Home

Všb studium

VŠB - Technická univerzita Ostrava má za sebou 170 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a v univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou. Všechny potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění v praxi, případně pro další vzdělání. Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.Navazující magisterské studium trvá 2 roky.; Dle zvoleného programu je studium možno studovat v prezenční nebo kombinované formě..

Student Alumni VŠB-TUO InNET English. Jeden z největších kampusů ve střední Evropě - ubytování, sport, zábava a studium na JEDNOM MÍSTÉ! 11) U nás si studentský život užiješ naplno! 12) Tak neváhej a podej si přihlášku! Bakalářské studium . Zjistěte více Studium je podpořeno nejnovějšími počítačovými technologiemi s využitím moderních softwarových produktů pro konstruování, simulace a modelování. 4) Studium, sport, ubytování i večerní zábavu najdeš na jednom místě, náš kampus patří mezi největší ve střední Evropě Absolvent VŠB-TUO InNET English. Pak pro vás bude studium Financí správným startem úspěšné kariéry. Po třech letech budete rozumět podnikovým financím, zjistíte, jak fungují finanční trhy a dokážete vést účetnictví podniku

Vizuální styl - VŠB-TUO

VŠB - Technická univerzita Ostrava - VŠB-TU

Poplatky za studium. Poplatky spojené se studiem jsou stanoveny čl. 9 Statutu VŠB -TUO. Správními poplatky jsou náhrady věcných nákladů za administrativně správní úkony a služby.. Studium Realizace projektu Nanotechnologie (poskytnutého MŠMT, ROZP2006/411) umožnila VŠB‑TUO jako první VŠ v České republice akreditaci nového bakalářského a navazujícího magisterského programu s názvem Nanotechnologie, které jsou od akademického roku 2007/2008 vyučovány jako celouniverzitní studijní program Absolventi VŠB-TUO InNET English. Studium Věda a výzkum Spolupráce O fakult Přijímací řízení Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Studium v Šumperku Univerzita třetího věku Harmonogram akademického roku V hlavní roli stroja.

Pořádáme rekvalifikační kurzy z oblasti IT. Hlavní zaměření je na Správu sítí (Windows server, Linzux, Cisco) a Programování (Java, C#, PHP, WWW). Rovně kolíme kurzy z oblasti počítačové grafiky a MS Office. Dále jsme akreditovaným středikem pro testování ECDL VŠB-TUO nabízí studium tohoto zajímavého oboru v bakalářském studijním programu, který má výrazný interdisciplinární charakter a poskytuje teoretické poznatky z fyziky a chemie, zaměřené na studium struktury, vlastností nanomateriálů a jejich přípravu. Po ukončení studia se absolventům otevírá široké uplatnění v. Nabízíme dobré technické zázemí pro studium (počítačové učebny, laboratoře), máme špičkové vybavení - vše je soustředěno v moderním areálu VŠB-TU na jednom místě. K dispozici máme rozsáhlou laboratoř robotů (Centrum robotiky) Oficiální kariérní portál VŠB-TUO je tady! Poskytujeme bakalářské, magisterské i doktorské studium zaměřené na problematiku bezpečnostních hrozeb. Realizujeme nebo se spolupodílíme na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem

Fakulta rovněž nabízí výuku programů v angličtině (pouze v prezenčí formě studia), toto studium je zpoplatněno dle Statutu VŠB-TUO. Bakalářské studium je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Navazující magisterské studium je dvouleté, absolvent získává akademický titul inženýr (Ing.). Do. Studium Věda a výzkum Spolupráce O fakultě Katedry a pracoviště Omezení výuky od 12.10.2020 Sledujte aktuální stav mimořádných opatření s ohledem na šíření COVID-19 VŠB-TUO InNET. Studium Věda a výzkum Spolupráce O katedře Kontakt. Navazující magisterské studium. Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu mají všechny potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění v praxi v oblasti, které se zabývají likvidací. VŠB-TUO InNET English. Studium je zaměřeno a výchovu odborníků v oblasti hydrogeologie, inženýrské geologie, aplikované mineralogie a petrografie, geochemie životního prostředí, ložiskové geologie, techniky průzkumu včetně aplikované geofyziky a vrtání. Posluchači absolvují předměty přírodovědného a. VŠB-TUO InNET English. Studijní obory. Prezenční (dříve denní) i kombinované (dříve dálkové) studium je na Hornicko-geologické fakultě třístupňové. V rámci prezenční i kombinované formy je standardní délka prvního stupně (bakalářské studium) 3 roky. Navazující magisterské studium je dvouleté a doktorské.

Studium - Fakulta elektrotechniky a informatiky - VŠB-TU

ENGLISH . HomePag Absolvent VŠB-TUO InNET English. Doktorské studium. Absolventi doktorského studijního programu získají nejvyšší vysokoškolské vzdělání pro uplatnění ve výzkumu a vývoji, vzdělávání, v organizacích poskytujících expertní služby. Zjistit více. Studijní programy

Vítejte na domovské stránce Katedry fyziky, která je součástí Fakulty elektrotechniky a informatiky.Katedra zajišťuje výuku i výzkum v oblasti fyziky a souvisejících disciplín. Katedra fyziky garantuje předměty v akreditovaném studijním oboru APLIKOVANÁ FYZIKA, významnou měrou se taky podílí na vyúce oboru NANOTECHNOLOGIE.. For degree programmes taught in English, a fee is payable in accordance with Section 58 (5) of Act No. 111/1998 Coll. on Higher Education Institutions and on amending and supplementing certain acts (the Higher Education Act), as amended, amounting to EUR 3,500 per the academic year Studium elektroenergetiky na VŠB - FEI 2010 - 2015. Na této stránce bych rád uvedl některé mé postřehy ke studiu na vysoké škole. Článek se bude týkat především studia na VŠB-TU Ostrava, ale taky trochu zabrousím do období, kdy jsem studoval v zahraničí, konkrétně na finské univerzitě Tampere university of Technology (Tampereen Teknillinen Yliopisto

Studium - Fakulta materiálově-technologická - VŠB-TU

Pro bakalářské studium si můžeš vybrat ze 13 studijních programů, které tě budou bavit a poskytnout ti perspektivu v dalším životě. Přihlášku můžeš v prvním kolem podat až do 31.3.2021. Nicméně, jestli tě nabídka studia oslovila, tak na nic nečekej, klikni na přihlášku a postupuj podle pokynů VŠB-TUO InNET English. O katedře Spolupráce Studium Věda a výzkum Kontakt. Přeskočit levé menu. Studium. Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Studijní materiály. Věda a výzkum. Projekty a granty Publikační činnost Software POPV (DOProC) Odkazy

Studium - Fakulta strojní - VŠB-TU

Studium Věda a výzkum Spolupráce O centru Nabídka služeb. Studuj Nanotechnologie! Více informací zde. přístroji v rámci evroého projektu Phare a hlavní náplní bylo poskytování servisních služeb VŠB-TUO a zákazníkům z průmyslové, obchodní i legislativní sféry. V roce 1997 byly služby laboratoře akreditovány. Vítejte na domovské stránce INSTITUTU FYZIKY.Institut je organizačně začleněn na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava a zajišťuje výuku i výzkum v oblasti fyziky a souvisejících disciplín.. Institut je zapojen do řady mezinárodních a národních projektů, spolupracuje s domácími i zahraničními pracovišti a s praxí VŠB-TUO InNET English. Studium Věda a výzkum Spolupráce O katedře Kontakt. Katedra energetiky. Vítejte na internetových stránkách Katedry energetiky, Fakulty strojní, VŠB - TU Ostrava. Změnit obrázek Změnit obrázek Změnit obrázek Změnit obrázek. Studium. Katedra energetiky nabízí zajímavé studium s výborným uplatněním. Bakalářské studium. Řízení strojů a proces Na konci roku 2019 byly VŠB-TUO uděleny 4 evroé patenty. Naše služby. Katedra nabízí systémové, technické a programové řešení zakázkových úloh. Výzkum v oblasti měřicích, diagnostických a řídicích systémů výrobních procesů

Bakalářské studium - Ekonomická fakulta - VŠB-TU

Poplatky za studium - InNET - VŠB-TU

Studium - Centrum nanotechnologií VŠB-TU

 1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) navazuje na činnost Báňské akademie (pozdější Vysoké školy báňské) v Příbrami, která byla v roce 1945 přesunuta z Příbrami do Ostravy.Dnešní název školy zachycuje přechod od dřívější úzce zaměřené báňské školy k plnohodnotné technické univerzitě
 2. Studium Věda a výzkum Spolupráce O fakult Je tady nový kariérní portál VŠB-TUO. Jedno místo, hodně šancí.
 3. Studijní a zkušební řád pro studium v magisterských studijních programech VŠB-TUO Upozornění: Státní závěrečnou zkoušku může vykonat student, který splnil do termínu závěrečné kontroly studia všechny studijní požadavky dané studijním plánem příslušného studijního programu. Není možné vykonat státní.
 4. Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogická fakulta, doplňkové pedagogické studium Praxe: 1995- VŠB-TU Ostrava, FEI, katedra aplikované matematiky,odborná asistentka. 1993-1995 SPŠ Stavební, Kollárova 2, Havířov, výuka matematiky a výpočetní technik
 5. VŠB-TUO InNET English Studium Věda a výzkum Spolupráce O katedře Kontakt Problematikou konstruování se katedra zabývá již více než 50 let a díky tomu může studentům na všech úrovních studia nabídnout nejen dosažení vysoké odborné úrovně v nabízených studijních oborech a specializacích, ale také studium v těsné.

Bakalářské studium - Fakulta strojní - VŠB-TU

citace: meneny kazdym rokem zaverecne pisemne prace a hazeny jine klacky pod nohy takovym existencim. Samozrejme nepopiram ze se na Banske nemuze clovek neco poradne naucit, ale protoze je tam takovy rezim, hodne lidi k takovemu 'bastlirskemu' zpusobu inklinuje Ing. Chmelíková Zdeňka, Ph.D. Vedoucí útvaru Zástupce vedoucího Prorektorka pro studium Tajemník Akademický pracovník +420 597 32 1 290 +420 597 32 5 944 +420 597 32 6 070: A 315 EA 244: doc. Ing. Ivan Igor, Ph.D. +420 597 32 3 710 +420 597 32 3 550: doc. Ing. et Ing. Kuda František, CSc Prorektor pro studium. Ekonomická fakulta. Fakulta materiálově-technologická. Hornicko-geologická fakulta. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra aplikované matematiky (470) Katedra informatiky (460) Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství Katedra telekomunikační techniky (440) Katedra elektroniky (430 Na Katedře telekomunikační techniky byla dokončena Multimediální laboratoř, která se skládá z TV studia v místnosti N315 a pracoviště režie v místnosti N314.Vedoucí této laboratoře je Přemysl Mer.Krátká reportáž z laboratoře Multimediální techniky je umístěna zd Home]O katedře]Studium]Věda]Aktivity]Fotogalerie]Pracoviště]Kontakt]Odkazy]Partneři katedry] <p>This page uses frames, but your browser doesn't support them.</p> Horní ovladací lišta C

LMS Moodle VŠB-TUO: Kategorie kurzů. Vyhledat kurzy Proveď. Rozbalit vše. Centrum informačních služeb. Centrum nanotechnologií. Prorektor pro studium. Ekonomická fakulta. Fakulta materiálově-technologická. FEI jsem na VŠB vystudoval, končil jsem loni. Nebylo to IT, ale elektroenergetika. Můj postřeh je, že tak polovina studentů napříč FEI studuje bakalářský obor 4 roky Studium na VŠB - TUO fakulta HGF. Nabídka studia na Hornicko-geologické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava. zeeNoble Theme. Institut fyziky. VŠB-TU Ostrava. Úvod; Studijní materiály; Věda a výzkum; Nabízené služby; Kontakty; Informační seminář DZ Hornicko-geologická fakulta (HGF) je jedna ze sedmi fakult Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), která navazuje na dlouhou historii v této oblasti, nicméně v současné podobě vznikla fakulta v roce 1959, a to spojením Hornické fakulty a Geologické fakulty.Fakulta poskytuje studijní programy v bakalářském, (navazujícím) magisterském i.

vsb.cz - VŠB-TU Ostrava Rekvalifikac

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení vznikla dne 1. 12. 1964. Na podzim roku 2014 oslavila 50. výročí svého vzniku, čímž se řadí mezi nejstarší stále aktivní katedry v rámci Fakulty strojní Cisco akademie VŠB mi velmi pomohla také v získání práce u firmy Tieto. Prošel jsem si cestou juniorské i seniorské pozice, managoval jsem až 40 síťařů a dnes jsem zodpovědný za stavbu nové generace cloudových datacenter na softwarově definovaných sítích a definici toho, jak budou datacentra v blízké budoucnosti ve.

Bakalářské studium - Fakulta materiálově - VŠB-TU

Úvod; Studijní materiály; Studium Aplikované fyziky; VaV; Nabízené služby; Kontakty; Fyzikální olympiád Podklady pro studium. U většiny předmětů jsou pro studenty k dispozici online výukové materiály v elektronickém výukovém systému LMS. Zároveň se naši členové snaží průběžně vydávat učební texty (skripta), které jsou studentům k dispozici v prodejně skript, či knihovně. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2013. V. OnlineTalk s rektorem VŠB-TUO, prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., prorektorkou pro studium Ing. Zdeňkou Chmelíkovou, Ph.D. a předsedou Studentské komory Ak.. K hostování webových prezentací pracovišť, projektů, grantů a podobně slouží následující servery: webmel73.vsb.cz; Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/ MySQL/PHP aplikací běžících na uvedených serverech.Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6

Libor FOLVARČNÝ. Katedra jazyků VŠB-TUO 17. listopadu 15/2172 Ostrava-Poruba, 708 33 budova A, 4. patro kancelář č. 426 +420 596 991 720. libor.folvarcny@vsb.c Studium v Cisco Academy je zpoplatněno. Cena za 1 semestr se liší podle toho, zda-li je uchazeč studentem denního studia či kombinovaného studia, popř. externista. Ceny platné od září 2018 Distanční forma studia, kdy studenti chodí do školy např. jedenkrát týdně na odpolední vyučování či konzultace; nemusí se účastnit přednášek a cvičení jako studenti prezenčního studia, kteří do školy chodí obvykle každý den. Dnes bývá většinou nahrazováno tzv. kombinovaným studiem. Související odkazy: Distanční studium Kombinované studium Prezenční studium Jan Kotůlek výuka pro kombinované studium Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrav vsb.c

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU

 1. strÁnky pro studenty angliČtiny a nĚmČiny na vŠb-tu ostrava
 2. 1998 - 2003 Magisterské studium VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, Obor: geotechnika a podzemní stavitelství 2003 - 2006 Postgraduální studium VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, Obor: Horninové inženýrství, Disertační práce na téma: Výpočtové modely pro dynamickou odezvu.
 3. Recept na úžasnou kariéru existuje. Chceš ho znát? Studijní obory. Je to jednoduché. Hledej obor, který tě bude bavit Obor, který má velkou budoucnost
 4. ut. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY. Skladba, plovoucí, tuhé, dvojité podlahy, podkladní, vyrovnávací, izolační, roznášecí, nášlapné vrstvy
 5. Studium a kurzy; Obor Účetnictví a Daně - UTB / VŠB / VUT zkušenosti; UTB / VŠB / VUT zkušenosti. Ahoj, tenhle rok maturuji a chtěla bych studovat obor Účetnictví a daně. Nejsem si však jistá na jaké škole: Báňská v Ostravě, VUT v Brně, nebo UTB ve Zlíně. Proto mě zajímá, jestli někdo nemá nějaké zkušenosti s.
 6. o.cz - Největší portál, kde jsou těhotné a ma
 7. VysokeSkoly.com - nejpodrobnější adresář vysokých škol a univerzit, navíc vše k přijímacím zkouškám, maturitě: kurzy, učebnice, vysoké školy.

Doktorské studium je nejvyšším typem studia na vysoké škole. Je zaměřeno na samostatnou vědeckovýzkumnou a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Studium je spojeno nejen se zajímavou tvůrčí činností na Ostravské univerzitě, možností. Studium; Komise pro státní závěrečné zkoušky. Bakalářské studium B1101 Matematika Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Diskrétní matematika, Matematika a její aplikace, Matematika, Deskriptivní geometrie. Více.. Studuje doktorské studium na Katedře aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky, kde zároveň pracuje na pozici pracovnice pro vědu a výzkum. Zabývá se zejména statistickou analýzou dat a metodami strojového učení. Její disertační práce je zaměřena na využití klasifikačních algoritmů při analýze dat. Studium Hlavní menu doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D. Marek Lampart je členem Katedry kvantitativních metod a informatiky na Vysoké škole PRIGO a zároveň docent na Katedře aplikované matematiky fakulty Elektrotechniky a informatiky a Senior Researcher na IT4Innovations Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Studium Informace o studiu; Klirovo stipendium , člen Vědecké rady FEI VŠB-TU Ostrava (2000 - 2014) , člen Vědecké rady PřF UP v Olomouci (od 2014), člen Vědecké rady FIT VUT v Brně (od 2020) člen panelu P202 Informatika GAČR (2013-2017, předseda panelu 2015-2017

Organizace výuky: 101KGA1 je povinný předmět ukončený zápočtem a zkouškou. Organizace výuky závisí na vývoji situace a řídí se kromě studijních předpisů všeobecnými podmínkami a aktuálními nařízeními rektora ČVUT a děkana FSv v závislosti na epidemiologické situaci (semafor) Doktorské studium Habilitační a jmenovací řízení Informace pro veřejnost Úřední deska ČVUT Insignie Vnitřní předpisy Výroční zprávy Závěrečné zprávy z přijímacího řízení Doručení veřejnou vyhláškou Nabídky práce pro absolventy BOZP a PO. Nabídka studia na VŠB - TUO. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava nabízí studium na Institutu kombinovaného studia... Host z Velké Británie. Vyučovací hodiny angličtiny před Velikonocemi i po nich jsou pro naše studenty tradičně věnovány... Třídní schůzk Studium v zahraničí 1 1 Karlova Univerzita Mat.-Fyz vysoké školy 22 28 21 12 23 106 vyšší odborné školy 1 1 zaměstnání 3 1 5 2 11 pracovní úřad 2 2 nevíme 1 1 2 4 8 počet absolventů 28 29 25 17 28 127. VŠB TU - Elektrotechniky a informatiky 84 VŠB TU - Hornicko geologická. Tajemná, nedostižná a komplikovaná. I tak na vás může věda působit, ale ne když je Noc vědců. Noc, kdy vám věda a vědci ukážou svou pravou tvář

Vedení fakulty - Fakulta strojní - VŠB-TUO

prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání: 2011 - dosud: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií; funkční zařazení - docentka. Vedoucí katedry společenských věd (2011-2015) 1994: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta; funkční zařazení - odborná asistentka, od r. 2011. IngnbspMichal BurdanbspPhD Centrum excelence IT4Innovations divize OU Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Oficiální internetové stránky Ostravské. Zobrazte si profil uživatele Lucie Bezecná na LinkedIn, největší profesní komunitě na světě. Lucie má na svém profilu 8 pracovních příležitostí. Zobrazte si úplný profil na LinkedIn a objevte spojení uživatele Lucie a pracovní příležitosti v podobných společnostech Aplikovaná ekonomie, Ostrava. 558 likes. Toto je jediná oficiální stránka studijního programu Aplikovaná ekonomie, specializace Ekonomický rozvoj Vysoké Školy Báňské - Technické University Ostrava

Studijní obory - Fakulta elektrotechniky a - VŠB-TU

 1. Ekonomická fakulta - VŠB-TU
 2. Studium - Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU
 3. Studium - Katedra geologického inženýrství HGF VŠB-TU
 4. Studijní obory - Hornicko-geologická fakulta - VŠB-TU
 5. HomePage - InNET - VŠB-TU
 6. Naši studenti zlepšují svět kolem nás! - VŠB-TU
Konference Požární ochrana 2016 - Fakulta bezpečnostníhoStudentský železný hasič Ostrava 2014 - FakultaOrganizační struktura - Fakulta bezpečnostního inženýrstvíStudentské organizace - VŠB-TUOKatedra Geodézie a Důlního Měřictví VŠB - TU Ostrava, 17Exkurze do sbírek pro ZŠ a SŠ - Geologický pavilon prof
 • Kabelka batoh 2v1.
 • Nedokážu se mít ráda.
 • Dermatofytoza léčba.
 • Loctite glass.
 • Dopravni info cz.
 • Nemecka hymna.
 • Alergie na seno příznaky.
 • Kuřecí maso nutriční hodnoty.
 • Pdf xchange licence.
 • Anna kučerová.
 • Granule proti zubnímu kameni.
 • Samovolné prasknutí čelního skla.
 • Oven.
 • Žluté lodičky ccc.
 • Elektrický mop na podlahu recenze.
 • Vojenský útvar bystřice pod hostýnem.
 • Kakost oddenkatý.
 • Dovolená beskydy.
 • La mare krem.
 • Dab sls.
 • Český porcelán epiag.
 • It download cz.
 • Anna a elsa frozen.
 • Napínané stropy zkušenosti.
 • Zivot v koreji.
 • Animované filmy 1990.
 • Css centrování obrázku.
 • 16 neděle v mezidobí.
 • Mormoni životní styl.
 • Význam psího chování.
 • Převod jpg do svg.
 • Alergeny v březnu.
 • C lambda pointer.
 • Usmc camo.
 • Mops černý.
 • Příslovce na a.
 • Historie barviv.
 • Čertovo jezero vlakem.
 • Holící strojek remington náhradní díly.
 • Lustr s ventilátorem.
 • Čím vyčistit čokoládu.