Home

Chundelka metlice

Chundelka metlice. Latinský název: Apera spica-venti (L.) BEAUV. Slovenský název: Metlička obyčajná. chundelka metlice Apera spica-venti (L.) P. Beauv. říše Plantae - rostliny » oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné » třída Liliopsida - rostliny jednoděložné » řád Poales - lipnicotvaré » čeleď Poaceae - lipnicovité » rod Apera - chundelka Chundelka metlice pochází z Evropy a ze severní Asie. Je to jednoletá, ozimá rostliny z čeledi lipnicovité - Poaceae. Je kosmopolitní, vyskytuje se od nížin až do hor, roste na půdách suchých, vysychavých, písčitých, štěrkovitých a výživných. Roste na orné půdě, na rumištích, podél cest, mezí a na úhorech Chundelka metlice: Vědecká synonyma: Česká synonyma: Anglický název: Loose silky-bent, silky bent grass: Slovenský název: Metlička obyčajná. Chundelka metlice [Apera spica-venti] Jedno- až víceletý silně odnožující plevel, klíčící většinou na podzim. Ojediněle vzchází i velmi brzy na jaře. Vyskytuje se zejména na lehkých, mírně vlhkých a kyselých půdách - v posledních desetiletích často i na písčitohlinitých půdách

Chundelka metlice (Apera spica-venti) je jedním z nejzávažnějších trávovitých plevelů střední Evropy. Kvůli změnám ve zpracování půdy a upřednostňování bezorebného systému zpracování půdy, zúžení osevního postupu a vyššímu zastoupení obilnin v osevním postupu dochází ke zvýšenému výskytu chundelky metlice. A to jak z hlediska míry zaplevelení, i tak i. spektrum účinku chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, jílek mnohokvětý a dvouděložné plevele registrace pšenice ozimá, žito ozimé a tritikale ozimé, ječmen ozimý termín aplikace na podzim preemergentně nebo až do konce odnožování (BBCH 29) srážky půdní vlhkost a srážky po aplikaci zvyšují účinnos Bohužel se nám nepodařilo najít produkt chundelka metlice.Máme pro Vás však několik tipů: Zkuste se podívat, zda nemáte v hledaném slově překlepy; Pokud zadáváte celý název a nejste si jisti, zkuste například místo Olympus E-410 Double Zoom zadat pouze E-41

Chundelka metlice -herbicidy. ALS inhibitory. B: dle HRAC chlorsulfuron (Glean) iodosulfuron (Husar) mesosulfuron (Atlantis) sulfosulfuron (Monitor) pyroxsulam (Corello, Huricane) penoxsulam (Bizon) možné podzimní i jarní ošetření chundelka je citlivá až do fáze odnožování problémem mohou být rezidua v půdě největší problém s rezistenc Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obiloviny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu. Dnes není výjimkou ani v jarních obilovinách. Rozmnožuje se generativně. Jedna rostlina vytváří až 12 000 obilek. Popis: Charakteristika růstu: Jednoletý, volně trsnatý druh převážně ozimého charakteru Apera spica-venti chundelka metlice: Autor Michalcová, Dana : Datum 8.7.2011: Lokalita Kozlany (okr. Třebíč): pole 0,5 km JJV od kostela v obci. Stá

Chundelka metlice - Atlas - Agromanuál

chundelka metlice - hlavní jméno pro Apera spica-venti (L.) P. Beauv. Francouzština epi du vent. Chorvatština jednogodišnja rosulja. Němčina Gemeiner Wildhalm. chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté: 3 l/ha 200-300 l vody/ha: AT: 1) preemergentně, postemergentně, od 13 BBCH do 29 BBCH 2) od 10 BBCH do 12 BBCH 3) max. 1× na podzim, nebo na jaře: ječmen ozimý: chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté: 3 l/ha 200-300 l vody/ha: AT: 1) od 13 BBCH do 29 BBCH 2) od 10. Přemnožená metlice chundelka v žitě Chundelka metlice (Apera spica-venti) je trsnatá plevelná tráva se stébly vysokými okolo 1 m i více a s bohatými, rozkladitými latami dlouhými i 20 cm. 46 vztahy

http://cs.dbpedia.org/resource/Chundelka_metlice 2020-11-24T14:33:53.409043Z Chundelka metlice Chundelka metlice 7681 Chundelka metlice (Apera spica-venti) je. Chundelka metlice, dvouděložné plevele + svízel přítula + mák vlčí + zemědým lékařský. Chundelka metlice ( Apera spica-venti) Vědecká klasifikace. Říše. rostliny ( Plantae) Podříše. cévnaté rostliny ( Tracheobionta) Oddělení. krytosemenné ( Magnoliophyta) Třída Chundelka (Apera) je rod trav, tedy z čeledi lipnicovitých (Poaceae).Jedná se o jednoleté byliny. Jsou trsnaté. Stébla jsou 10-120 cm vysoká. Listy jsou ploché, 1-10 mm široké, na vnější straně listu se při bázi nachází jazýček. Květy jsou v kláscích, které tvoří bohatou latu s tenkými větévkami. Klásky jsou zboku smáčklé, zpravidla 1 květé, vzácněji 2-3.

Apera spica-venti (chundelka metlice) BioLib

Chundelka metlice – Apera spica venti

Chundelka metlice - Apera spica vent

Apera spica-venti (chundelka metlice) - Obrázek | BioLib

Chundelka metlice (Apera spica-venti (L

 1. Jedno až víceleté, silně odnožující, trsy tvořící lipnicovitá tráva Výskyt: především v přezimujících plodinách, např. v ozimých obilninách a řepce ozimé, na lehkých slabě kyselých půdách s dostatečnou půdní vlhkostí. Životnost v půdě 1-4 rok
 2. Chundelka metliCe (Apera spica-venti (L.) P. B.) Stanoviště: Výživné orné půdy vlhčí i vysýchavé, meze, úhory, rumiště. Výskyt: Nížiny až podhůří. Význam a biologické vlastnosti: Chundelka metlice je obtížný plevel, který zapleveluje hlavně ozimé obilovi ­ ny, řepku, víceleté pícniny, ozimou zeleninu
 3. list až 1. odnož, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1 - 2 listů. Při předpokládaném výskytu psárky rolní, svízele přítuly a heřmánkovce přímořského lze k dosažení dobré účinnosti použít preemergentně v dávce 41 ml / 100 m2
 4. Mezi citlivé jednoděložné plevele patří psárka polní, chundelka metlice, rosička krvavá, ježatka kuří noha, proso, lipnice obecná, béry, čirok haleý ze semene
 5. Chundelka metlice, pýr plazivý, sveřepy, dvouděložné plevele Duke 0,8-1 l/ha Jednoděložné plevele Kinvara 2,5-3 l/ha Dvouděložné plevele Kaishi 2 l/ha Podpora regenerace Lomis 0,6-0,8 l/ha Regulace růstu Markate 50 0,1 l/ha, sumi alpha 0,1 l/ha Mšice a kohoutci Impulse Gold 0,75-1 l/ha Braničnatky, DTR, padlí, Fusarium.
 6. JEDNOLETÉ; Časné jarní - zde patří například hořčice rolní; Pozdní jarní - zde patří například durman obecný, ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, lebeda rozkladitá; Ozimé - nejznámějšími zástupci jsou: heřmánek pravý, terčovitý a přímořský, hluchavka nachová, chundelka metlice, kapustka obecná, kokoška pastuší tobolk

Mezi druhy s velkým nárůstem na našich polích patří i chundelka metlice (Apera spica-venti L.). Z tohoto důvodu byl založen herbicidní pokus v obilovinách více. Abstract: Currently, weeds are the most problematic group of harmful agents in the plant protection. A major problem are the weed species resistant to herbicides. Chundelka metlice (Apera spica-venti (L.) P.B.) = Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: silky bent grass (Apera spica-venti (L.) P.B. Chundelka metlice - Prakticky je možno volit od preemergentních aplikací přes časné postemergentní, podzimní postemergentní a jarní postemergentní aplikace. U preemergentních aplikací se jedná o přípravky na bázipendimethalinu, kombinace diflufenican + isoproturon a chlortoluronu, flufenacet, flumioxazin, prosulfocarb

Před 30-ti lety se např. chundelka metlice vyskytovala jen v západních Čechách. Postupně se však s větší či menší inten-zitou rozšířila po celém území státu. Oves hluchý je trvale sou-středěn do oblastí s převahou těžkých jílovitých a jílovitohlinitých půd Chundelka metlice je nejlépe hubena do 3. listu, svízel přítula do 2. přeslenu. Při silném výskytu výdrolu řepky (např. v důsledku minimalizace) je vhodná kombinace s herbicidem Glean 75 PX v dávce 7 g/ha. V případě potřeby a při zohlednění vývojové fáze plevelů lze Agility aplikovat až do poloviny odnožování. Chundelka metlice Sveřepy Psárka Jílky Následné plodiny: pšenice, ječmen, řepka, hrách, bob, cukrovka, brambor, mrkev, brukvovitá zelenina nebo cibule. Před pěstováním jakékoliv následné plodiny je třeba pozemek zorat a důkladně promísit půdu. Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka pšenice ozimá, ječme Syn.: Agrostis spica-venti L. Čeľaď: Poaceae Barnhart - lipnicovité Rozšírenie: Európa, mierne oblasti Ázie, najmä v poľnohospodárskych kultúrach. Sekundarne i Severná Amerika a Nový Zéland. Ekológia: Burina ozimných obilnín, pšenice a raže. Vývojový cyklus má úzko spätý s týmito plodinami. Tiež sa vyskytuje na plochách s narušovaným povrchom Chundelka metlice, oves hluchý, psárka polní, ježatka kuří noha, béry, rosičky, lesknice, proso, čirok haleý Podrobnější informace Aplikace a omezen

chundelka metlice, lipnice roční, svízel přítula, výdrol řepky a dvouděložné plevele Termín aplikace vzejití obilniny až fáze 4 listů - podzim (BBCH 10-14) Dávkování 0,6 l/ha 100-400 l/ha vody Odstup srážek od aplikace srážky po jílky (výdrol jílků)aplikaci vojtěška podporují účinnost Balení HDPE kanystr 5 Puma extra. PUMA EXTRA (Hirsefrei extra) herbicid ve formě emulze typu oleje ve vodě k postemergentnímu ničení plevele- chundelky metlice, psárky polní, ovsa hluchého a dalších trav v pšenici, žitě, tritikale a jarním ječmeni, jílcích a kostřavě na semeno

Chundelka metlice je v našich podmínkách nejvýznamnější jednoletou plevelnou trávou v ozimých obilninách. Jak si ji nesplést s ostatními druhy trav a jak.. Vysoce citlivé plevele: chundelka metlice, ptačinec prostřední, Citlivé plevele: lipnice roční, violka rolní, svízel přítula Středně citlivé plevele: psárka polní. Postemergentně, 0,6 l/ha Vysoce citlivé plevele: chundelka metlice, lipnice roční, violka rolní, ptačinec prostřední Citlivé plevele: svízel přítul

tritikale ozim chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté 2 l/ha 200-300 l vody/ha AT 1) od: 13 bbCH, do: 29 bbCH 2) od: 10 bbCH, do: 12 bbCH 3) max. 1x na podzim, nebo na jaře žito ozim chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté 2 l/ha 300 l vody/ha AT 1) ve f. 13 bbCH 2) od: 10 bbCH, do: 12 bbCH 3) max. 1x na podzi Chundelka metlice - Apera spica-venti Synonyma: Agrostis spica-venti Čeleď: Poaceae - lipnicovité Barva květů: zelená, Doba kvetení: červen, červenec. Traviny A- chundelka metlice / 1. query. type Szukaj R 1. Wyszukiwanie zaawansowane. pht. cz Miroslav Pida Chundelka metlice (Apera spica-venti) chundelka metlice w następnych wyszukiwarkach. Seznam.cz Google Bing DuckDuckGo Yahoo Baidu.cn Yandex.

chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté 0,45 l/ha AT 1) na podzim, BBCH 10-14 pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé svízel přítula, zemědým lékařský, mák vlčí 0,6 l/ha AT 1) na podzim, BBCH 10-1 CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea. Chundelka metlice (Apera spica-venti) Detekce herbicid rezistentních plevelů Chundelka metlice (Apera spica-venti) • Mapa výskytu chundelky metlice v ČR (Apera spica-venti) v ozimé pšenici - pravidelný výskyt, nepravidelný výskyt, bez výskyt

Video: Chundelka metlice - Řešení pro zemědělstv

Chundelka neboli metlice 1 obecná (Apera spica venti 2 Р. В., Agrostis 3 spica venti L. — obr. 615) jest jednoletá, často všecka žlutavá bylina, vyhánějící ze svazčitého kořene jedno nebo několik přímých, dle okolností 2—10 dm vysokých, hladkých, trochu lesklých stébel s čárkovitými, plochými, špičatými. Růstová fáze plevelů v době aplikace: chundelka metlice - BBCH 11-25, tj. 1. list až 5. odnož, psárka polní - BBCH 11-29, tj. 1. list až konec odnožování Spektrum plevelů Plevele citlivé: chundelka metlice, oves hluchý, psárka plní, ježatka kuří noha, béry, rosičky, lesknice, proso, čirok haleý

Spektrum účinnosti Plevele citlivé: chundelka metlice, oves hluchý, psárka plní, ježatka kuří noha, béry, rosičky, lesknice, proso, čirok haleý. Nehubí pýr plazivý, jílky, sveřepy, lipnici luční a dvouděložné plevele. Rozsah použití a dávkování přípravku v zahradnictví Ječmen jarní / Termín aplikace: POST. Tritikale: chundelka metlice, plevele dvouděložné: 1,5-2 l/ha, na podzim, na jaře. Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu budeme vyžadovat číslo Osvědčení o odborné způsobilosti !!! - bez osvědčení nelze tento produkt koupit !!!! Sumimax 0,3 kg. Přípravek na ochranu rostlin SUMIMAX je herbicid pro aplikaci v sóji a pro podzimní aplikaci v ozimé pšenici proti jednoděložným a dvouděložným plevelům Vulpix je selektivní herbicid. Účinná látka flufenacet patří do chemické skupiny oxyacetamidů a účinkuje jako inhibitor dělení buněk (HRAC skupina K3). Inhibice je důsledkem úplného blokování dělení buněk v kořenových a růstových meristematických dělivých pletivech. Jejich nový růst je inhibován a dlouživá pletiva mohou být deformována.</p>

Plevele citlivé: rozrazily, ptačinec prostřední, merlík bílý, chundelka metlice, heřmánky a další dvouděložné plevele. Doporučení pro aplikaci: Rozšíření spektra účinnosti o další důležité plevele - svízel přítula a další dvouděložné plevele: 1,5 l/ha Metarock + 0,15 - 0,25 l/ha Boa 360 CS + 0,15 l/ha Zemi C4b vzácnější taxony vyžadující pozornost, nejasné případy (D-F) Dactylis glomerata subsp. slovenica - srha laločnatá slovenská Deschampsia cespitosa subsp. parviflora - metlice trsnatá malokvětá Dianthus superbus subsp. sylvestris - hvozdík pyšný lesní Elymus hispidus var. villosus - pýr prostřední chlupatý Epilobium lamyi

Kompletní technická specifikace produktu FN Agro Lentipur 500FW 1l a další informace o produktu Chundelka metlice . Druhová diverzita plevelů HHHH 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Rmen rolní. chundelka metlice, psárka polní a citlivé dvouděložné plevele 1,3-2 l + 7-10 g AT Glean 75 WG 1,3-2 l + 37,5 g AT Logran 20 WG POST aplikace: chundelka metlice, psárka polní a citlivé dvouděložné plevele 1,5-2 l AT TM s přípravky: 1,5-2 l + 1-1,5 l AT Agritox 50 SL. Rozsah použití a dávkování přípravku v zahradnictví. pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní, tritikale ozimé, žito ozimé / Škodlivý organismus: chundelka metlice, oves hluchý, psárka polní, plevele lipnicovité ednoleté / OL: AT / Dávka na 1 ha: 0,8-1 l/ha / Postřiková : /

chundelka metlice, molekulární detekce rezistence Po čet stran: 54 Po čet p říloh: 0 Jazyk práce: Čeština . Summary: Autor's first name and surname: Bc. Radka Stýblová Title: Molecular detection of resistance to ALS-inhibiting herbicide Chundelka metlice Svízel přítula Violka rolní Heřmánkovité plevele Psárka Hluchavky Pcháč rolní Rozrazil perský Zemědým Mák Chrpa roční Aplikační dávka (na 1 ha) Orientační cena přípravku* (za 1 kg, l) Orientační cena aplikace* (na 1 ha) Doplňující informace: omezení v PHO, vhodná fáze plodiny, účinnost na.

Spolehlivě hubí plevele jako chundelka metlice, lipnice roční, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovité plevele, ptačinec žabinec, rozrazil perský, violka rolní, mák vlčí, výdrol řepky a spoustu dalších dvouděložných plevelů. Velmi odolný plevel - psárku polní hubí pouze v dávce 0,6 l/ha Kompletní technická specifikace produktu Chemicor GLEAN 75 WG 100 g a další informace o produktu Obsah: Chlorotoluron 500 g/l Registrované použití postřiku proti plevelům LENTIPUR 500 FW : Ječmen ozim, pšenice ozim: chundelka metlice, plevele dvouděložné: 1,5-3 l/ha, na podzim, na jaře Mák setý: plevele: 1,2-2,4 l/ha, postemergentně plnou dávku Mák setý: plevele: 1,2-1,3 l/ha, preemergentně Tritikale: chundelka. chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté 2 l/ha 300 l vody/ha AT 1) ve f. 13 BBCH 2) od: 10 BBCH do: 12 BBCH 3) max. 1x na podzim mák setý plevele dvouděložné jednoleté 1,2-1,3 l/ha 200-300 l vody/ha AT 1) preemergentně do 2 dnů po zasetí 3) max. 1x mák setý.

Rezistence chundelky metlice narůstá Úrod

Obsah: Chlorsulfuron 75 % Registrované použití postřiku na obilí GLEANU 75 WG : Len setý: plevele dvouděložné: 15 g/ha Pšenice ozimá: chundelka metlice, plevele dvouděložné, psárka polní: 25 g/ha, preemergentně Pšenice ozimá: chundelka metlice, plevele dvouděložné, psárka polní: 20 g/ha, postemergentně, na podzim Žito. Apera spica-venti (Chundelka metlice): popis, kultivary, návody na pěstování a množení a prodej

CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L.)P.B) JEŽATKA KUŘÍ NOHA (Echinochloa crus-galli (L.)P.B) JÍLEK MNOHOKVĚTÝ (Lolium multiflorum Lamk.) JÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne L.) KOSTŘAVA ČERVENÁ (Festuca rubra L.) KOSTŘAVA LUČNÍ (Festuca pratensis Huds.) KOSTŘAVA OVČÍ (Festuca ovina L.) KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ (Festuca arundinacea. plazivý, chundelka metlice) i některými dvouděložnými plevely (svízel, heřmánkovce, rmeny, violka). Ozimá pšenice • Z obilnin je nejvíce napadána chorobami pat stébel. • Ze všech obilnin reaguje nejcitlivěji výnosem na předplodinu. • Plodina náročná na dusík Chundelka metlice, svízel přítula, výdrol řepky a komplexní spektrum jedno-letých dvouděložných plevelů včetně plevelů spodního patra 0,1 l + 2-3 l AT Chlortoluron 500 Ozimá pšenice, jarní ječmen Chundelka metlice, oves hluchý, svízel přítula, pcháč oset a komplexní spekt-rum jednoletých dvouděložných plevelů 0,1 L.), svízel přítula (Galuim aparine L.), chundelka metlice (Apera pica - venti L.) a mák vlčí (Papaver rhoeas L.). Naproti tomu je vhodné volit ozimé obilniny pokud je pozemek zaplevelen jarními plevely jako je oves hluchý (Avena fatua L.) nebo ředkev ohnice (Raphanus raphanistrum L.). Obecně platí že ozimé obilniny jsou.

Windhalm – WikipediaLENTIPUR 500 FW 10l - balíček

Likvidace plevelů (hostitelská rostlina - chundelka metlice) 45. Tiletia controversa (sněť zakrslá Osevní postup má používat taktiku zamotání hlavy. Při vysokém výskytu ozimých, resp. přezimujících plevelů (psárka polní, heřmánkovec přímořský, svízel přítula, chundelka metlice, mák vlčí) je dávána přednost pěstování jařin a naopak při zaplevelení ovsem hluchým, ohnicí či pěťourem se seje ozim chundelka metlice » Apera spica-venti: apercepce >> fáze vnímán í, při které si člověk uvědomuje a srovnává rozdíly. Apera interrupta (L.) P. Beauv. - chundelka přetrhovaná Apera spica-venti (L.) P. Beauv. - chundelka metlice Aphanes arvensis L. - nepatrnec rolní Aphanes australis Rydb. - nepatrnec drobnoplodý Apium graveolens L. - (miřík) celer Aposeris foetida (L.) Less. - razilka smrdutá Aquilegia atrata W. D. J. Koch - orlíček.

METLIČKA KŘIVOLAKÁ (Avenella flexuosa (L

Chundelka metlice - Vyhledávání na Heureka

Je učinný na plevele: ježatka kuří noha, chundelka metlice, oves hluchý, psárka plní, béry, rosičky, lesknice, proso, čirok haleý. Aplikaci provádějte pouze na trávník starší 6 týdnů od výsevu. Aplikaci je dobré provádět na suchý porost a po aplikaci by nemělo 2 hodiny pršet Podrobnosti o produktu 010145-1 LENTIPUR 500 FW je herbicid určený k likvidaci chundelky metlice, psárky polní, heřmánkovitých a dalších dvouděložných plevelů v ozimé pšenici, ozimém ječmeni, tritikale bez podsevu a máku Citlivé plevele: Jednoděložné - chundelka metlice, psárka polní, jílky, lipnice ročn Žito ozimé / Termín aplikace: POST na podzim BBCH 11-14, plevele dvouděložné jednoleté BBCH12-19, chundelka metlice do BBCH 12 / OL: AT / Dávka na 1 ha: 1 l / Postřiková kapalina: 200-300 l / Poznámka: pouze žito ozimé, max. 1× Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně

CHUNDELKA METLICE (Apera spica-venti (L

Dále jistě víte, že plevele jako heřmánkovce, chundelka metlice, i ten svízel vzcházejí ve vlnách, tudíž od určité vývojové fáze prutové brány fungovat nebudou. Víte, já nejsem nijaký fundamentalistický zastánce průmyslového zemědělství, jak si možná mnozí zde myslí, ale jsem pouze a jen pragmatik a realista Na Vaši otázku nelze jednoznačně odpovědět. Záleží na střídání plodin, protože např. při zvýšeném výskytu ozimých obilovin a jiných ozimých plodin (řepka ozimá aj.) se rychle množí a šíří violka rolní, svízel přítula nebo chundelka metlice.Naopak při převaze jarních plodin se šíří např. merlíky. Roli hraje také zpracování půdy - v důsledku. metlice trsnatá Deschampsia chundelka ječmen ježatka jílek kavyl kostřava lipnice medyněk metlice metlička oves ovsík ovsíř. Mezi nejvýznamnější druhy patří chundelka metlice (Apera spica-venti), stále stoupající trend je zaznamenáván u psárky polní (Alopecurus myosuroides) nebo lipnice roční (Poa annua). Mohutná expanze na zemědělskou půdu byla zaznamenána u druhu mrvka myší ocásek ( Vulpia myuros ), která stále častěji kalamitně.

TROJŠTĚT ŽLUTAVÝ (Trisetum flavescens (LPSINEČEK OBECNÝ (Agrostis capillaris LJÍLEK VYTRVALÝ (Lolium perenne LTraviny – Allergospol

Apera spica-venti chundelka metlice :: BOTANICKÁ FOTOGALERI

Chundelka metlice (včetně rezis-tentní) a další jednoleté trávovité plevele (lipnice roční, sveřep bez-branný, jílek vytrvalý, psárka polní) v ozimé pšenici a ozimém ječme-nu již po aplikaci tohoto herbicidu, na rozdíl od bájného ptáka Fénixe, z popela nepovstanou. O to se po-stará vysoká koncentrace účinn status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur

Proti trávovitým plevelům v ozimé pšenici Úrod

Mezi citlivé plevele patří: chundelka metlice, heřmánkovec přímořský, brukvovité plevele (kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, výdrol řepky olejky),ptačinec žabinec,svízel přítula (pouze při podzimní aplikaci), violka rolní, violka trojbarevná, rozrazil rolní, rozrazil perský.Přípravek CORELLO vykazuje na tyto plevelné druhy nejlepší účinnost při jejich. Tolurex 50 SC hubí spolehlivě většinu jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů klíčících na podzim jako např.: chundelka metlice, rmen rolní, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrák, hluchavky, pomněnka rolní, chmerek rolní, kolenec rolní, ptačinec žabinec, penízek rolní, heřmánkovec přímořský. Pokud chundelka metlice v jarním období již plně odnožuje, je nezbytné použít zpravidla vyšší dávky účinných látek (chlorotoluron alespoň 1500 g/ha, isoproturon 1000 g/ha) nebo aplikovat modernější sulfonylmočoviny, které jsou nákladnější a již také jsou ohroženy rezistencí

CORELLO 1kgPSINEČEK VÝBĚŽKATÝ (Agrostis stolonifera L

chundelka metlice

(chundelka metlice) Apera interrupta (chundelka přetrhovaná) PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz. Apera spica-venti (chundelka metlice) Apera interrupta (chundelka přetrhovaná) PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz chundelka metlice Aphelandra squarrosa 'Nees' afelandra, aphelandra Apium graveolens L. celer miřík, celer Apium graveolens var. dulce (Mill.) Pers. celer řapíkatý Aporocactus flagelliformis (Aporocactus flagelliformis (L.) Lem.) aporocactus, kaktus Aposeris foetida (L.) Less Dávkování přípravku: Řepka olejka ozimá: dvouděložné plevele a chundelka metlice, dávka 1l/ha, preemergentně do 5 dnů po zasetí Řepka olejka ozimá: dvouděložné plevele a chundelka metlice,dávka 1,5l/ha, postemergentně (na podzim od fáze děložní listy plně rozvinuty do fáze tří pravých listů (BBCH 10-13). Tyto údaje makí pouze informativní charakter 0.06 l. Charakteristika produktu PUMA EXTRA (Hirsefrei extra) je herbicid ve formě emulze typu oleje ve vodě k postemergentnímu ničení plevele- chundelky metlice, psárky polní, ovsa hluchého a dalších trav v pšenici, žitě, tritikale a jarním ječmeni, jílcích a kostřavě na semeno

SUMIMAX - Přípravky - Agromanuál

chundelka metlice / Apera spica-venti. Apera spica-venti. Vše (4) Květ/Květenství (3) Habitus (1) Apera. Apera spica-venti (4 Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu proti jednoletým dvouděložním plevelům a chundelke metlici v ozimém ječmeni a ozimé pšenici. Název a množství účinné látky: diflufenikan 500 g/l (42,2 % hm) Způsob působení: FLASH 500 SC je herbicid sloužící pro kontrolu jednoletých dvouděložních plevelů a chundelky metlice v ozimém ječmeni a. Popis a fotografie druhu Apera spica-venti, metlička obyčajná, chundelka metlice. Mapovanie výskytu na Slovensku heřmánek nevonný, chundelka metlice, ostrožka stračka, rozrazil břečťanolistý, svízel přítula, rmen rolní, sveřep bezbranný, jílej vytrvalý Méně citlivé plevele: psárka polní, řepka olejka - výdrol Aplikujte při teplotě 10 °C - 20 °C Typickým plevelem pro ozimé obiloviny je např. svízel přítula, chundelka metlice, heřmánkovec přímořský, mák vlčí, violka rolní či hluchavka nachová. V jarních obilovinách pak můžeme najít oves hluchý a hořčici rolní, v okopaninách merlíkovité plevele, ježatku kuří nohu, rdesna a laskavec ohnutý

Jejich regulace je vzhledem k botanické příbuznosti s pěstovanými travami mnohem obtížnější než regulace dvouděložných plevelů. Nejškodlivějšími jednoděložnými plevely jsou pýr plazivý, ostatní vytrvalé trávy,lipnice roční a v prvním užitkovém roce i chundelka metlice Víceleté trávy a pýr plazivý jsou nejcitlivější od stadia 3. listu do stadia sloupkování, tj. pýr plazivý má výšku cca 15-25 cm. Ježatka kuří noha, béry, chundelka metlice a ostatní jednoleté trávovité plevele jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do začátku odnožování trav. Raná vývojová stadia trav jsou. Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) má většinou trojzubé až trojlaločné listy. Druh je velmi nápadný a nelze ho v podstatě zaměnit s žádným naším jiným druhem. Cheb, hromada hlíny na konci dvou kusých kolejí u Vrázovy ulice (50°4'37.5″N, 12°23'0.5″E), 31 Roxy 800 EC Evidenční číslo přípravku: 5290-0 Účinná látka: prosulfokarb 800 g/l Formulace: emulgovatelný koncentrát (EC) Balení: 5 l , 10 l Účinná látka prosulfokarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Hlavního účinku je dosahováno příjmem.

 • Diff bash.
 • Volby v rusku 2019.
 • Škodlivost pet lahví.
 • Česká vlajka.
 • Vesta oblečení.
 • Papírové modely f1 ke stažení.
 • Albert magazín 2018.
 • Anti social social club d.
 • Konzolista tiscali czn.
 • Valašské meziříčí hokej.
 • Kristalon rajčata.
 • Palette color online.
 • Wordle.
 • Vietcong zlatá edice download.
 • Typy temperamentu.
 • Holandska omacka v mixeru.
 • Obrázky z české historie.
 • Vogue co ku.
 • Youtube dance.
 • Platnost ochranné známky.
 • Euroformulář záznamu o dopravní nehodě.
 • Blois.
 • Český porcelán epiag.
 • Magnesia litera 2019 porota.
 • Kuřecí řízky v jogurtu a cornflakes.
 • Sindibad filmy.
 • Červené oční víčko.
 • Lokomotiva 242.
 • Fotky pánských účesů.
 • Autosalon nova paka.
 • Fbi wikipedie.
 • Prométheus mýtus.
 • Mrsa english.
 • Duté (konkávní) zrcadlo.
 • Panství downton 6. série.
 • Asijské potraviny.
 • Alza pronájem telefonu.
 • Milion zkratka.
 • V pěší zóně.
 • Alergologie jesenice.
 • Deichmann kabelky 2015.