Home

Odyssea kyklop

Odysseus Laërtiadés (řecky Οδυσσεύς Λαερτιάδης - Odysseus, syn Láërtův) neboli krátce Odysseus je postava řecké mytologie a jako Ulysses nebo Ulixes vystupuje též v mytologii římské.Podle Homéra znamená jeho jméno syn bolesti, ale jeho význam se dá odvodit také z řeckého ὁδηγός (hodégos, vůdce, ten, který ukazuje cestu); nebo bolest. Polyfémos: kyklop který zajal Odyssea a jeho druhy; Kirké: čarodejnice, zlá, vychytralá; nymfa Kalipsó: zamilovala se a chtěla si vzít Odyssea, dlouho ho držela ale Zeus ji donutil aby ho pustila; Další bohové: Zeus - (nejvyšší bůh a pán Olympu) vznešený a mocný, Héra, Afrodíté, Hádés, Héfaistos, Poseidon Děj Tupili Odyssea, posmívali se jeho lysé hlavě a jeden z nich mu nabízel, že by ho přijal za svého slouhu. Urážka za urážkou stíhala božského trpitele Odyssea a též některé ze služebných žen mu lály a vyhrožovaly. Když se ozval, aby se hájil, rozlítil se jeden z ženichů tak, že popadl stoličku a mrštil jí po něm.. Odyssea spolu s několika vojáky uvěznil a hrozil, že je postupně všechny sní. Přečti si úryvek z Čítanky na s. 8 -8. Poté odpověz na otázky: 1. Jak Odysseus přelstil Polyféma? 2. Kdo je vypravěčem prvního a kdo druhého úryvku z Čítanky? 3. Zamysli se nad tím, jak na tebe obě vyprávění působí Polyfémos: kyklop který zajal Odyssea a jeho druhy; Kirké: čarodejnice, zlá, vychytralá; nymfa Kalipsó: zamilovala se a chtěla si vzít Odyssea, dlouho ho držela ale Zeus ji donutil aby ho pustila; Další bohové: Zeus - (nejvyšší bůh a pán Olympu) vznešený a mocný, Héra, Afrodíté, Hádés, Héfaistos, Poseido

Epos Oddyseia patří k nejstarším antickým literárním památkám a jeho význam trvá dodnes. Kolem jeho původu existuje i v současnosti řada nejasností. Nejisté je jak Homérovo autorství, tak doba vzniku. Rozsáhlý epos vypráví putování slavného Odyssea na rodnou Ithaku k manželce a synovi. Cesta je plná nástrah a překážek, ale Odysseus je statečný a moudrý muž Ithacký král Odysseus se vrací z trojské války. Netuší však, že cesta do rodné země bude trvat deset let, během nichž bude mnohokrát čelit nebezpečím a nástr.. Projekt Odyssea, z. s. Novoškolská 696/2 Praha 9, 190 03. 775 276 770 odyssea@odyssea.cz. Nejnovější kurzy. Zdravotník zotavovacích akcí. Pravidelne nové audioknihy, len kompletné diela. Ak máš tip na dobrú knihu, napíš do komentu..

Odysseus - Wikipedi

Polyfémos - Kyklop který zajal Odyssea a jeho druhy Další bohové: Zeus, Héra, Afrodité, Hádés, Poseidon, Hlavní myšlenka: Dílo nabádá k víře v bohy.Dílo je základem antické literatury. Jazykové. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Odyssea ( Homér) - Hlavní postava: Ithacký král Odysseus, manžel krásné Penélopy a otec svého jediného syna Télemacha Hlavní vystupující bohové: Pallas Athéna, Poseidón, Zeus DĚJ: Tato kniha vypráví o cestě..

Homér - Odyssea - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Kyklop: syn Poseidonův. Pallas: bohyně moudrosti a války, dcera Dia, ochránkyně, průvodkyně O bloudění a dobrodružství Ithackého krále Odyssea po skončení Trojské války (10 let). Vrací se na rodný ostrov k manželce Penelope a synu Telemachovi. Cesta trvala 10 let, zahrnuta 41 dní Odyssea je stále aktivní rocková skupina fungující již od roku 1972. Na svém kontě má řadu vydaných CD, LP a SP a tisíce koncertů doma i v zahraničí (Německo, Francie, Slovensko)

Odysseova dobrodružství - Starověké báje a pověst

Když pojídali, vrátil se do jeskyně její majitel, Kyklop Polyfemos, syn boha Poseidona. Když viděl návštěvníky, rozzuřil se a začal je pojídat. Poté ho Odysseus opil a vypíchl mu jeho jediné oko. Když ráno Polyfemos odvalil balvan a hnal ovečky na pastvu, uschovali se jim na břicho a utekli. aby Odyssea propustila Rozhlasová úprava satyrského dramatu řeckého klasika Euripida, jediného plně zachovaného textu tohoto druhu. Za pomoci až drastické komiky je tu zpracována epizoda setkání ithackého krále Odyssea a Kyklópa Polyféma. Účinkují Josef Kemr, Petr Štěpánek, Josef Vinklář, Miroslav Táborský a další. Rozhlasovou inscenaci natočenou v roce 1984, která byla zároveň. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Odyssea (2) ( Homér) - Pravděpodobným autorem tohoto díla byl Homér, slepý básník z antického Řecka, je to epos, datum vzniku je neurčité, uvádí se asi 7. století př.n.l. Děj se odehrává v středomoří na..

Ráno Kyklop vyháněl své stádo ovcí z jeskyně. Odysseus a jeho muži se pověsili zespod ovcí, obr tušil, že bude chtít v nestřeženou chvilku utéct i s muži a tak ohmatával ovce, ovšem pouze na hřbetě, takže se podařilo všem uprchnout * Odyssea a Garde tyto pátky nebo soboty n e m ů ž e hrát z důvodu odpolední směny bubeníka Karla, který je tak mladý, že ještě chodí do práce a několik pátků v roce po něm chtějí odpracovat i večer. V obou Karel Šel hraje - a proto jsou v kalendáři prázdné, neobsazené. Pohoda Acoustic a postRegenerace - ty ano

Homér, převyprávěl Jaroslav Hulák, 1. vydání, Albatros, Praha r.1981 Téma: Epos vypráví o cestě (Homér - Odysseia, Čtenářský deník ODYSSEOVY CESTY Postavy: Odyseus - ithatský král, Polyfémos - kyklop, Ailos - vládce větrů, dívka - dcera krále Laysrigonské země, královna a král-vládci laistrygonské země, Kirké - kouzelnice, Eurylochos -kormidelník Odysseovy lodi, Hermes - posel bohů, Teiresius -věštec z podsvětí, Odysseova matka, Agamemnón - velitel z války na Tróju, Achilleus - největší z reků. Odyssea - Homér . Epos. Při plavbě na rodný ostrov bloudil ithacký král Odysseus (účastník trojské války popsané v Homérově Íliadě) se svou družinou mnoho let po moři a zažil mnohá dobrodružství. Kyklop řval a říkal že ho oslepil Nikdo, a proto se ostatní Kyklopové rozešli. Odysseus se se svými druhy vrátil na.

Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém Ukáže se, že kyklop, kterýho si podal, je ve skutečnosti Poseidonův syn. A bůh všech moří je pěkně nakrknutej. Proto trvalo Odysseovi skoro 10 let, než se vrátil z Trojský války domů. Odysseus se teda konečně vrátí na Ithacu a s pomocí bohyně Athény se přestrojí za houmlesáka. Když se začne do Odyssea někdo. ODYSSEA Rock 2020 sobota 15.8.2020 19:30. Hradec Králové, ČR Klub Runway Club 96 - U Letc.

Odyssea je epos psaný v daktylském hexametru a sepsaný pravděpodobně na konci 8. století před naším letopočtem. Odyssea navazuje na epos Ilias. Člení se na 12 111 veršů rozdělených do 24 zpěvů, přičemž ty jsou dále rozděleny na tři části - Télemachos, Odysseus a Ženiši Tato kniha vypráví o návratu Ithackého krále Odyssea domů z Trojské války. Po porážce Trojanů se vydal Odysseus se svým vojskem na dlouhou plavbu plnou dobrodružství. Jednou zastavili u ostrova kyklopů, aby doplnili vodu a potraviny. Celou posádku však uvěznil kyklop Polyfémos ve své jeskyni, kde měl také stádo ovcí

Odysseus a Kyklóp Polyfémo

Odyssea - epos s pohádkovými a dobrodružnými motivy. Dílo o 24 zpěvech 12 000 verších, vypráví o posledních jedenačtyřiceti dnech desetiletého bloudění ithackého vládce Odyssea při návratu na rodný ostrov po úspěšném dobytí Troje. Po porážce Trojanů se vydal se svým vojskem na cestu plnou dobrodružství díla: Odyssea Ilias = vypráví o závěru řecko-trojské války, která vypukla kvůli krásné Heleně-unesl ji trojský princ Paris. ODYSSEA - vznik asi začátek 7. století před naším letopočtem - starořecký epos - 24 zpěvů, více než 12 tisíc veršů - společně s eposem Ilias jsou označovány jako tzv. homérské zpěvy. Obsah Homér- Odysseia Homér, převyprávěl Jaroslav Hulák, 1. vydání, Albatros, Praha r.1981 Téma: Epos vypráví o cestě krále Odyssea který se na vrací ke své rodině na svůj rodný ostrov Ithaka Na chytrého Odyssea si však nepřišel. Ten svázal proutím, které v jeskyni našel, vždy tři berany k sobě a k jejich břichům pak přivázal své druhy. Nakonec se sám chytil vlny na břiše největšího berana a dal se jím vynést z jeskyně. Řekům se tak podařilo uniknout, nalodit se a odplout z prokletého ostrova

Odysseia - rozbor díla k maturitě (4) Rozbor-dila

Odysseia - Homér Zapni moze

Odysseus - YouTub

 1. Odyssea - Odysseovo 10 leté bloudění (zažívá různá dobrodružství - Kyklop,sirény, kikoni, čarodějnice Kyrké,...), návrat do rodné Ithaky - Pénelopa - Odysseova žena - Pénelopé dala svým nápadníkům za úkol napnout Odysseův luk, a prostřelit 12 sekyr
 2. Kyklop začal sténat, a když se ho ostatní ptali, kdo ho vraždí, odpovídal že Nikdo. Ráno obr otevřel jeskyni, aby z ní mohly vyjít ovce. Odysseus se se svými druhy přivázal k jejich břichům, díky čemuž šťastně unikli a odpluli
 3. Homer_Odyssea.doc (32 kB) Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení. Tweet. Diskuse. Další práce od tohoto autora; 1. Denis Diderot: Jeptiška: 34214x: 2. Obchodni korespondence - vzory dopisů.

Kategorie: Evroá literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce seznamuje s obsahem Homérovy epické básně Odyssea.Nejdříve popisuje děj, poté vyjmenovává hlavní postavy Kyklop Polyfémos je uvězní ve své jeskyni. Odysseus se mu představí jako Nikdo, opije jej a jeho jediné oko mu vypíchne. Polyfémos běží za ostatními, ti ale nechápou, co se děje, protože obr křičí, že mu ubližuje Nikdo. Mezitím Athéna přemluví Dia, ať pošle posla Herma ke Kalypsó, aby konečně propustila Odyssea. Kyklop neváhal, všechny vypil a zeptal se Odyssea, jak že se vlastně jmenuje? Nikdo, odvětil lstivě Odysseus. A poté, co Kyklop zmožen vínem usnul, nažhavili připravený kůl a vší silou mu ho vrazili do jeho jediného oka! Obr řval a divě sténal, výběhl z jeskyně a křičel na ostatní Kyklopy, že byl napaden Vše na jevišti má nějaký smysl, všechny důmyslnosti scény herci používají a rozžívají. Velkou kovovou konstrukci, připomínající bárku, lze divoce rozhoupat, dřevěná podlaha lodi může být stejně štítem jako trojským koněm. Velmi zdařilé jsou obří loutky a masky: Sirény, Kyklop nebo mořské obludy

Osobnostní a Sociální Výchova - Odyssea

Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti - 43

Jedno z nejznámějších literárních děl v celé historii lidstva zatím poměrně statečně odolávalo převedení do světa počítačových her. Přitom silný Homérův příběh přímo vyzývá k vytvoření klasické adventury, ve které byste s hlavním hrdinou Odysseem znovu prožili jeho strastiplnou pouť k domovu. Pojďme se podívat, jak se s tímto nelehkým úkolem. Příběh hrdinného Odyssea ale dále pokračuje: Jeden z obrů, obr Polyfém, držel prý Odyssea- i s jeho dvanácti námořníky- v zajetí v jeskyni, před jejíž vchod přivalil obrovský kámen. Byl tak těžký, že Polyfém mohl jeskyni opouštět, kdy chtěl, ale pro Odyssea a jeho dvanáct mužů byl balvan nad jejich síly Personifikace Odysseie. Na krunýři ženy jsou výjevy z Odysseie (Scila, Aiolos, Polyfémos). Patrně z knihony Pantainovy (2. stol. př. n. l.). Muzeum Staré Agory, Athény Odysseia (řecky Ὀδύσσεια - Odysseia) neboli (ve zlatinizované podobě) Odyssea je vedle Iliady druhý epos, který je připisován Homérovi. 59 vztahy

Odysseia - rozbor díla k maturitě (6) Rozbor-dila

Český pravopis je obtížný, ale není nenaučitelný. Připravili jsme pro vás proto seriál, ve kterém probereme klíčové jevy. Kurz je určen jak žákům, které na jaře čekají přijímací zkoušky, tak i komukoli jinému, kdo si chce ověřit své znalosti Etapa A - Kyklop (Skrytá hrozba, Kyklop útočí) Připraví se snídaně, ale nezazvoní se. Aţ se děti bez povolení nasnídají, vběhne dovnitř Kyklop, trochu je seřve, zavře dveře a řekne jim, ţe si jde lehnout, a ţe aţ se vzbudí, tak je seţere. Půjde do kuchyně a zatáhne závěs Kupte nebo prodejte knihu Kyklop v online antikvariátu TrhKnih.c - Odyssea Tato kniha vypráví o návratu Ithackého krále Odyssea domů z Trojské války. Po porážce Trojanů se vydal Odysseus se svým vojskem na dlouhou plavbu plnou dobrodružství. Jednou zastavili u ostrova kyklopů, aby doplnili vodu a potraviny. Celou posádku však uvěznil kyklop Polyfémos ve své jeskyni, kde měl také stádo.

Homér - Odyssea Čtenářský deník Český-jazyk

Homér - Odysseia Čtenářský deník Snadná škola

Videonávody ,návody , savegame ,recenze ,uložené pozice, walkthrough , Odyssey: The search for Ulysses 7.7.2007 Autor návodu-Standa Madukas Král Ulysses dobyl Tróju,ale po vítězství zmizel.Je to rok, co o něm nikdo neslyšel.Jeho manželka,královna Penelopé, si začíná dělat starosti a tak o pomoc poprosí Ulysseova přítele,Heriseuse.Ten se vydává na dobrodružnou cestu do. Písek /RECENZE, FOTOGALERIE/ - Sladovna zahájila novou éru pod ředitelkou Terezou Dobiášovou hravou výstavou pro děti. Ve dvou sálech zpracovává příběh řeckého bojovníka Odyssea. Výstava potrvá do 4. května V italské filmové adaptaci klasického Homérova eposu Odyssea sledujeme příběh krále Odyssea (Kirk Douglas), který se po deseti letech trojské války vrací domů za manželkou Penelopou. Čeká ho však dlouhá, strastiplná cesta plná nástrah a nebezpečí Sledujte dobrodružství Herakla, Odyssea, Persea a Thesea a jejich zápas s mytickými příšerami, jako jsou ohavná Medúza, mocný Minotaurus a ukrutný Kyklop. Čtyři klasické řecké báje v komiksovém provedení jsou určeny dětem od 9 let. Příběhy plné hrdinství, lásky,. (později také Kyklop, předtím Elektronic, 1973 - dodnes) Rakovník. Cesta této rakovnické a zřejmě nejpopulárnější české tancovačkové party všech dob téměř připomíná útrapy bájného ithackého krále Odyssea. Její kořeny sahají až někam do poloviny 60. let ke kapele Mandragora. Tu na začátku další dekády.

ODYSSEA rock - classic, +pohoda a akusti

 1. Trojská Odyssea , Kniha (2003), Clive Cussler . Astrologie online Osobní horoskop (radix) Partnerský horoskop Tranzitní horoskop Psychologická astrologie Online výpočty 1986 - Kyklop. 1984 - Hřbitov pod hladinou. 1983 - Pacifický vír. 1978 - Vixen 03: Let do zapomněn.
 2. Napíšu takovou knihu, co bude neprodleně spálena rukou katovou. Schillerův vášnivý dramatický debut, tragédie o vzpouře, její ceně a důsledcích, nepřestává vzrušovat ani po více než 200 letech od svého vzniku. Rozhlasovou inscenaci s Jiřím Dvořákem, Davidem Novotným, Josefem Somrem a Lenkou Vlasákovou v hlavních rolích poslouchejte on-line po dobu jednoho.
 3. 6.Polyfémos - Kyklop, který zajal Odysseia a jeho druhy . Vyprávěcí způsoby - v díle je užita přímá řeč, opakuje určité formule např.rozumný Télemachos, bohyně jiskrnooká). Věci jsou popisovány podle svého původu - když se na scéně objeví nový člověk, musí být nejdříve ukázáno odkud pochází.

Odyssea - Český jazy

Athéna, bohyně moudrosti a ochránkyně statečných mužů, proměnila Odyssea ve starého žebráka a ten se také šel ucházet o Penelope. Před domem ho poznal starý pes, kterého Odysseus vychovával, poté chůva podle jizvy, když mu myla nohy. Konala se soutěž o to, kdo se nakonec stane manželem Penelope Odyssea ( Výňatek z prvního zpěvu: Odysseus na dobrodružné cestě z Tróje na Ithaku přistane u břehů země Kyklópů ) Do země Kyklópů blízkých jsme hleděli také a kouř jsme vnímali od nich, i hlas, i mečení kozí a ovčí. Když pak už zapadlo slunce a snesl se večerní soumrak, tehdy jsme ulehli všichni blíž. Je sice krásné, že má Odyssea tak obrovskou mapu, po níž můžete cestovat. Je výtečné, že památky a sochy s neskutečnými detaily vám mnohokrát vyrazí dech. Je příhodné, že můžete cestovat odkudkoli (kromě zakázaných zón), pokud jste synchronizovali rozhlednu Hermés nechal Odyssea nahlédnout i do Tartaru, kde trpěli ti největší provinilci a odkud se neustále ozývaly nářky a bědování. Odysseus tu spatřil Tantala a Sisyfa, ale také devětačtyřicet Danaových dcer, které zavraždily své muže, i krutého krále Íxiona, který zabíjel své hosty a krutě týral poddané

Euripidés: Kyklóp

Homér - Odyssea (2) Čtenářský deník Český-jazyk

2. kyklop Polyfémos - zabití, útěk, pomoc boha větrů Aiola x námořníci přiznivý vítr vypustili 3. Skylla a Charybdis 4. srážka s Kikóny v Thrákii 5. Laistrygónové - lidožraví obři 6. země Fajáků (král daroval Odysseovi loď) 7. ostrov Lotofágů - očarování lotosovým květem 8. Sirén Odyssea a Ílias. Pat a Mat. Epos o Gilgamešovi. Jak se jmenuje obludné stvoření v paláci Knossos ? Včelka Mája. Kyklop. Minotaurus. Existovali Mykény ? Ne. Ano. Co je to Podsvětí ? Název pobočky McDonaldu. Místo na hoře Olymp. Místo pod světem, kde žijí duchov [8] Kyklop [9] Poklad [10] Dračí dech [11] Sahara [12] Zlato Inků [13] Nárazová vlna [14] Záplava [15] Nalezená Atlantida [16] Znovuzrození Valhaly [17] Trojská Odyssea [18] Černý vítr [19] Čingischánův poklad [20] Ďáblův dech [21] Znamení půlměsíce [22] Poseidonův šíp [23] Havanská bouře [24] Moře pod Oděsou [25. Kyklop a Achájové · Vidět víc » Acis et Galatée (Lully) Acis et Galatée (česky Ákis a Galateia, LWV 73) je francouzská opera (pastorale héroïque) od Jeana-Baptiste Lullyho. Nový!!: Kyklop a Acis et Galatée (Lully) · Vidět víc » Aetna. Aetna (řecky: Αἴτνη) je v řecké a římské mytologii sicilská nymfa. Nový!!

Homérova Odysseia - Jaroslav Hulák Databáze kni

Euripides. Rozhlasová úprava satyrského dramatu řeckého klasika Euripida, jediného plně zachovaného textu tohoto druhu. V tónech komiky až drastické je tu zpracována epizoda Odyssea a Kyklópa Polyféma. (První český překlad a uvedení) Překlad Helena Kurzová, Jiří Klier. Rozhlasová úprava Jiří Klier. Režie Jan Tůma Odyssea na b ehu a vyskoþil za ním. Dotkl se zem - a vtom ho probodl Hektór svým kopím. Pak se však Achajci vy ítili na b eh a zaþala krvavá ež. Trójané se však záhy stáhli a ukryli se za hradbami svého m sta. P íštího dne uzav eli ekové s Trójany p ím í, aby poh bili své mrtvé kniha: 499 Kč: Česká pošta (doporučená zásilka) 69 Kč: osobní předání - Most 0 Kč: Antikvariát Růžička Luboš - OC Sever - K. H. Máchy 344, 434 01 Most - Po - Pá - 9.00 - 18.00 So - 9.00 - 12.0 Kyklop , Kniha (1986), Clive Cussler . Astrologie online Osobní horoskop (radix) Partnerský horoskop Tranzitní horoskop Psychologická astrologie Online výpočt

Legendární Ilias a Odyssea. Homér. Další tvůrci nezjištěni. Účinkují Taťjana Medvecká, František Němec a Petr Pelzer. II.Řecké báje a pověsti - Odysseus - 5.Odyssesus a Kyklop Polyfémos 00:17:51 - 6.Aiolos, Laistrygoni a Kirké 00:14:12 - 7.Stíny mrtvých 00:08:53 - 8.Sirény, Skylla a Charybda. Trojská Odyssea. Kdo napsal knihu Trojská Odyssea? Autorem je Clive Cussler. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih Sledujte dobrodružství Herakla, Odyssea, Persea a Thesea a jejich zápas s mytickými příšerami, jako jsou ohavná Medúza, mocný Minotaurus a ukrutný Kyklop. Pracujeme na 100% i v době nouzového stavu Při expedici však může docházek ke zpoždění. Sledujte pozorně infomaily k objednávkám Legendární Illias a Odyssea v mimořádné interpretaci Taťjany Medvecké, Františka Němce a Petra Pelzera! Koupit :: Trojská válka, Odysseovy cesty Stáhnout :: Trojská válka, Odysseovy cesty SU 6121-2. Vychází: 15. října 2010 . Vyprávějí Taťjana Medvecká, František Němec a Petr Pelze Euripidés: Kyklóp. Setkání bájného Odyssea s Kyklópem Polyfémem v satyrském dramatu. Josef Kemr, Petr Štěpánek, Josef Vinklář, Miroslav Táborský a další v rozhlasové úpravě satyrského dramatu řeckého klasika

 • Iron man 4.
 • Kamerová prohlídka potrubí cena.
 • František němec hamlet.
 • Hamamelis homeopatie.
 • Obi půjčovna vozíků cena.
 • Otec a dcera psychologie.
 • Nejpoužívanější anglická slovesa pdf.
 • Google camera.
 • Ďábel nosí pradu online kukaj.
 • Chevrolet impala 1967 black for sale.
 • Nejkultovnější filmy.
 • Sediba wiki.
 • Olly murs skip.
 • B klarinet cena.
 • Koberec pod konferenční stolek.
 • Leták terno hradec králové.
 • Tom jones it's not unusual lyrics.
 • Výška podvozku auta.
 • Eldorado odrlice.
 • Mšeno jablonec.
 • Sarah hyland filmy a televizní pořady.
 • Kde je sníh v čr.
 • Chranicka kabelu.
 • Vánoční stromeček wikipedie.
 • Jak postavit venkovni pec.
 • Asko koberečky.
 • Krásné šaty na léto.
 • Ruze psychosomatika.
 • Španělština pro samouky youtube.
 • Kolečko na klávesnici.
 • Opava fotky.
 • Alice svátek 2019.
 • Brow bar.
 • Lepidlo na myši.
 • Youtube tom petty yer so bad.
 • Krk chorvatsko recenze.
 • Obchodní korespondence 2018.
 • Jak vložit vodoznak do fotky.
 • Nejlepší test na drogy.
 • Bedla zahradní wiki.
 • Ghs09.