Home

Kyberšikana prezentace

Blog. Nov. 21, 2020. What is visual communication and why it matters; Nov. 20, 2020. Gratitude in the workplace: How gratitude can improve your well-being and relationship Prezentace na téma Kyberšikana do předmětu Sociální pedagogika. za 2 banány Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících. Za získané banány pak stáhneš další materiály nebo je vyměníš za dárky

PPT - KYBERŠIKANA PowerPoint Presentation, free download

Kyberšikana. Anonymní útočník. Útočník má mnoho identit. Počítačové znalosti. Publikum - přístup může mít každý (webové stránky, blogy atd. Prezentace na školách Máme v plánu ukázat naši prezentaci v nižších třídách škol. Jde hlavně o předcházení kyberšikaně, a aby se děti naučili, jak se mají zachovat při kyberšikaně

Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Žáci se formou prezentace seznamují s pojmem kyberšikana. Informace vyhledávají po výkladu na wikipedii a internetu.Prezentaci využívám nejdříve k výkladu učiva po jednotlivých snímcích, při opakování učiva spustím celou prezentaci Další protiprávní jednání jsou zakomponovány v oddílu 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, jedná se zejména o trestné činy dle § 180 TrZNeoprávněné nakládání s osobními údaji, trestný čin dle § 181 TrZPoškození cizích práv, trestný čin dle § 182 TrZPorušení tajemství dopravovaných zpráv, § 183. Kyberšikana se může šířit přes různé typy online médií, jedná se zejména o: Sociální sítě - umožňují uživatelům vytvořit si vlastní profil, který si upraví podle svých představ, přátelí se s jinými uživateli, nahrávají fotky, videa atd. Nejznámější je např. Facebook, Lidé.cz či Líbímseti.cz Prevence kyberšikany je pro řadu škol velmi ožehavé téma, které je nutné řešit včas. Právě prevence totiž přímo ovlivňuje výskyt sociálně-patologických fenoménů spojených s ICT ve školním prostředí. Řada škol bohužel prevenci řeší v situace, kdy ve škole již reálná kyberšikana (či jiné fenomény spojené s ICT) probíhá a je obtížné ji zastavit

Prezentace_kybersikana_final_20121121 by Veronika Dobešov

Kyberšikana je většinou spojená s psychickým týráním obětí, které není snadné poznat (na rozdíl od modřin, jež mohou doprovázet fyzickou šikanu). Oběti kyberšikany jsou často uzavřené do sebe a nekomunikují o problémech s okolím. Důvodů pro takové chování může být více (strach, stud, rodiče nerozumí. Prezentace k výuce občanské nauky na středním odborném učilišti zpracovávající téma šikany, jejích forem, znaků, příčin. Autor: Mgr. Miroslava Wrubelová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: Společenskovědní vzdělávání další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby.

Kyberšikana (též kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbullying) je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií Kyberšikana Mezi šikanování řadíme i ubližování přes internet nebo mobilní telefon. Patří sem: Umístění Tvých fotek na internet, ať už fotek, kde Ti to třeba nesluší, nebo třeba nějaké fotomontáže s Tvým obličejem. Různé nadávky, urážení a sprosté výroky na Tvém účtu na Facebooku Šikana Šikana může vzniknout v úplně normální skupině a agresory se mohou stát nejen normální, ale i často pedagogy oblíbení žáci Projekt - Prezentace Kyberšikana 26.03.2013 12:38. Odkazy k projektu bezpečný internet a kyberšikana. Na příští hodinu - 19.2. přinést seznam dvou až tříčlenných týmů pro zpracování prezentace, každý tým návrh svého tématu. Seznam se bezpečně.

Kyberšikana je zcela jistě nepříjemným fenoménem mezi školní mládeží, avšak dotýká se také dospělých, a to především pracovníků ve školství. Učitelé musí každodenně čelit i osobním útokům, jejich autorita a trpělivost je neustále podrobována stupňujícím se zkouškám psychické odolnosti reklama, kyberšikana Juliana Demjančuková 1A1 Kateřina Vávrová 1A/2 Anna Děkanovská 1B/1 Jiřina Valouchová 1B/2 23./25.11.2020 PROKRASTINACE A SOCIÁLNÍ SÍTĚ riziko prokrastinace při práci na počítači, sociální sítě a prokrastinace, , Petr Ludvig - KONEC PROKRASTINACE, Tereza Lončáková 1A/1 Diana Mazačová 1.A/

Materiál prezentace na téma Kyberšikana - Primát

Kyberšikana je zvláštním druhem šikany, kdy se agresor psychickým týráním snaží ublížit své oběti prostřednictvím internetu a informačních technologií. Dochází při ní k. Kyberšikana. Prezentace v předmětu. MOBBING a BOSSING. PhDr. Pavel Beňo. beno.pavel @ ujak.cz. Tel. 602349848. Školáci dnešních dnů Doba trávená u PC (např. v poměru k pohybovým. aktivitám tráveným v přírodě či v tělocvičně Čištění klávesnice - 5. třída: Druhy klávesnice - 6. třída: Počítačová skříň - 9. třída: Vnitřek počítačové skříně - 9. tříd Kyberšikana naplňuje charakteristické znaky šikany jako je například záměrnost, nepoměr sil mezi agresorem a obětí, negativní prožitky oběti a proto je považována za jednu z jejích forem. Má však i své specifické znaky, mezi které Vágnerová (2009) řadí : - anonymitu, která dodává agresorovi odvah

PREVENCE - Kyberšikana. PREVENCE - Kyberšikana. Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou vychází už ze samotného názvu. Je zřejmé, že se jedná o specifický druh šikany. Na rozdíl od klasické šikany ( tváři v tvář), má agresor kyberšikany jiné nástroje na ubližování Kyberšikana. Mor internetové doby. Flabgee vám dnes řekne, jak kyberšikana vypadá, proč se jí lidé dopouštějí, jak se cítí její oběti a hlavně, jak se zachov.. Kyberšikana (též kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbullying) je druh šikany, který využívá elektronické prostředky jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy a podobně. Řada jejích projevů může spadat do oblasti kriminálních činů. Jej Šikana Rodiče pozor! Šikana mezi dětmi je skryté nebezpečí! Máte doma dítě školního věku? Mluvíte s ním na téma šikana? Máte pocit, že Vašeho dítěte se to netýká

Mobil: V případech, kdy se kyberšikana odehrála prostřednictvím mobilního telefonu, kontaktujte mobilního operátora. Internet: V případech, kdy se kyberšikana odehrála prostřednictvím internetu, kontaktujte a spolupracujte s jakýmkoli webovým prostředím, kde ke kyberšikaně došlo (např.MySpace, Facebook, Youtube, Lidé) Kyberšikana (též kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbullying) je druh šikany, který využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy a podobně. Řada jejích projevů může spadat do oblasti kriminálních činů. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání. NEBEZPEČÍ NA SÍTI Nebezpečí na síti Vytvořily: Eliška Bazalová a Karolína Čermáková, 14 let ZŠ Třebíč, Týnská 8; 674 01 Třebíč Kategorie: A Forma:4 prezentace Internetová bezpečnost, nebezpečí komunikace, kyberšikana Dneska je téměř každá domácnost vybavena počítačem s přístupem na Internet Šikana ve škole není novinkou, je patrně stejně stará jako škola sama. Vědecká diskuse o šikaně však započala až v roce 1969 ve Skandinávii a až na konci osmdesátých let 20. století byly publikovány výzkumy i jinde ve světě (Velká Británie, USA, Austrálie, Japonsko, Nizozemsko, Kanada). Impulzem byly alarmující znaky, které vykazuje šikanování dnešní doby

Šikana-Kyberšikana. Úvodní stránka > Projevy kyberšikany. Projevy kyberšikany. 24.09.2011 00:00. K jejím základním projevům patří zasílání obtěžujících, ponižujících a útočných zpráv pomocí všemožných komunikačních kanálů Kyberšikana. Předmět: Informatika. Typ souboru: Prezentace PPTX. Jméno autora: David Ratimec. Stáhnout [1.63 MB] Obsah prezentace: Prezentace vhodná pro Informatika, ale také využít jako výchovnou prezentaci, prezentace pro střední i základní školy, uvedeny zdroje, tvůrce David Ratimec, prezentace obsahuje základy kyberšikany. Prezentace, ve které si žák osvojuje, co je šikana, jak na ni upozornit, kde hledat pomoc. Seznámí se s pojmem kyberšikana a jak ji předcházet. Klíčová slova: šikana, kyberšikana,. Dozvěděly jsme se například to, že na této škole je jako na jedné z mála kyberšikana ukotvena ve školním řádu. Ačkoliv pro nás byly prezentace časově náročné především z hlediska našeho vlastního studia na třebíčském Gymnáziu, jsme rády, že jsme je mohly všem těmto dětem ukázat a probrat s nimi nebezpečí. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zveme Vás k účasti ve vznikajícím odborném multiprofesním týmu. První setkání se koná 8.10.2014 ve 13.30 hod. na MěÚ Pohořelice, v sále zastupitelstva.Tým vzniká v souvislosti nastavení systému odborné spolupráce mezi orgánem sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Pohořelice, základních škol ORP Pohořelice, zástupců.

xx Kyberšikana - Prezentace Googl

 1. Přednáška - Kyberšikana Pro první ročníky jsme připravili přednášku na téma Kyberšikana. Paní Brožová z Policie ČR v Domažlicích žákům a studentům vysvětlila pojem kyberšikana, jak snadno je možné se stát obětí šikany přes sociální sítě, co je a není vhodné sdělovat počítačovým přátelům
 2. 17 Kyberšikana - stará prezentace - Prezentace Google Kyberšikana
 3. Kyberšikana a školní šikana . Kyberšikana - nácvik první pomoci a místní záchranná síť Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: Zdenek Zalis Company

Patrik nemá moc přátel, a tak tráví hodně času na internetu, který se mu stane osudným. Seznámí se s dívkou, která chodí na stejnou školu. Do dívky se zamiluje, píše jí stále více intimních informací o sobě. Zřejmě by ho nikdy nenapadlo, že dívka je pouze volavka ukřivděné party kluků, kteří neváhají všechny informace zveřejnit na školním webu Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt KYBERŠIKANA MÁ ČERVENOU. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s ostravskou společností Nebuď oběť, která se zaměřuje na problematiku kyberšikany. V minulosti děti absolvovaly přednášky pana Látala, Více Prezentace, které si promítáme při hodinách informatiky. Lze vytisknout 4 stránky na 1 list, tak ušetříte papír!!! 01_Typy počítačů - zde. 02_Programové vybavení počítačů - zde. 03_Základní pojmy - zde. 04_Počítačová sestava - zde. 05_Pod krytem počítačů - zde. 06_Základní komunikační porty.

Prezentace na školách :: Kyberšikana

10.05.2014 09:27. Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. Protože jste psali celkem neslušné a nesmyslné komentáře, dali jsme možnost psaní na tento web Kyberšikana se může projevovat různým způsobem. Kyberútoky mohou být realizovány dlouhodobě i krátkodobě, s rozdílnou intenzitou a s využitím velkého množství nástrojů. Útočník při napadání ostatních velmi často kombinuje více typů útoků

DUMY.CZ Materiál Kyberšikana

 1. Kyberšikana je palčivý problém, který se mezi mládeží v českých školách a dětských kolektivech rychle rozšiřuje. Učni nejméně ve dvou případech fyzicky napadli svého sedmnáctiletého spolužáka a rvačky natáčeli na video
 2. g - jaké hrozí nebezpečí a kdo se vlastně může skrývat za naším.
 3. ární práce bych asi měla zmínit právě proč jsem si vybrala toto téma..Asi (Šikana, Psychologie referát
 4. © 2020 Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí. All Rights Reserved
 5. Kyberšikana je vlastně velmi 'jednoduchá a dostupná' záležitost pro toho, kdo se chce tímto způsobem chovat, protože sedí někde v bezpečí. Je to vlastně taky velmi 'srabácké' chování, protože někomu ubližuji, ale zároveň vlastně sám jsem hodně chráněn, řekla Radiožurnálu
 6. Zde najdeš prezentace z výuky Kyberšikana a její prevence; Výuka. Pomůcky; Prezentace; Volnočasová hra - skupina - Wormax; Kontakt; LOGIN
 7. Správce webových stránek a avatara, autor loga E-mail: kristyna.kybersikana@post.cz . Jako malá jsem měla hodně velké problémy s šikanou a následky mi zůstaly dodnes: bojím se vystupování před lidmi, diskoték atd. jen proto, že bych se mohla ztrapnit i když to může být nesmysl

Za pomoci posledního slidu prezentace Kyberšikana - co s tím? vyzveme studenty, aby napsali na papírek to, co je během těchto dvou hodin nejvíce zasáhlo, co si z této lekce zapamatovali. Až budou hotoví, vylepí lístečky na tabuli. Všichni (včetně učitele) si mohou přečíst, co napsali ostatní Šikana a kyberšikana jsou vážné problémy, se kterými se v praxi setkávají jak učitelé z České republiky, tak i zahraničí. Národní výzkum kyberšikany českých učitelů odhalil, že se terčem kybernetické agrese stala více než pěti-na českých učitelů. Ačkoli skutečně vážnou formu útoku, kterou lze nazva Anonymní prostor virtuálního prostředí dává lidem pocit, že si mohou dovolit víc než při osobním setkání. Hlavně u dětí a dospívajících ale může způsobit kyberšikana psychické následky, nebo vést dokonce k sebevraždě. Esportové týmy mají takové chování ukotveno dokonce ve smlouvě a může skončit i vyloučením hráče Kyberšikana je forma psychické šikany, kdy pachatel využívá moderní komunikační a informační technologie, a to zejména mobilní telefony, počítače, internet a sociální sítě.Kyberšikana nemusí být vždy úmyslná, z pouhého vtipu se stane útok. Podle odborníků lze za útoky kyberšikany považovat jen ty, které Formou prezentace se žák seznámí s druhem a formou násilí.Důsledky a způsoby obrany. pomluvy Psychický nátlak - jíst z podlahy, čistit boty, platit svačiny Kyberšikana - zasílání obtěžujících mailů, nahrání ponižující scény na mobilní telefon a její umístění na facebook Snímek č.8 Šikana ve třídním.

Video: Jak na prevenci kyberšikany - E-Bezpeč

Co je kyberšikana? - E-Bezpeč

Šikana - Digitální učební materiály RV

 1. Dne 3. 10. 2012 jsme společně s Gymnáziem Brno, Vídeňská 47, pořádali vzdělávací program Kyberšikana a reakce na ni ze strany žáků, školy a orgánů státu. Prezentace členů našeho týmu jsou ke stažení zde: Děti na internetu: rizika a příležitosti (Doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D.) Představení projektu COST
 2. Pokud potřebujete pomoc a není to nesmysl, v což věříme vzhledem k naší třídě a šikaně v ní, napište a my rádi odpovíme. Jen si prosím nemyslete, že kyberšikana je např.: Hele dneska jsi tu písemku podělal nebo Tobě to dneska vůbec neslušelo a přitom to jsou vaši kamarádi a byli upřímní
 3. Sociální síť (z angl. social network nebo community network) v rámci pojmů virtuálního světa můžeme definovat jako online službu, která na základě registrace umožní vytvořit profil uživatele, pod kterým lze tuto službu využívat zejména ke komunikaci, sdílení informací, fotografií, videa atd. s dalšími registrovanými uživateli
 4. .)Obrázková prezentace rizik internetu, mobilních telefonů, počítačů - cizí a neznámí lide online, závislost, placené hry, násilí na internetu
 5. https://sites.google.com/a/gymnp.cz/ivt_old.
 6. Kyberšikana a sociální sítě Ve třídách na druhém stupni se jedná o konkrétní ukázky útoků i možné ztráty soukromí a prezentace možných následků jak pro stranu šikanovaného tak i pro stranu útočníka - šikanujícího
 7. Kyberšikana; Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obhajoba a prezentace ročníkové práce. Při splnění podmínek klasifikace ročníkové práce a po prostudování její finální podoby vydá vedoucí souhlas s odevzdáním ročníkové práce a stanoví termín obhajoby. Následně vedoucí RP zpracuje posudek.

Kyberšikana - Wikipedi

Prezentace Bezpečně s internetem . Kyberšikana. Kyberšikana - manuál pro učitele. Kyberšikana - plakát pro děti. Kyberšikana - rodičovské desatero. Kyberšikana - prezentace . Online nákupy. Online nákupy leták. Desatero bezpečných online nákupů. Online nákupy - manuál pro učitele a rodiče. Prezentace online nakupován Kyberšikana. Malware. Počítačové sítě Podřízené stránky (7): 1. Úvod 2. Seznamte se s počítačem 3. Textový editor 4. Jak na prezentace 5 Pořad v České televizi. Tento díl pořadu v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání Šikana se nesmí nikdy zanedbat, jinak může přerůst v celospolečenský problém. Měla by se podchytit včas. Může na ni upozornit někdo uvnitř skupiny (svědek šikanování), či někdo mimo skupinu, kdo problém zpozoruje, výjimečně na ni upozorní sama oběť

Kyberšikana - Linka Bezpečí Linka bezpeč

Šikana: referá

ONLINE PŘEDNÁŠKA KYBERŠIKANA A SEXTING. V rámci občanské a rodinné výchovy se zúčastníte online přednášky na téma Kyberšikana a sexting. Přednáška je povinná, lektorky budou dle seznamů kontrovat docházku. Pokud jdete k lékaři, prosím o omluvenku od rodičů. Termín: 30.11.2020 ( pondělí) : 9,00 - 10,3 šikana násilí kyberšikana užívání návykových látek agrese závislostní chování záškoláctví intolerance rizikové sexuální chování rasismus drobné krádeže xenofobie spektrum poruch příjmu potravy vandalismus extrémismus gambling rizikové chování v dopravě antisemitismus netolismus negativní působení sekt. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je moderní státní institucí, kterou tvoří tým profesionálů. Ten je zodpovědný za ochranu kritické informační infrastruktury (KII) a významných informačních systémů (VIS) České republiky Kyberšikana v číslech Průnik na účet 34,80 % Verbální útoky 34,33 % Obtěžování prozváněním 26,36 % 13,70 % Ponižování, ztrapňování šířením fotografie 17,84 % Vyhrožování a zastrašování 11,82 % Krádež identity 6,54 % Ponižování, ztrapňování šířením videa 7,91 % Vydírání 3,89 % Ponižování. Šikana je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit, ponižovat nebo zastrašovat jiného člověka či skupinu lidí.Šikana je závažnou agresivní poruchou chování vyskytující se v sociálním prostředí od útlého dětského věku po stáří

Projektový týden – ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p

Projekt - Prezentace Kyberšikana :: Mgr

Kyberšikana

3.2.2 Virtuální prostor - Kyberšikana 10 3.2.3 Kyberšikana a tradiční šikana 11 3.2.4 Zaměstnání 17 3.2.5 Fáze mobbingu: 19 3.2.6 Jak poznat šikanu na pracovišti? 19 3.2.7 Bossing 20 3.2.8 Pětice první pomoci, aneb jak přežít mobbing 20 3.2.9 K čemu může mobbing vést? 21 3.2.10 Následky a nebezpečí mobbingu 2 Kyberšikana útočníci Zeptali jsme se dětí, zda také někdy byly útočníky. Šířil jsi pomocí služeb internetu nebo mobilního telefonu fotografi i nebo video, které mělo někoho ponížit, zesměšnit nebo jinak ztrapnit? FOTO dětí VIDEO 5,59 % (1 082) ANO 94,41 % (18 278) NE 2,76 % (523) ANO 97,24 % (18 413) N Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1 tel. ústředna: +420 234 811 111 Podatelna pro veřejnost: Po až Pá 9:30 - 15:00 (více informací ZDE) Elektronická podatelna

kyberšikana sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslán facebook.com apod., prezentace zraňujících komentářů na webu, rozesílání vulgárních nebo výhružných koláží s tváří žáka nebo učitele či příslušníků jeho rodiny, výhružné SMS nebo e-maily apod. Oproti šikaně tváří v tvář má kyberšikana ze své podstaty mnohem větší dosah Podle dostupných výzkumů vzniká kyberšikana především ve školním prostředí, ze kterého pocházejí ve většině případů jak pachatelé, tak i oběti. 3 Zpracováním vlastní přednášky nebo prezentace pro své spolužáky o tom, co je kyberšikana

Projektový den KYBERŠIKANA V letošním roce jsme se v rámci prevence rizikových jevů chování zaměřili na nebezpečné jevy spojené s užíváním internetu a mobilních telefonů, tzv. kyberšikanu Lekce2 SLOVO - ČÍNSKÝ ZNAK (WLFN¿Y ÛFKRYD 3UDFRYQËOLVW\SUR URêQËN=j 7ÇPD 2WHYHQ¿DFLWOLY¿NRPXQLNDFH Tento čínský znak pro slovo vznikl kombinací znaků pro několik pojmů, které se slovem a naslou - cháním souvisejí. Navrhni, z jakých pojmů se tento znak skládá Projekt Bezpečný internet.cz vznikl s cílem ukázat mnohá rizika spojená s používáním internetu a také na způsoby, jak se jim účinně bránit. Projekt Bezpečný internet.cz oslovuje různé cílové skupiny uživatelů a na názorných příkladech pomáhá vytvářet správné návyky internetové bezpečnosti. Projekt není vázán na produkty žádných společností a zcela. Projektový den - kyberšikana. Celý projekt jsme ukončili diskusí o filmu a společným vytvořením malé výtvarné prezentace, kterou jsme vyvěsili na nástěnce na chodbě. 7. třída. Žáci 7. třídy se s tématem projektového dne seznámili netradičně. Při první hodině si ve skupinkách vylosovali neznámá jména a.

Prevence kyberšikany pohledem E-Bezpečí

Vybrané typy kyberšikany a její preventivní opatření by

Prezentace o nebezpečí na internetu - jak se proti němu chránit a kde hledat pomoc Mgr. Lokvencová ON.03 Kybergrooming Pracovní list - vysvětlení pojmu kybergrooming Mgr. Lokvencová ON.04 Kyberšikana Pracovní list - objasnění pojmu kyberšikana Mgr. Lokvencov Cíl a účel. Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní . a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodiny, a napomáhat při předcházení a řešení krizových situací v rodině Prevence - bezpečný internet. Zásady: Používat zabezpečený počítač, notebook, mobil (aktualizovat)Instalovat pouze ověřené a známé programy (neotvírat programy, které neznám, podezřelé mailové adresy)Nesdělovat žádné osobní informace (jméno, příjmení, bydliště, škola, datum narození, rodné číslo, tel. číslo, heslo, PI Toto vše, včetně praktických ukázek nevhodně publikovaných fotografií bude předmětem prezentace Naháči a prdeláči. 10.10 hod. - 10.50 hod. Jan Kolouch (CESNET) - Dítě a jeho profilace sociální síti (40 min. 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 - internetová prezentace, základní informace, historie školy, zaměstnanci, žáci Prevence - Kyberšikana 2015 - 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí

ZŠ Březová-Plán práce

Prezentace - Informatik

 1. tomu mohou děti zjistit, že Kyberšikana spolužáka není ani zdaleka tak zajímavá, jako například astronomie, programování, nebo třeba vaření. Pod ě kován
 2. kyberšikana - Národní centrum bezpečnějšího internetu. download Stížnost . Komentáře . Transkript . kyberšikana - Národní centrum bezpečnějšího internetu.
 3. šance pro Vaše děti. Šablony II v ZŠ Hustopeče nad Bečvou. Naše škola využila nabídku výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ II, která je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České.
 4. Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace. Adresa: Tř. 1. máje 357, 75301 Hranice. IČO: 49558609 RED IZO : 60014644
 5. Program konference Škola jako místo setkávání - 20.4.2018. Zde jsou k dispozici prezentace přednášejících, kteří souhlasili s jejich uveřejněním: KYBERŠIKANA. JAK SI PĚSTUJEME PESTROST NA GYMNÁZIU JANA PALACHA PRAHA 1
 6. Po polední přestávce přednesl bez prezentace Bc. Jiří Kratochvíl, kurátor pro mládež z Magistrátu města Hradec Králové, příspěvek s názvem Šikana a kyberšikana z pohledu OSPOD, týkající se konkrétního postupu v jednom z případů, které v rámci OSPOD řešili
 7. Znepřátelit si Čínu se nevyplácí. Hranice je přitom opravdu tenká - stačí chtít řádné vyšetření původu koronaviru. Austrálie si díky tomu vysloužila od svého jindy blízkého partnera několik ran do zad. 212% clo na víno nevyjímaje

Kyberšikana - Seminarky

 1. JSNS - Lekce - Promítejte ve škole zdarma a legálně dokumentární filmy. Využívejte aktivity do hodin a zapojte se do projektů, které obohatí vaši výuku
 2. Kyberšikana je forma agrese (ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování), která se uplatňuje vůči jedinci či skupině osob s použitím informačních a komunikačních technologií (počítačů, tabletů, mobilních telefonů a dalších moderních komunikačních nástrojů), a ke které dochází opakovaně, ať už ze strany původního agresora.
 3. KYBERŠIKANA - preventivní program V úterý 27. října pro žáky 2. stupně připravil pan npor. Mgr. Dušan Podsklan, příslušník Obvodního policejního oddělení Vranov nad Dyjí, přednášku o kybešikaně - o tom, jak vzniká, jak ji řešit a jak se jí bránit

PREVENCE - Kyberšikana - Policie České republik

Existuje mnoho oblastí (témat) v nichž může škola a její učitelé nabídnout rodičům příležitost se vzdělávat (problematika související s výchovou dětí, jazykové kurzy, kyberšikana) Preventivní program Kyberšikana Ve dnech 7., 14. a 29. listopadu probíhá u žáků 4. a 5. tříd preventivní výukový program se zaměřením na Kybernetickou šikanu. Protože je kyberšikana velmi úzce propojena se šikanou, bavíme se ze žáky, jaký je hlavní rozdíl mezi těmito dvěma možnostmi Prezentace kurzu. Pedagogové MŠ, ZŠ Jaromíra Šindelářová Csc. 24. 11. Kyberšikana a její nástrahy pro žáky základní školy. Pedagogové ZŠ. Prezentace třídění odpadu. Štítky: 2019/2020; Ve spolupráci s 8. třídou jsme si zhlédli prezentaci o tom, jak probíhalo třídění odpadu minulý pátek a co všechno se našlo v černých popelnicích. Naši parlamentáři byli při tom, a tak nám mohli také něco předat. Kyberšikana aneb Seznam se bezpečně. Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiály Kľúčové slová: kyberšikana

Kyberšikana - YouTub

Kyberšikana je šikana realizovaná prostřednictvím moderních informačních technologií. Nutno podotknout, že jde o dlouhodobou činnost. Pokud tedy o vás někdo napíše na sociální síti nelichotivý příspěvek, je to jeho názor - např. kyberšikana, zásady chování vůči cizím lidem, sexuální zneužívání, prevence dětských úrazů, jak vybrat bezpečné volnočasové aktivity pro dítě, šikana u dětí apod. O. btížné . Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by

Den prevence 28

KYBERŠIKANA - e-nebezpeci

Obsah prezentace: 1. Role MŠMT v oblasti primární prevence 2. Horizontální a vertikální koordinace prevence 3. Národní strategie 4. Úloha kraje v primární prevenci 5. Metodici prevence 6. Pedagogicko - psychologické poradny 7. Střediska výchovné péče 8. Úloha školy v prevenci 9. Komplexní řešení prevence 10 Prezentace webových stránek Základní školy Kaznějov (pdf - 11 stránek - verze 21. 11. 2019) Prezentace ZŠK - ŠenK verze 21.11.2019.pdf: ZKAZKY - školní časopis z kaznějovské základky přehled všech čísel ke stažení od č. 1 (březen 2011) do č. 25 (červenec 2020 Primární prevence. ŠKOLNÍ PREVENTISTA. Mgr. Veronika Benešová; Kontakt: telefon: 412 526 498, mobil: 777 719 065; Kde sídlí: Kabinet cizích jazyků (přízemí); Konzultační hodiny: každýčtvrtek 10.50 - 11.45, kdykoli po předchozí domluvě Na preventistu se může obrátit žák školy nebo jeho zákonný zástupce při jakémkoliv podezření na počátek či průběh.

Šikana - Policie České republik

Chceme-li se zabývat problematikou šikany, je nutné si na samém začátku říct, co to šikana vlastně je a jak se pozná. Nabízíme Vám proto na úvod několik definic Kyberšikana často vzniká jako nevinný vtip, který se ale zvrtl a změnil se v psychický útok. Nevinná fotografie pořízená k pobavení se tak může stát prostředkem psychického teroru, který někdy končí i sebevraždou oběti, upozorňuje Kopecký. Součástí mého projektu E-savers byla prezentace, webové stránky. Ve středu 13. 6. v odpoledních hodinách proběhly ve školní jídelně historicky první prezentace postupových projektů studentů G1A. Celkem se sešlo pět projektů s lákavými názvy Svaly, Cestovní kancelář, Život ve vesmíru, Kyberšikana a Komiks jako metoda poznávání historie Prezentace - Kyberšikana. Word - Prezentace - Kyberšikana . Prezentace - Rasismus, xenofobie, extrémismus. Word - Prezentace- Rasismus, xenofobie, extrémismus . Prezentace - Sekty. Word - Prezentace- Sekty . Prezentace - Sex. rizik. chování. Word - Prezentace - Sexuální rizikové chování . Prezentace - Spektrum poruch příjmu potravy.

Lyžařský kurz 2017Informační stránky GVM
 • Prestige boty výprodej.
 • Kožní nemoci obličeje.
 • Citaty o ženach.
 • Komprese grafických formátů.
 • Tears in heaven česká verze.
 • Mig 21 výzbroj.
 • Radegast den doprava.
 • Sulmtálka.
 • Typy genů.
 • Bmw 320d recenze.
 • Určete mezní úhel pro úplný odraz světla na diamantu.
 • Botox modriny.
 • Happy pills lyrics.
 • Svátost smíření hradec králové.
 • Chevrolet impala 1967 black for sale.
 • Kdy po neštovicích na slunce.
 • Alternativní školy svobodová jůva.
 • Afrodita hry online.
 • Arašídová pomazánka pindakaas.
 • Studené ruce a zimnice.
 • Lisen badminton.
 • Excel formuláře příklady.
 • Štěňata labradora karlovarský kraj.
 • Výpočet přetížení v centrifuze.
 • Kančí krkovice pohlreich.
 • Teflon chemie.
 • Odčítání zlomků.
 • Urazy kocek.
 • Čínský horoskop 2019 had.
 • Stravné v zahraničí 2019.
 • Iran kultura.
 • Upíří deníky online zdarma.
 • Leclerc formule 1.
 • Excel vyhledávání dle více parametrů.
 • Prohlášení poplatníka 2019 vzor.
 • Rozpis florbal 2018.
 • Scanmaster 2.1 cz download.
 • Pleny pro dospívající.
 • Doporučte slovinsko moře.
 • Jazz dance liberec.
 • Rydl zasnubni prsten.