Home

Oceanska deska

Tektonická deska - Wikipedi

Tektonická deska či tektonická kra (také litosférická deska či kra) je mohutná deska zemské kůry, tvořená neroztavenou pevnou horninou, která tvoří vrchní část zemského povrchu.Desky jsou tvořeny oceánskou a kontinentální kůrou.. Tektonická deska má nepravidelný tvar. Velikost desek je velmi proměnlivá a může kolísat od několika málo set do tisíců kilometrů Oceánská deska, jež je tvořena hlavně křemík a hořčík (proto označení sima viz obr. 2-13) , je obvykle mocná 70-100 km. V místech vzniku oceánské kůry (na středooceánských hřbetech) může být velmi tenká 2 - 6 km. Dále od středooceánského hřbetu její mocnost vlivem ztráty tepla narůstá Deska se pozvolna zasunuje pod oblast Atlantského oceánu rychlostí 1 cm/rok. V oblasti jižního Pacifiku deska přirůstá rychlostí 66 - 88 mm/rok. Deska Nazca. Deska Nazca je tektonická deska ve východní části Tichého oceánu, západně od pobřeží Jižní Ameriky. Je tvořena oceánskou zemskou kůrou. Pojmenována je podle regionu Nazca v Peru Subdukce - podjíždění jedné oceánské litosférické desky pod pevninskou.Vzhledem k tomu, že oceánská deska je mladší, tenčí a tím i ohebnější, podsouvá se ona pod pevninskou. Výsledek tohoto procesu je pak ovlivněn šíří pevninského šelfu. Ta určuje v jaké vzdálenosti od pevniny dochází k subdukci a tím i místo projevů tohoto pohyb

Pracovní deska z masivního dřeva 240 cm x 63,5 cm x 2,7 cm buk (0) Pracovní deska z masivního dřeva 300 cm x 63,5 cm x 4 cm buk. 3. 3 (2) Laminohrana 65 cm x 4,4 cm, Lago dub světlý (EIL320 SI) (0) Víceúčelová deska 260 cm x 60 cm x 2,8 cm bílá . 4.7. 4.7 (132). Základní deska (jinak také mainboard nebo motherboard) je pilířem každého počítače. Právě do ní usazujeme procesor, paměti, grafickou kartu a další přídavné karty a připojujeme k ní optické mechaniky a disky. Základem každé takové základovky je čipset (anglicky chipset), což je skupina integro Nábytková deska / Police 16 x 200 x 800 mm, dub Kronberg (0) Překližka borovice 1200 mm x 600 mm tloušťka 4 mm. 4.8. 4.8 (4) Regálová police bílá 200 cm x 40 cm x 1,6 cm. 4.7. 4.7 (34) Spárovka přírodní borovice nefóliovaná 80 cm x 40 cm x 1,8 cm. 4.4. 4.4 (83 Zemská kůra, litosféra, litosférické desky Svrchní obal Země je tvořen zemskou kůrou, oddělenou od Pevninská litosférická deska- silnější, ale lehčí než oceánská Oceánská litosférická deska- má větší Na rozdíl od endogenních činitelů působí vytrvale a nerovnosti reliéfu převážně zarovnávaj Varná deska sklokeramická je k dispozici v bezrámečkové variantě, nebo s nerez rámečkem, který její okraje chrání před mechanickým poškozením. Sklokeramická varná deska usnadní vaření díky mnoha doplňkovým funkcím. Přípravu pokrmů vám sklokeramická varná deska může usnadnit díky speciálním funkcím

Kontinentální deska je nucena integrovat se s pláštěm v procesu známém jako subdukce. Do té míry, že oceánská deska klesá, je nucena projít prostředím s vyššími teplotami. V hloubce přibližně 160 kilometrů začnou materiály podtlakové desky dosahovat teploty tání Africká a Jihoamerická deska - rift probíhá středem Atlantiku, pod oceánem, oba kontinenty se od sebe vzdalují. Africká a Somálská deska - zde probíhá rift z velké částí pevninou (Východoafrická příkopová propadlina), v budoucnu zde dojde k oddělení východní Afriky od zbytku kontinentu Pacifická deska (nazývaná také Tichomořská) je oceánská tektonická deska, která se rozkládá pod větší části Tichého oceánu. Pacifická deska je vyznačena na mapce žlutě Na severu je deska v subdukci se Severoamerickou deskou , na severovýchodě se nachází na jejím okraji Juan de Fuca deska a Kokosová deska Afriku tvoří Africká a Somálská litosférická deska. pohoří: Killimandžáro - Uhuru 5895m, nejvyšší. Etioá vysočina - Ras Dašan 4620m. Atlas - Džabal Tubkal 4165m. Dračí hory - Thabana Ntlenyana 3482m. Assalská proláklina (nejhlubší, - 155m) plošiny: Darfúr, Tasili, Tibesti. pánve: Konžská, Čadsk

tc-lit-desk

Než se deska skutečně rozpadne, je možné, že už na Zemi ani žádný život nebude. Deska se totiž rozpadá rychlostí 1,7 milimetru za rok. Jinými slovy bude trvat 1 milion let, než rozpadlé kusy budou mezi sebou mít vzdálenost 1,7 km - Pacifická deska: 80 mm/rok - Indická subdeska (svrchní křída - spodní oligocén): 100 - 180 mm/rok - Euroasijská - Africká - za posledních 9 milionůlet se desky přiblížily o 100 km (10 mm/rok) Subdukce Kokosové (až 120 mm/rok, dlouhodob ě50 mm/rok geosféry Litosféra je pevný obal Země tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště.Její tloušťka se pohybuje obvykle v rozpětí 70-100 km, extrémní hodnoty představují zhruba 2 km, kterých dosahuje na oceánské kůře, a 150 km, kterých dosahuje pod masívy horstev

oceánská deska, jež je pasivně spojena s druhým kontinentem (Obr. 15); příkladem kolize Indické a Euroasijské desky (vyvrásnění Hymaláje) Obr. 15 Schéma znázorňující postup kolize dvou kontinentů: a) přibližování kontinentů a uzavírání sedimentačního prostoru, b) ústup oceánu a vyvrásněn Subdukce - oceánská deska pod oceánskou desku . Animace znázorňuje subdukční zónu, místo kde dochází k zániku oceánské kůry. Oceánská deska se v oblastech hlubokomořských příkopů noří pod oceánskou desku a v těchto zónach dochází k tavení hornin a vzniku sopečné a zemětřesné činnosti

Opět deska Nazca Oceánská deska Nazca a Jihoamerická pevninská deska se vůči sobě pohybují s rychlostí 7 m za století. Nahromaděná elastická energie je tedy obrovitá a není proto divu, že údery zemětřesení jsou zde nejen časté, ale i silné Jako sopečná činnost (vulkanismus) se označují všechny povrchové projevy magmatické aktivity jako například vlastní pronikání magmatu (horninová tavenina obsahují plyny a páry) na zemský povrch, kde se pak označuje jako láva, ale také různé exploze plynů a par. S vulkanickou činností jsou také spjaty výrony horkých par a plynů, prameny termálních vod a. Indická deska se zasunuje pod Euroasijskou - vznikají Himaláje Obr. kolize kontinent - kontinent, licence PD. KOLIZE OCEÁN - OCEÁN - jedna oceánská deska se podsouvá pod druhou oceánskou desku - vytvářejí se příkopy, nad horní deskou vzniká oblouk sopečných ostrovů - rovnoběžný s příkopem. - oceánská deska se podsouvá pod pevninskou (oceánská deska se z obou stran sune pod pevninu -> uzavírá se) - hlubokomořský příkop zemětřesení - Richterova škála - měří se seizmografické vlny - největší vlna = magnituro - 0 - 9 stupňů (každý 10x větší než předchozí) - velká zemětřesení - 6 stupňů a. deska SANTA CRUZ - Winkowski Primeval Powerply 10.34in x 30.54in Santa Cruz (118596) Skladem poslední kus. 2 250 Kč.

Ukázka - Litosférické desky: Jednotlivé desky podrobněj

typická pro oceánsko-kontinentální rozhraní, oceánská deska se podsune pod pevninskou pobřeží Thajska, Malajsie abdukce oceánská deska se začne nasouvat na pevninskou zprohýbání dvě desky se zapříčí, dojde k zprohýbání, horotvorná činnost dvě kontinentální desky indická deska pod euroasijsko Elektronická úřední e-deska. www.e-deska.cz . Program pro elektronickou úřední desku- jednoduché (intuitivní) vkládání dokumentů na úřední e-desku- program sám hlídá dobu vyvěšení- přehledné uspořádání dokumentů na úřední e-desce i v archivu úřední e-desk

Oceánská deska se podsouvá pod oceánskou. Oceánská deska se podsouvá pod pevninskou. Pevninská deska se podsouvá pod pevninskou. Co vzniká,když se oceánská deska podsouvá pod pevninskou? hluboké zlomy. hlubokomořský příkop+pásemné pohoří. pásemné pohoří. Jak se nazývá přístroj k měření intenzity zemětřesení. Pracovní deska Egger, prof. 300/3, F080 ST82 Kámen Mariana bílý - výběhový dekor Artiklové číslo 50255/0080. Pracovní desky Egger, zadní strana s lepidlem PUR a ochranným ultrafialovým lakem zajišťují vysokou kvalitu povrchu a životnost. Pracovní desky... Tloušťka: 38 mm: Délka: 4100 mm: Šířka: 600 mm.

PPT - TEKTONICKÉ JEVY PowerPoint Presentation - ID:5151270

Na dně oceánu se rozkládá obrovská pevninská deska a jeden příkop, kterým se táhne horské pásmo. Původně se mělo za to, že Arktida je kontinent , v roce 1958 ale americká atomová ponorka USS Nautilus podplula severní pól a zjistila, že žádný kontinent Arktida neexistuje a že je to pouze trvale zamrzlá hladina. Oceánská deska, litosférická deska tvořená pouze oceánskou kůrou a částí svrchního pláště. Její součástí není pevninská kůra Příkopy vznikají, když se oceánská deska podsouvá pod pevninskou. Vzniká zde subdukční zóna. Když se desky pohybují proti sobě, říká se tomu kolizní zóna a vzniká při ní pohoří (Himaláje). Dvě desky kloužou vedle sebe a vznikají transformní zlomy. Desky se mohou pohybovat horizontálně nebo vertikálně

LITOSFÉRA - Typy pohybů litosférických dese

Stažení royalty-free Australská tektonická deska zvětšila a zvětšila pouze globální tvary - pozemní / oceánská maska v zimutální rovnostranné projekci s okrajem destiček. 3D vykreslování stock fotografie 384665046 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock fotografií, vektorových obrázků a ilustrací · b) oceánská deska se zasouvá pod desku pevninskou-> na okrajích kontinentu vzniká pásemné pohoří (Andy, Amerika) · c) střet dvou pevninských desek-> dochází k vrásnění->tzv. pásemná pohoří (vysoká protáhla horstva)-> zemská kůra nezaniká , pouze se deformuje; př

Pracovní desky online koupit v prodejně OBI - OBI

 1. Oceánská deska (modrý ručník na našem obrázku) určitě při subdukci nezasahuje až k vnějšímu jádru. To je hloupost. Správně by měl být zasunutý mezi světle zelený ručník (pevninská kůra) a béžový ručník (plášť). Vnitřní stavba Země se probírá už na základní škole, žáci by to měli znát
 2. Klesající deska se ohnula a táhla mořské dno dolů, čímž vytvořila hluboký příkop. Kdykoli se toto mořské dno pohne, vyvolá to masivní zemětřesení. Celou situaci zhoršuje to, že pohyby mořského dna také smýkají vodou nahoře a vytvářejí vlny tsunami, táhnoucí se napříč oceánem a přes pobřeží
 3. Co vzniká,když se oceánská deska podsouvá pod pevninskou? hluboké zlomy. hlubokomořský příkop+pásemné pohoří. Jaký rozdíl je mezi výronem a vývěrem? Výron=horké kameny,Vývěr=horké plyny . Rozpínání oceánského dna - Wikipedi . Podle toho pak rozlišujeme dva typy zemské kůry - pevninský a oceánský

Typ rozhraní litosférických desek Popis změn, ke kterým na rozhraní litosférických desek dochází Zemětřesná / sopečná činnost Příklady Divergentní rozhraní Dvě litosférické desky se od sebe vzdalují Antarktická deska se posouvat nemůže, protože leží okolo jižního pólu a na tomto pólu je severní směr na všechny strany. Poněvadž se nedá očekávat, že by Antarktická deska dlouho zůstávala v klidu, můžeme očekávat, že kolem jižního pólu kmitá

Základní desky Alza

Podle vědeckého modelu deskové tektoniky se zemská kůra skládá ze sedmi velkých kontinentálních desek: pacifické, antarktické, severo a jihoamerické, africké, euroasijské a indoaustralské. Mezi nimi se nacházejí jiné menší litosférické desky jako karibská, arabská, kokosová a filipínská deska či deska Nazca kapitola 9 učebnice str. 42-45, 37-39 pracovní sešit str. 15-16 POHYB LITOSFÉRICKÝCH DESEK TEKTONIK Cituji z Wikipedie: 'Subdukce je označení z deskové tektoniky pro jev, kdy se jedna litosférická deska zasouvá pod druhou.' Když se geologové v minulém století dozvěděli, že je oceánská kůra povětšinou velmi mladá (max. asi 180 milionů let), museli nějak vymyslet, čím to může být Stažení royalty-free Antarktická tektonická deska se zvětšovala, protlačovala a otáčela pouze na východní straně - pozemní / oceánská maska v zimutální rovnostranné projekci s okrajovými destičkami. 3D vykreslování stock fotografie 384657382 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock fotografií, vektorových obrázků a.

Police a nábytkové desky online koupit v prodejně OBI - OBI

Jak se od sebe liší pevninská a oceánská zemská kůra

Pamětní deska Václava Havla, kterou před měsícem v poškození není velké, doplnil. Deska podle něj vznikala s velkou podporou české 19. 12. 2013 7:02 Do Moskvy se vrací zmizelá pamětní deska Brežněva. Pacifická deska nalevo se posouvá na sever V impozantním tempu jeden centimetr za rok. On the left, the Pacific plate is sliding northward past it at the stately pace of a half inch per year. stemming. Příklad věty s Pacifická deska, překlad paměť. Tektonická deska (také litosférická deska) je mohutná deska zemské kůry, tvořená neroztavenou pevnou horninou, která tvoří vrchní část zemského povrchu. Desky jsou tvořeny oceánskou a kontinentální kůrou. Tektonická deska má nepravidelný tvar. Velikost desek je velmi proměnlivá a může kolísat od několika málo set do tisíců kilometrů Deska oceánského dna i˜s˜mořskými usazeninami se postupně sunula k˜pobřeží, kde se zasouvala v˜takzvané subdukční zóně pod pevninskou desku s˜horským pásmem. Při podsouvání pevninská deska z˜té oceánské seškrabávala sedimentární obal, který vytvářel rostoucí klín v˜místě kontaktu obou desek

vidaXL | Vše pro váš dům, zahradu a mnohem víc! Objednejte (zahradní) nábytek, sportovní zboží, dílenské zboží a hračky snadno online Doprava zdarm Nikdy v historii nebylo tak důležité odhalit lidem druhovou rozmanitost sedmi kontinentů Země. Z kolekce BBC Eart

Sklokeramické varné desky Alza

3. Je-li konvergentní rozhraní mezi dvěma litosférickými deskami, které jsou tvořeny pevninskou zemskou kůrou, není subdukce tolik podporována jako u předchozích případů. I přes to se ale jedna litosférická deska podsouvá pod druhou. - Výsledkem jsou velmi vysoká a mohutná pohoří (Himálaje). Postu Navíc, litosférická deska, na níž se ostrovy nacházejí, se posunula asi o 20 metrů a některé části země v prefekturách Iwate a Fukušima se sesunuly až o 75 centimetrů. To vyvolává další obavy. Vědci soudí, že březnová katastrofa může být spouštěčem devastujícího zemětřesení, které zmiňovali. Článek je součástí souboru textů Litosférické desky a Kontinentální drift v základním vzdělávání. Tento text navazuje na předchozí článek s názvem Stav a vývoj vědeckého poznání v tématu Desková tektonika a Kontinentální drift. Prezentujeme transfer/zprostředkování ve vzdělávání. Číslování obrázku a tabulek navazuje na předešlé texty

Pacifická deska (nazývaná také Tichomořská) je oceánská tektonická deska, která se rozkládá pod větší části Tichého oceánu. Na severu je deska v subdukci se Severoamerickou deskou, na severovýchodě se nachází na jejím okraji Juan de Fuca deska a Kokosová deska Karibská deska - plošně menší než Kokosová Oceánsko-pevninský charakter Na jihozápadě - subdukční zóna: Kokosová pod Karibskou- Středoamerický příkop na východě - ostrovní oblouk Malých Antil Kokosová deska - výhradně oceánský typ kůry oddělená od pevniny v délce 2 800 km Středoamerickým příkope pokud kolize- 1 pevninská+oceánská (tenčí, lehčí), podsouvání oceánské lit. desky pod pevninskou- dostane se do stanosféry a tam se roztaví- začne se roztavovat → přebytek → propálí se → řetězec sopečných útvarů (jak se podsouvá oceánská deska pod pevninskou → hromadí se nahoře na oceánské desce žmolky. Tektonická deska se může zvětšovat jedině tak, že v oblasti středooceánského hřbetu dochází k výlevu magma a to vytváří novou a hlavně zcela mladou plochu dna oceánu. Hranice =středooceánský hřbet jakoby stojí na místě a nová plocha se odsouvá. Na druhé straně potom nutně tatáž tektonická deska se buďto.

Jaký je konvergentní pohyb desek? / Geografie Thpanorama

Nejviditelnějším geologickým prvkem dnešní Evropy je řetěz pohoří, vzniklých v třetihorách při kolizi západní části Eurasie s Afrikou a několika menšími deskami. Pyreneje, Alpy a Karpaty kontrastují s podstatně plošším terénem západní, střední i východní Evropy, kde je povrch tvořen hlavně druhohorními a třetihorními usazenými horninami Při posunu zemských desek se v místech, kde se oceánská deska podsouvá pod kontinentální, dostávají sedimenty do velké hloubky. Uhličitany a křemičitany tam spolu reagují, CO 2 se uvolňuje a při sopečné činnosti se vrací do atmosféry. Vrásněním se dostávají horniny na povrch a cyklus se může opakovat Litosférické desky v Asii: Eurasijská (většina Asie, jejími podčástmi jsou Helénská a Íránská deska), Indicko-australská (jejími podčástmi jsou Indická a Australská deska - Australská se stýká s Eurasijskou v oblasti Indonésie), Arabská, Filipínská, Tichomořská Latinská Amerika A)Všeobecný přehled- vymezení J.Ameriky, celková rozloha B)Geologie- základní geomorfologické a geografické systémy C)Vegetační pásma a jejich charakteristika- klima, půdy, rostlinstvo, živočišstvo, využití, problémy D)Vodstvo- říční systémy, jezera, vodopády a ledovce E)Ochrana přírody a přírodní nebezpeč Snad nejvíc uznávanou a rozšířenou teorií je ta o katastrofě způsobené dopadem vesmírného tělesa na Zem.Tato teorie vznikla v osmdesátých letech dvacátého století, kdy dva američtí vědci, Luis a Walter Alvarezovi, poukázali na obrovské množství iridia nacházejícího se v sedimentech z rozhraní K-T. Podle jejich teorie dopadl na Zemi zhruba před 66,4 mil. let.

PPT - LITOSFÉRA PowerPoint Presentation, free download

Obdukce - zvláštní případ, kdy se lehčí kontinentální deska podsouvá pod těžší oceánskou Vznik kontinentů - byla prokázána správnost tzv. teorie kontinentálního driftu, která předpokládá, že před cca 560 miliony lety vznikl prakontinent zvaný Pangea, který se následně (před cca 260 mil. let) rozpadl na. Silné zemětřesení, které zasáhlo severní Kalifornii, vypadá jako další ze záplavy špatných zpráv v poslední době. Ve skutečnosti to může být pro Kaliforňany i zpráva dobrá: apokalyptická pohroma, kterou vědci pro tento neklidný kus zemské kůry už dlouho předvídají, se tím zas o něco odkládá

Litosféra I. - Geologie (1. část) - Stavba Země ..

Pacifická deska - Wikipedi

 1. Litosférické desky, geologie pevné desky skládající litosféru, které se mohou horizontálně pohybovat po svém podloží, po astenosféře.K nejznámějším patří deska pacifická, severoamerická, Nazca, jihoamerická, africká, euroasijská, australská a antarktická
 2. Například pohoří Himaláje vzniklo tak, že Indická deska se zasunula pod EuroasijskouV místech, kde se desky stýkají a navzájem se podsunují či nadsunují jedna na druhou, bývá zemská kůra rozlámaná tak, že si zde magma, které je pod velkým tlakem, může najít cestu na zemský povrch
 3. Geovědních komunita přijala deska-tektonická teorie po mořském dně šíření byl validován na konci 50. a počátku 60. let. Litosféra, která je nejtvrdším vnějším pláštěm planety (kůra a horní plášť), je rozdělena na tektonické desky. Zemská litosféra se skládá ze sedmi nebo osmi hlavních desek (v závislosti na.
 4. Když oceánská deska sklouzne pod kontinentální desku, vytvoří se subduction zone. Skála se znovu zahřívá, když se ponoří do Země, a magma opět stoupá a vytváří sopky. Sopky, které se tyčí nad okolními horami z Kalifornie do státu Washington, jsou způsobeny subdukčními zónami. Stejný proces vytváří hory a.
 5. World's Best PowerPoint Templates - CrystalGraphics offers more PowerPoint templates than anyone else in the world, with over 4 million to choose from. Winner of the Standing Ovation Award for Best PowerPoint Templates from Presentations Magazine. They'll give your presentations a professional, memorable appearance - the kind of sophisticated look that today's audiences expect
 6. የዛሬው ደስታዬ በቃላት ለመግለፅ ይከብደኛል ብቻ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አላችሁ ።በአስር ቀናት ውስጥ.

Zeměpis 6. třída :: Bioge

Učebnice a učební materiály pro výuku cizích jazyků, hlavně němčiny, angličtiny, španělštiny, ruštiny, italšity a francouzštiny, odborné překladové dvojjazyčné slovníky, literatura pro volný čas z oblasti letectví, rybářství a přírody za posledních 20 milionů let se Tichomořská deska posunula o 560 km oproti severoamerické - to je v průměru o jeden cm ročně Nyní se pohybuje rychlostí asi 5 cm ročně TRANSFORMNÍ ROZHRAN Heureka.cz vám poradí, jak vybírat Stavebnice Lego. Vybírejte si Stavebnice Lego podle parametrů a srovnávejte ceny z internetových obchodů na Heurece Iberská deska, která zahrnuje Pyrenejský poloostrov a také Korsiku, Sardinii a Baleáry, je vlastně mikrokontinent s pohnutou historií, který se momentálně, tak asi posledních 25 milionů let, pohybuje jako součást veliké a líné Eurasijské desky. Vzhledem ke své poloze se Iberská deska například výrazně podepsala na. Pomůcky: Kartonová deska či krabice, nůžky, list papíru o velikosti A3, tlustý fix. Postup výroby: Do kartonu vyřízneme malý otvor, štěrbinu, o délce 10 cm a šířce pár milimetrů. Z připraveného listu A3 odstřihneme podélně pruh o šířce 9,5 cm. Tento pruh v půlce přeložíme

Obrovská tektonická deska pod Indickým oceánem se rozpadá

Oceánská deska poskočila ve vteřině o několik metrů. Epicentrum zemětřesení o síle 9° Richterovy stupnice bylo v hloubce 40 km pod hladinou moře u ostrova Sumatra. Propad, či spíše naopak vzedmutí dna pak vyvolalo tsunami. Vlny tsunami se v hloubce valí na dálku stovek kilometrů rychlostí až 1000km/h. Oceánská deska se sklání, ohýbá a podsouvá pod kontinent. V tomto místě vzniká hlubokomořský příkop. V hlubších částech Země se deska zčásti natavuje, tavenina stoupá, způsobuje další natavení v kontinentální kůře a horniny se poté objevují na zemském povrchu ve formě vulkánů

 1. PŘ:Pacifická deska se Severoamerickou - místo zemětřesení - Kalifornie nebo San Andreas. Trojný bod- místo, kde se srážejí 3litosférické desky. Je to však místo poměrně nestálé a často mění svou polohu. Konvergentní rozhraní nastává při srážce 2 desek.Může se jednat o subdukci, obdukci a nebo kolizi
 2. Oceánská deska Nazca se posouvá pod lehčí kontinentální desku Jihoamerickou neustále, rychlostí zhruba pět centimetrů za rok. Na jejich rozhraní se tak hromadí tlak, který po uvolnění může působit ničivě. Tak ostatně vznikla dvě nejsilnější zemětřesení,.
 3. Příkladem je se zasunující Indická deska pod Euroasijskou, což vyúsťuje ve vznik Himalájí. oddalují - jedná se o pohyb diskordantní, typický je pro oceánské příkopy, kde vzniká nová oceánská kůra. Příkladem je Středoatlantský hřbet. transformní rozhraní - jedná se o pohyb dvou desek vedle sebe. Ani jedna se.
 4. 1) kontinentální kůra. 2) oceánská kůra. 3) astenosféra Stáří oceánské kůry, milióny let (Ma) před současností (2000). Oceánská kůra je svrchní část litosféry, která se nachází většinou pod hladinou oceánů či moří. 20 vztahy
 5. Typy podsunu LD: 1. oceánská deska se podsouvá pod kontinentální: 2. oceánská deska se posouvá pod oceánskou: 3. kontinentální deska se podsouvá pod kontinentální
 6. Oceánská deska se podsouvá a vzniká oceánský příkop. Alpy se budou tlakem Afriky zvyšovat, v Evropě jednou vyroste nový Himálaj. Kontinenty s námi plují. Podle nejnovějších laserových měření pomocí satelitů a GPS se náš evroý kontinent každoročně posune asi o 15 centimetrů
TEKTONICKÉ JEVY | slideumMapa mořského dna - 3D animace - Mozaik Digitální VyučováníKambrium - Přehled geologieKde hrozí největší riziko zemětřesení? Ohnivý kruh jePPT - LITOSFÉRA POHYBY LITOSFÉRICKÝCH DESEK PowerPoint

pevninska a oceanska je zemska kura...to jsi trochu pletes Leda. 17.08.2008 14:21 | Nahlásit. Na však. Tektonická deska (také litosférická deska) je mohutná deska zemské kůry, tvořená neroztavenou pevnou horninou, která tvoří vrchní část zemského povrchu. Desky jsou tvořeny oceánskou a kontinentální kůrou Ve vědách o Zemi vznikl poměrně zajímavý koncept zvaný subdukce. Cituji z Wikipedie: 'Subdukce je označení z deskové tektoniky pro jev, kdy se jedna litosférická deska zasouvá pod druhou. Mapa hlavních tektonických desek. Tectonics plates (preserved surfaces) sopky na hranicích tektonických desek. Tektonická deska či tektonická kra (také litosférická deska či kra) je mohutná deska zemské kůry, tvořená neroztavenou pevnou horninou, která tvoří vrchní část zemského povrchu. 23 vztahy Na této stránce najdete referáty úplně na všechno.Třeba dějepis;víte jaké kmeny vpadli do číny a vůli komu číňani postavily velkou čísnskou zeď,která měří více jak 3450km?Nevíte.Odpověď najdete na těchto stránkách.a pokud nevíte jak vypadá alespoň kousek žádné strachy obrázky čínské zdi tu najdete také

 • Avrt.
 • Narya.
 • Gazela auto.
 • Chléb pro diabetiky recept.
 • Igm katalog.
 • Restaurace krymská.
 • Křečovitá bolest hlavy.
 • Petice na odvolání zemana.
 • Ceres ck.
 • Giardia bakterie.
 • Vyzbrojna pribram.
 • Šicí stroje singer.
 • Doporučte slovinsko moře.
 • Otevřít nastavení.
 • It download cz.
 • Můj t mobile vyúčtování.
 • Vchodové dveře do bytu bílé.
 • Broušení kotoučových pil jihlava.
 • Pardubický deník miminka.
 • Dárky pro novomanžele.
 • Jaký zvuk vydává keporkak.
 • 601 skupina.
 • Pátek 13 filmy.
 • Můj idnes.
 • Potrefená husa anděl, praha 5 smíchov smíchov.
 • Indie 1971.
 • Plexus.
 • Genetické testy původu.
 • Restaurace u špirků denní menu.
 • Funkce concatenate.
 • Kidsdental jindřichův hradec.
 • Washington vs washington dc.
 • Jak otevřít dwg.
 • Černá barva na dřevo.
 • Obložky kovových zárubní obi.
 • Bezděz pohádka.
 • Dji mavic air.
 • Lednice whirlpool art 9811/a sf.
 • Elektrokolo haibike 2019.
 • Základy gymnastiky.
 • Histamin v krvi.