Home

16 neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí - Cyklus A - Víra.cz, Bůh, křesťanstv

Vezmi a čti - 16. neděle v mezidobí - cyklus

 1. P. Josef Prokeš 1. čtení - Mdr 12,13.16-19 Po hříchu dáváš příležitost k lítosti. Čtení z knihy Moudrosti. Kromě tebe není Boha, který by se o všechno staral..
 2. Mk 1,1-8 Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým
 3. Neděle 19.7. 2020 16. NEDĚLE v mezidobí Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela Pořad bohoslužeb: Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky 10:30 a 17:30 polsky 11:45 křty česky Filiálky
 4. 16. neděle v mezidobí, cyklus A Hlavní stránka / Kalendář / Neděle - pracovní listy / Cyklus A - mezidobí / 16. neděle v mezidobí, cyklus A 17.7.201
 5. 16. neděle v mezidobí. Téma: Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte. Autor: Ludmila Vyskočilová. Rekvizita: není. Promluva: V době, kdy jsem chodila do základní školy, jsem obdivovala naší učitelku zeměpisu. Učila totiž viditelně ráda a na její hodiny jsem se těšila, i když jsem zeměpisu.

Dnes je 16. neděle v mezidobí. 2. Dnešní sbírka je určena na diecézní charitu. 3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující: - v úterý a ve čtvrtek - v 18.00 hod. bohoslužba Slova v kapli na děkanství. 4. Příští neděli mne bude zastupovat P. Václav Černý Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii. Aktuality. Následující neděli 29. července 2018 je 17. neděle v mezidobí. Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství. Časopis Hlasy. V kostelích je spojené červencové a srpnové číslo misijního časopisu Hlasy 16. neděle v mezidobí (A) - videoúvod. takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Pověděl jim jiné podobenství: Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo. To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k.

Video: 16. neděle v mezidobí, cyklus A - Víra pro dět

Farnost Sušice

16. neděle v mezidobí (cyklus A

 1. ulou neděli) rozpoznáme význam dnešního podobenství: Dobro je silnější než zlo, a nakonec nemůže být zlem potlačeno
 2. © Telepace s.r.o. 2008 - 2020 Developed by RocketTheme exclusively.
 3. 16. neděle v mezidobí. POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti. Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19 hod. ARCIDIECÉZNÍ MINISTRANTSKÁ POUŤ po stopách sv. Jana Sarkandra
 4. Sv. zpověď - půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána). Eucharistická adorace - V pátek od 17:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Modlitba sv. růžence - půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota. Aktuality. Neděle 19. července 2020 - 16. neděle v mezidobí. Středa 22. července 2020.

Den: Hodina: Intence: Neděle 18.7. 2010: 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ: 8.00 hod. 9.30 hod. 11.00 : ZZa Vlastu a Jaroslava Frühbauerovy Na poděkování za dary život 32. neděle v mezidobí 1. ČTENÍ Mdr 6,12-16 Moudrost se dává nalézt těmi, kdo ji hledají. Čtení z knihy Moudrosti. Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ . Vstupní antifona - Žl 47,2. Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem. Úkon kajícnosti je možné nahradit Obřadem svěcení vody a pokropení lidu. Vstupní modlitba. Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní Mše svatá Kázání P. Josef Prokeš 1. čtení - Jer 23,1-6 2. čtení - Ef 2,13-18 Evangelium - Mk 6,30-3 26. neděle v mezidobí - Cyklus A. Job 9,1-12.14-16. Job se ujal slova a řekl svým přátelům: Dobře vím, že je tomu tak: V čem by mohl mít člověk u Boha pravdu? I kdyby se chtěl s ním hádat, ani slova mu nemůže odpovědět. Bůh je moudrý myslí a mohutný silou. Kdo mu vzdoroval a zůstal bez pohromy Oznamy na dobu liturgického mezidobí - do neděle 26. července 2020 . Dnes je 16. neděle v mezidobí. Sbírka je věnována na opravu kostela. V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.. Příští neděle je 17. v mezidobí. Modlitby matek budou v úterý v 18:00 hod. na faře

 1. 16. neděle v mezidobí. Pardubice a okolí. Ohlášky, bohoslužby a přímluvy ke stažen
 2. 19.7.2015 - 16. neděle v mezidobí - cyklus B. Převzato z: vira.cz. Jak má vypadat člověk, který určuje směr či vede nějaké společenství? Je to manažer? Je to byznysmen? Odpověď budeme hledat v textech liturgických lekcí
 3. Titulní stranka Aktuality 16. neděle v mezidobí. 16. neděle v mezidobí.
 4. 16. neděle v mezidobí. dne 19. červenec 2020. Farní ohlášky - 19.07.2020 - 16. neděle v mezidob í.
 5. Zamyšlení nad evangeliem 16. neděle v mezidobí- cyklus A Ježíš předložil zástupům toto podobenství: Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel
 6. 16. neděle v mezidobí BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ Podle Mt 13, 24 - 43 Pán Ježíš často vyprávěl lidem o Božím království. Aby si ho dovedli lépe představit, povídal jim o něm mnoho příběhů: Jeden člověk zasel na svém poli obilí. V noci přišel ale nepřítel a mezi obilí zasel plevel. Když začalo růst obilí, objevil se i.
 7. 16. neděle v mezidobí (A) - videoúvod. takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Pověděl jim jiné podobenství: Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo. To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k.

16. neděle v mezidobí. Napsal uživatel pavelk2 dne 24 Červenec, 2017 - 12:52. Liturgické texty: 1. čtení: Mdr 12, 13.16-19 2. čtení: Řím 8, 26-27 Evangelium: Mt 13, 24-43 Člověka v životě napadá mnoho otázek a dnes nám Ježíš v evangeliu na jednu takovou odpovídá. Jaký je Boží postoj ke zlu ve světě 16. neděle v mezidobí (A) - videoúvod. 20.7.2017. Mt 13,24-43: Ježíš předložil zástupům toto podobenství: Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno.Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel Kázání: 19.7.2020 A 16.neděle v mezidobí Mt 13,24-43 Ježíš předložil zástupům toto podobenství: Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel 16. neděle v mezidobí - Slovo na neděli 21. července 2019 16. neděle v mezidobí - Slovo na neděli 21. července 2019 Podrobnosti Napsal Mgr. Bc. Pavel Siuda Vytvořeno: 20. červenec 2019 pokud by nebyl s Bohem v úzkém kontaktu, pokud by neměl Boha nějakým způsobem v srdci. Žil (to znamená, že i jednal) s přesvědčením. 16. neděle v mezidobí : cyklus A / Hlavní autor: Nedbalová, Marie Vydáno: ([2017]) 16. neděle v mezidobí : cyklus C / Hlavní autor: Nedbalová, Marie Vydáno: ([2016]) 17. neděle v mezidobí : cyklus A / Hlavní autor.

Ohlášky z 16. neděle v mezidobí Minulou neděli se uskutečnilo posvěcení obnoveného kříže v Kateřinkách. Velké Pán Bůh zaplať všem, kteří se této chvíle zúčastnili, a zvláště těm, kteří se o jeho obnovu postarali 16. neděle v mezidobí týden 19. - 26. 7. 2020 ve farnosti Pozořice POŘAD BOHOSLUŽEB: 19. 7. ne 16. neděle v mezidobí Ev.: Mt 13,24-43 Nechte obojí spolu růst až do žní. 7:30 za svornost ve farnosti a za překonání každého rozdělení a nedorozumění 9:15 za Josefa a Františku Drápalovy, živou a zemřelou rodin Slavíme liturgické mezidobí od neděle 19. července do neděle 26. července 2020 . ne 19. července - 16. neděle v mezidobí . po 20. července - Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka. út 21. července - Sv

15. - 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. 15.07.2017 19:33 *25 let manželství oslaví v sobotu 15. července při mši svaté na Novém Hrádku manželé Jiří a Hana Hlaváčkovi a Bohuslav a Šárka Maisnerovi. Začátek v 10 hod. *Ve dnech 15.- 29. července 2017 bude v našich farnostech zastupovat R. D. ThLic. Jan Czarny. *OTEVŘENÝ KOSTEL Až do konce července je farní kostel svatých. Zamyšlení nad evangeliem 16. neděle v mezidobí- cyklus C Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou

Fotogalerie 2019 – Děkanství HK

16. neděle v mezidobí - C / Stůl slova - Pastorace.c

20. neděle v mezidobí : cyklus A / Hlavní autor: Nedbalová, Marie Vydáno: ([2017]) 3. října od 9:00 dojde k plánované odstávce knihovního systému z důvodu instalace nového service packu 16. neděle v mezidobí (pouť Pustějov), Děrné, Pustějov, Kujavy, Bílov 20.7.2014. Mt 13,24-43 Pane, copak jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?- v otázce adresované rozsévači jakoby kromě trpkosti zaznívalo i trochu ironie. Stejně jako v oblíbených poznámkách: Když je váš Bůh. Římskokatolická farnost Lipovec. Adresa: 679 15 Lipovec 61. Duchovní správce: P. Pavel Kuchyňa - farář Tel.: 737 161 165 e-mail: lipovec@dieceze.c

V tomto týdnu se uskuteční Farní tábor, tábor Kompot a příměstský tábor klubu Balón. Prosíme o modlitbu za tyto aktivity. V tomto týdnu bude mít ve farnosti službu P. Evžen Rakovský Neděle - 19. 7. 2020: 16. neděle v mezidobí: 7:00: Za † rodiče Novákovy, Krátkých, živou rodinu a duše v očistci: 8:45: Za naše farní společenstv 16. neděle v mezidobí - cyklus B 15.07.2009 17:37. Před vstupní modlitbou mše svaté předsedající biskup nebo kněz vybídne shromážděný lid k modlitbě. Výzva Modleme se zaznívá při bohoslužbě třikrát a po ní následuje chvíle ticha. Všeobecný úvod k Římskému misálu k tomuto okamžiku v odstavci č. 54 říká. 16. neděle v mezidobí Ohlášky. 16. neděle v mezidobí V 16.00 se v kostele bude konat koncert německých hudebníků v rámci česko-bavorského barokního festivalu. Františkánská pouť pro mladé se koná 28. července až 1. srpna. Start: fara v Rakovníku..

16. neděle v mezidobí (B) Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: ‚Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.ʻ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se najíst NEDĚLE 26. 7. 17. neděle v mezidobí . Pouť Jesenec - sv. Libora, biskupa . Jesenec 7:30 Za Antonína Koutného, manželku a syna. Konice 9:00 Za + Annu a Františka Greplovy a Boží požehnání pro živou rodinu. Jesenec 9:00 Za prarodiče Neveselé, Lubomíra Němce, živou a + rodinu. Jesenec 10:30 . Jesenec 14:30 Litanie ke sv. Liborovi, Te Deum, svátostné požehnán Videokázání (nejen) pro děti - 16. neděle v mezidobí Přinášíme vám nedělní videokázání P. Romana Vlka na 16. neděli v mezidobí. Publikováno: 18. 7. 2020 14:00 Evangelium (Mt 13,24-43) Ježíš předložil zástupům toto podobenství: Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno..

16. neděle v mezidobí C. Autor: Martin Grombiřík. Publikováno: sobota, 21. červenec 2007 @ 10:55:19. Liturgická barva zelená, texty Am 8:1-12 n. Gn 18:1-10a, Kol 1:15-28 a Lk 10:38-42 (evangelium o Martě a Marii). V sanctorale památka sv. Marty (v benediktinské tradici i jejích sourozenců Marie a Lazara) připadá na 29 16. neděle v mezidobí 21. července 2019 Mše svatá byla obětována za farníky. LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE Pondělí - Svátek sv. Marie Magdalény Úterý - Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy Středa - Památka sv. Kristiny a sv. Šarbela Machlúfda, kněze Čtvrtek - Svátek sv OZNÁMENÍ - Neděle 19. července - 16. neděle v mezidobí. Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme! Do 31. srpna platí prázdninový rozpis bohoslužeb: v neděli bude jedna eucharistie v 9:30, další mše svaté budou v úterý v 18:00 u sv 16. neděle v mezidobí Společné téma : Kristus se ujímá svého lidu jako se dobrý pastýř stará o své stádo. Nyní již k němu nepatří jen židé, ale všichni lidé, kteří uvěří Ježíši

Římskokatolická farnost » Žalmy

16. října 2001. FORUM 2001. 17. května 2001. ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ROMŮ NÁSLEDOVÁNÍ (23. neděle v mezidobí - Lk 14,25). 1. září 2019. POKORA, POKORA, POKORA (22. neděle v mezidobí - Lk 14,7). 25. srpna 2019. JE MÁLO TĚCH, KDO BUDOU SPASENI? (21. neděle v mezidobí - Lk 13,22 16. neděle v mezidobí. Společné téma: Bůh přichází k člověku jako host, který dává mnohem více, než mu za to člověk může nabídnout. Inspirace pro děti: Můžeme s dětmi pozvat někoho na návštěvu. Kromě dobrot mu můžeme prostřít dopis s milým slovem. Tento dopis můžeme připravit jako první, aby bylo jasné, že je důležitější než množství lahůdek 16. neděle v mezidobí Nezvýrazněné akce se týkají Blanska | Strana 1 z 1 | www.farnostblansko.cz Sobota - 20. 7. - Sv. Eliáš (Ilja) 13:00 Nemocnice - bohoslužba 17:55 Za † Jana Petrželu, rodiče Petrželovy a Hrazdírovy a duše v očistci Neděle - 21. 7. - 16. neděle v mezidobí 7:00 Za † Jaroslava Formánka a Bohumil

16. neděle v mezidobí Téma: Lk 10,38-42. Autor: Ludmila Vyskočilová Promluva: Znáte, děti, hru Na sochy? Při této hře je jeden prodavač soch a jeden, jak jsme my říkali kupovač soch. Ostatní jsou sochy. Sochy se mohou volně pohybovat, mohou dělat, co se jim zlíbí, až do té chvíle, než je prodavač vypne Mše svatá 32. neděle v mezidobí. 10:00 - 10:20, neděle (8. listopad) Marek Orko Vácha v mimořádném přímém přenosu z Komunitního centra Matky Terezy v Praze Hájích 2,15-16. Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. 29. neděle v mezidobí (cyklus A 15. 11. Ne 33. neděle v mezidobí. Zpovídání v neděli v 15-16 hod. P. Pacifik Matějka, kapucín a v 17-18 hod. P. Martin Kohoutek, a taktéž se bude podávat svaté přijímání u hlavních dveří kostela. Plnomocné odpustky je možné získat po celý měsíc listopad. Nejvýše však osm odpustků 23. neděle v mezidobí; Proč chodit na náboženství! 21. neděle v mezidobí; Slavnost Nanebevzetí Panny Marie; 19. neděle v mezidobí; 18. neděle v mezidobí; 17. neděle v mezidobí; Jak milovat svého kněze, i když ho nemáte rádi, či 6 způsobů, jak podpořit faráře; 16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí / Stačí nechat působit kvas ..

 1. Program v týdnu: Tento týden budou zde v kostele večerní mše pouze v pondělí a v pátek jako obvykle v 18h.; V Satalicích v kapli sv. Anny bude v sobotu 27.července poutní mše sv. v 17h /letní čas/s nedělní platností. Příští neděle 28.července je 17 . neděle v mezidobí a v našem kostele bude mše sv. v 9h, obětovaná za farnost
 2. 33. neděle v mezidobí - 15. 11. 2020 15. 11. Ne 33. neděle v mezidobí 17. 11. Út Svátek sv. Alžběty Uherské 21. 11. So Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 22. 11. Ne Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE !!! Zpovídání v neděli v 15-16 Číst víc
 3. V Satalicích v kapli sv.Anny bude v sobotu 24.7. v 17h poutní mše sv. Sloužit ji bude P.Karel Biško. Příští neděli je 17.neděle v mezidobí a mše sv. bude zde v kostele jako obvykle od 9.hod. a obětována bude za + Annu a Bohumila Kosařovi.
 4. OZNÁMENÍ - Neděle 16. srpna - 20. neděle v mezidobí. Dnešní i příští sbírka je na provoz a potřeby naší farnosti. Všem dárcům děkujeme! Děkujeme všem vedoucím, kuchařkám a dalším dobrovolníkům, kteří pomáhali s farním táborem
 5. 16. neděle v mezidobí B jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu (2 Kor 2,15a). Texty dnešní neděle jsou jakýmsi završením triptychu o prorocích a pastýřích. Texty o tom jsme slyšeli poslední dvě neděle a tato je korunuje. Doporučuji znovu si je všechny přečíst a tak vidět souvislosti, které snadno.

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 2020 - YouTub

 1. 32. neděle v mezidobí - 8. listopadu 2020. Dobu postní i velikonoční jsme letos kvůli zavřeným kostelům prožili v kruhu domácích bohoslužeb slova, modliteb, meditací, čtení Písma. Nyní se blížíme konci liturgického roku a ocitáme se ve stejné situaci
 2. Pátek 16. týdne v mezidobí Dědice 17.00 B o h o s l u ž b a s l o v a Vyškov 17.30 za dar zdraví a Boží požehnání pro děti a jejich rodiny 29.7. So Památka sv. Marty Nemocniční kaple - 18.15 mše svatá - za + Aničku Dubskou a manžela 30.7. Ne 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Dědice 7.30 Lhotkovu a duše v očistc
 3. i - Počátek moudrosti je bázeň Boží (Žalm 110, 10). Dnes čteme v evangeliu o pěti moudrých - prozíravých a pěti hloupých - pošetilýc
 4. Web farností u kostela Všech svatých a u kostela sv. Jiř
 5. Vytvořeno: 16. srpen 2020 20. neděle v mezidobí 16.08.2020 19.00 Sedmibolestný růženec.
 6. V případě p o h ř b u, prosím, volejte 733 741 270 ——————————————————————- Oznamy na dobu liturgického mezidobí - do neděle 2. srpna 2020. Dnes je 17. neděle v mezidobí. V sobotu je mše svatá v Ratajích v 19:00 hod.. Příští neděle je 18. v mezidobí. Ve Věžkách je mše svatá.

Katolik.c

21.7. je 16. neděle v mezidobí. V pondělí si připomínáme památku svaté Marie Magdaleny, v úterý je svátek svaté Brigity Švédské, patronky Evropy. Ve čtvrtek je svátek svatého Jakuba, apoštola, a v pátek svaté Anny a svatého Jáchyma, rodičů Panny Marie. 28.7. je 17. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí Liturgická čtení: Gn 18,1-10a/ Kol 1,24-28/ Lk 10,38-42 MISTŘICE 7:00 Za syna Oldřicha Magdálka, Marii a rodiče Pastyříkovy KNĚŽPOLE 7:00 Za Josefa Kadlčíka, otce, dvoje stařečky, * a rodinu a duše v očistci BÍLOVICE Za * a 8:45 osmdesátníky z Bílovic a Včela

Milosrdní jako Otec Chudák Marta! Nadřela se jako kůň a místo poděkování Písmo zmiňuje jen napomenutí. Jakoby Ježíš vůbec neviděl její úsilí a dobrý úmysl! Jakoby neviděl, že postarat se o asi trináct chlapů (Ježíš plus dvanáct učedníků) si vyžaduje úsilí, které přesahuje síly jedné ženy. Musíme. Příští neděle - 28.07.2019 - 17. neděle v mezidobí. 7:30 - latinská mše svatá 9:00 mše svatá 10:30 mše svatá. Každý den je mše svatá v 7:30 hod., ve čtvrtek a v pátek také večer v 17:30 hod. V pátek je také Nikodémova noc od 20 do 22 hodin. Další informace 16. neděle v mezidobí 22. ČERVENCE 2018 • Mše svatá byla obětována za zemřelou Annu Furmánkovou, manžela, rodinu z obou stran a za duše v očistci. • Ve čtvrtek 26. července bude mše svatá v 17.15 hodin. Prozatím není na tuto mši svatou úmysl. Zájemce ať se přihlásí po mši svaté v zákristii. Jedná se o svátek sv. A - 16. neděle v mezidobí (Karel Bříza) From ChoralWiki. Jump to navigation Jump to search. Music files. L E G E N D Disclaimer How to download; ICON SOURCE Pdf: Mp3: File details Help (Posted 2020-03-21) CPDL #57630:.

Ohlášky 16. neděle v mezidobí 202

Ohlášky 16. neděle v mezidobí Neděle 19.7. 16. neděle v mezidobí 7:45 Tvarožná Za živou a + rodinu Krčkovu 9:15 Blažovice Za Olgu Vrbasovou, živou a + rodinu 10:45 Tvarožná Poděkování za 50 let společného života s prosbou o další pomoc pro celou rodinu Pondělí 20.7. Úterý 21.7. 18:00 Tvarožn Pořad bohoslužeb v Černovicích, Choustníku, Křeči, Lidmani, Věžné a Obratani po 16. neděli v mezidobí C. Římskokatolická farnost Černovice, Mariánské nám. 84, 394 94 Černovice, července 2019 - neděle - Hlavní Pouť - Mše svatá v 9.30 hod. - slouží P. Augustín Ján Grambal, O.Praem z Černovic a mše. 32. neděle v mezidobí C - Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe (Žalm 16) 33. neděle v mezidobí A - Blaze každému, kdo se bojí Hospodina (Žalm 127) 33. neděle v mezidobí (pondělí velikonoční ABC) B - Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě (Žalm 15 25. kartička - 6. neděle v mezidobí (16. 2.) Evangelium. Metodika (farnost) Metodika (rodina) Příloha č. 1 (Plast) Příloha č. 2 (Mýt/mít) Příloha č. 3 (Boží slovíčko) Příloha č. 4 (Semafor

DRUHÁ ČÁST LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ Neděle 17. července - 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 7.30 - mše svatá (rodina Horákova a Forejtníkova) sbírka pro klášter sester dominikánek - působiště sestry Marie 9.00 - NIKOLČICE 10.30 - mše svatá (za farníky) sbírka pro klášter sester dominikánek - působiště sestry Mari 16. neděle v mezidobí 17. července 2016 Mše svatá byla obětována za farníky. LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE Pátek - Památka sv. Marie Magdalény Sobota - Památka sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy Neděle - 17. neděle v mezidobí BOHOSLUŽBY V TÝDN 16. neděle v mezidobí A V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy. (Kol 2,7) Tys, Pane, dobrý a shovívavý (Ž 85,6). Žalm s odpovědí této neděle dává tolik námětů k modlitbě, k radosti, k oslavě. Neboť Pán je dobr

17. neděle v mezidobí 1. čtení 2 Král 4,42-44 Zvláštností tohoto textu je to, že jedinec z Bál Šališa přináší Elizeovi chléb z prvotin, které patřily Bohu! Tento dar, plod lidské práce a Božího požehnání, se rozmnoží a stane pokrmem pro všechny: do sytosti 16. neděle v mezidobí A. Autor: Karel Šimr. Publikováno: úterý, 5. červenec 2005 @ 14:10:51. Texty: Gn 28, 10-19a; Ž 139, 1-12.23-24; Ř 8, 12-25; Mt 13, 24-30.36-43. Stejně jako podobenství o rozsévači má i podobenství o pleveli mezi pšenicicí autorizovaný Ježíšův výklad. Vykladač či kazatel tak přichází o práci

Výzdoba kostela

16. neděle v mezidobí, cyklus A - Víra.cz, Bůh ..

16. neděle v mezidobí (19. července 2020) Publikováno 1.8.2020 | Autor: Václav Snětina. Vracíme se plně k svátostnému životu, jak rozhodli naši biskupové na Velehradě, vracíme se tedy k liturgické praxi jako před karanténními opatřeními. Také pominuly důvody pro dispenz od nedělní účasti na slavení eucharistie 19.7.2014 16.neděle v mezidobí. 19.07.2014 12:03. 6. neděle v mezidobí - cyklus A Dnešní texty se soustředí na otázku víry, resp. nevíry lidí okolo nás. Jak je možné, že všichni nepřijali evangelium? Proč někteří lidé vůbec nevěří? První čtení nabízí chvalozpěv na Boží moudrost, evangelium pak na základě. Duch přichází ve slabosti... V druhém čtení jsme před malou chvílí vyslechli: Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. To zní hezky. Každý člověk má ve svém životě nějakou tu oblast, kterou se mu nedaří zvládat, se kterou musí bojovat, a která mu připomíná jeho nedokonalost

16. neděle v mezidobí, cyklus B - Víra pro dět

16. neděle v mezidobí Liturgický kalendář: ve středu je Svátek sv. Marie Magdalény; ve čtvrtek Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy; v sobotu Svátek sv. Jakuba, apoštola. 1. Na farní pouť na Svatý Hostýn se můžete zapisovat v zákristii. Bližší informace naleznete na plakátku. 2 Your browser does not support the audio element. videozáznam Adven

Pozdravy z prázdninFotoreportáž rekonstrukce – Děkanství HKKanán - KAtecheze NA NeděliRozvrh hodin náboženství ve školním roce 2018/19

Farní ohlášky 19. července 2020 - 16. neděle v liturgickém mezidobí - oslavy výročí narození Gregora Johanna Mendela Úřední hodiny farnosti St a Čt 15-17h Úřední hodiny opatství Po—Pá 9—15 Pořad bohoslužeb Den Čas Datum Místo Liturgická oslava Úmysl bohoslužby Neděle17. července16. neděle v mezidobí 8:00Ivaň- 9:30VranoviceZa rodinu Kolstrunkovu, Šmídovu a Novákovu 11:00PouzdřanyZa r BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE Hodina Intence Neděle 19.7.2020 7:30 8:00 9:00 10:15 10:30 18:00 16. neděle v mezidobí Vavřinec - za P. Josefa Blahníka, rodiče, sourozence a d. v oč. Neděle 26. 7. - 17. neděle v mezidobí Mše svaté v týdnu: Klikněte ZDE: Bohoslužby. 1. V neděli 19. 7. je sbírka na zaplacení již hotového krovu a střechy na hospodářské budově na faře. 2. P. Jiří prosí několik mužů o brigádu na středisku, je třeba osekat kachličky a dlažbu ve druhém patře na sociálním. 2017 v 11:30 v kostele Svatých Andělů strážných v Nivnici církevní manželství. Ohlášky - 23.7.2017 - 16. neděle v mezidobí | Římskokatolická farnost Nivnice Římskokatolická farnost Nivnic

 • Dopravní letadla.
 • Mrkvový dort s tvarohovou čepicí.
 • Léčba úzkosti a strachu.
 • Škumpa.
 • Mazagrande recenze.
 • Morénové jezero.
 • Česká školní inspekce ústředí.
 • Česká fotbalová reprezentace soupiska 2017.
 • Vysoké umělecké školy v zahraničí.
 • Prezident kolumbie gaviria.
 • Půjčovna stolů.
 • Jak spravne nosit v nositku.
 • Di děčín.
 • Uzbekistán měna.
 • Obrazek zlucniku.
 • Čtvrtníček konvička.
 • Bílé trvalky.
 • Dítě nemluví ve 3 letech.
 • Gibson les paul 58.
 • Sarance zelene.
 • Jak obnovit smazané fotky z pc.
 • Zapach menstruace.
 • Křečové žíly na holeni.
 • Podpora podnikání úřad práce.
 • Kančí krkovice pohlreich.
 • Slova začínající a končící na k.
 • Vykreslení přes další aplikace.
 • Zrychlení bugatti veyron.
 • Sportovni udalosti 1989.
 • Mia a já epizody.
 • Bon jovi livin on a prayer youtube.
 • Sladký dřín.
 • Černá postava u postele.
 • Excel formuláře příklady.
 • Krem na hubnuti recenze.
 • Sopky mapa.
 • Jazz dance liberec.
 • Vojenský obor.
 • Tetování obrázky draci.
 • Soukromy rybnik benesov.
 • Jezevec maso.