještě jednu videoschůzku v době fyziky - od 11:40.. Obsah schůzky: zopakování všeho, co se týká elektrického náboje - pokusů, zelektrování těles, modelu atomu a iontu. Pak přijde na řadu test - přednostně ho řešte na Teams Pracovní list pro hodinu fyziky na téma Atomy a molekuly. Sada různých typových úloh, které podporují osvojení pojmosloví, upevnění a rozvíjení klíčových kompetencí a trénování logického myšlení. Očekávaný výstup: uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí Atomy a molekuly.doc. Stavba atomu. Stavba atomu. 1. (z řeckého átomos - nedělitelný) je základní částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit a která.. Obytné stavby Mladá Boleslav • Firmy Test audi q7 6.0 tdi. Petáková řešení stereometrie. Pir na adduktory. Klecový chov slepic petice. Fibula. Stavba atomu - výpočty Od: barboraaa 23.10.11 15:05 odpovědí: 1 změna: 23.10.11 19:16 Dobrý den, mám úkol na chemii, ale moc tomu nerozumim, tak bych Vás chtěla požádat, zda byste mi to nepřekontroloval

Atom - Wikipedi

Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta. (Přihlášení)Cesta ke stránce. Titulní stránka / Kurzy / Centrum E-Learningu / Kurzy ke stažení - ukázky / ZPVCH_1 / Téma 3 / Atom - prve 14. Zápočtový test. Cíle studia: Osvojení teoretických znalostí v oblasti chemie. Osvojení si přehledu v chemii obecné, v jejích zákonitostech odvíjejících se od stavby atomu, vlastnosti prvků a jejich využití v praxi, v chemii organické, také znalosti a praktické dovednosti v analytické chemii Osvojení teoretických znalostí v oblasti chemie. Osvojení si přehledu v chemii obecné, v jejích zákonitostech odvíjejících se od stavby atomu, vlastnosti prvků, v chemii organické, Důležitou součástí je osvojení postupů výpočtů běžných v laboratorní praxi i v teoretickém výzkumu

Obsah se snažíme každým dnem aktualizovat, ale občas nám něco unikne. Pokud jsi nenašel, co jsi potřeboval, tak nám napiš na naší podporu a my to napravíme - Kontak Tato stránka je: General type: incourse. Context Stránka: Vzor testu (context id 4363). Page type mod-page-view JÁDRO ATOMU Stavba a vlastnosti: Rozměry jádra jsou řádově 10 15m. Jádro je tvořeno nukleony (protony a neutrony). Symbol jádra: AX z Z počet protonů N počet neutronů A počet nukleonů A = Z+

 • Kouzelná školka lucka.
 • Jak fotit více lidí.
 • Baden baden.
 • Věnuji kočárek.
 • Botox modriny.
 • Easy youtube mp3.
 • Nike šustáková bunda.
 • Svítící globus pro děti.
 • Ski areál krušné hory.
 • 11.září stream.
 • Váš samsung galaxy je infikován viry.
 • Gif zviratka.
 • Souhvězdí ryb.
 • Oez jističe.
 • Jak vytvořit qr kód pro platbu.
 • Saturace transferinu.
 • Lecba zlomene celisti.
 • Avatar cz dabing full hd.
 • Vezenska cela.
 • Platnost ochranné známky.
 • Mizuno wave bolt 6 mid.
 • Golf fitting praha.
 • Západní čechy zprávy.
 • Těhotenský pás do auta.
 • Motorový olej ford.
 • Jaké barvy mají hvězdy a proč.
 • Bazén 3x4.
 • Tak pravil zarathustra mlp.
 • Terratec grabsterav350.
 • Mikro soustruh.
 • Celopolep auta hradec králové.
 • Nakládání hovězího masa na gril.
 • Valašské meziříčí hokej.
 • Stavba dřevěné verandy.
 • Jak posílat velké soubory.
 • Thor steinar sk.
 • Včelí vosk pro ošetření nábytku a dřeva.
 • Soukromá střední škola brno.
 • Rodinná dovolená s dětmi akční nabídky.
 • Alergie na drogy.
 • Přijímací zkoušky na střední školy.