Home

Hrad mydlovar

Mydlovar (též Kostomlaty) je zřícenina hradu 2,5 km jihovýchodně od obce Ostrá v okrese Nymburk.Hrad stál v blatné poloze na pravém břehu Labe v nadmořské výšce 185 metrů. Od roku 1965 je chráněn jako kulturní památka Hrad Mydlovar byl postaven v první polovině 13.století na místě bývalého hradiště a středověké stejnojmenné vsi. Zasloužili se o to páni z Kostomlat. Během své existence vystřídal několik majitelů. V roce 1420 ho dobyly vojska krále Zikmunda Hrad stál na levém přemyslovském břehu, dnes je vpravo. Hrad Mydlovar byl zbudovaný na malé vyvýšenině, později ještě uměle přisypané, uprostřed labských ramen a bažin, v nadmořské výšce pouhých 180 metrů. Nejspíš stál na levém břehu veletoku, tedy na přemyslovské straně Vlastní hrad Mydlovar se nacházel na nejvyšším pahorku, výrazně přesahujícím okolní terén. Zachované zbytky obvodového zdiva z gotických pálených cihel připomínají způsobem stavby středověké městské hradby v Nymburku. Skutečná podoba hradu se podle zbylých zdí dá jen těžko určit - šlo patrně o jednu budovu. Na území obce Ostrá se nachází hradní zřícenina hradu Mydlovar, v minulosti rovněž nazývaný Kostomlaty. Jedná se o zcela ojediněle se v Čechách vyskytující celocihelný hrad s plášťovou zdí

Hrad Kostomlaty neboli Mydlovar náleží k ve středních Čechách velmi vzácnému typu - hradu s plášťovou hradbou. Tedy bezvěžovému hradu u kterého byla veškerá vnitřní zástavba (včetně zvláště zranitelných střech) skryta za zdí a nebylo ji možno zvenčí ohrozit přímou střelbou Pověst praví, že hrad Mydlovar nechala postavit Libuše, kde v lesích mezi mohutnými duby soudila spory poddaných. U hradu založila překrásnou zahradu, ve které byly nádherné rozkvetlé květiny, kterým se nikde jinde vykvést nepodařilo. Dodnes tomuto místu, kde zahrada stávala, vedle dnešní zříceniny, místní lidé. Založil ho pravděpodobně Mutina z Kostomlat. Následně se Mydlovar dostal do držení pánů z Častolovic a poté se stal součástí majetků pánů z Kunštátu. Po roce 1402 hrad koupil jejich moravský příbuzný Jan Puška z Kunštátu, v roce 1425 ho ale bojem získal poděbradský Hynek Boček Ručně a s láskou vyráběná mýdla z bio surovin s nejvyšším ohledem na přírodu. Prvotřídní kosmetická mýdla pro každou pleť a vynikající strouhané prací mýdlo. Naše mýdla splňují nejpřísnější non-toxic kritéria a jsou pouze rostlinného původu

JAK SE DOSTAT KE ZŘÍCENINĚ HRADU MYDLOVAR stát: Česká republika oblast: Polabí kraj/okres: Středočeský/Nymburk poloha: 50° 10' 3.77'' 14° 55' 6.70'' výška: 190 m.n.m. Nepatrné zbytky hradu Mydlovar se nacházejí asi 5,5 km jihovýchodně od Lysé nad Labem Hrad Mydlovar získávají poděbradští, což dokazuje i dědická listina krále Jiříka z Poděbrad z roku 1472, kde Mydlovar připadá jeho synovi Jindřichovi mladšímu. Jindřich odkazuje hrad a celé zboží svému synu Bedřichovi a jeho matce Kateřině Vojtkové s podmínkou, že v případě nepokojů či války má být hrad k. Skromné pozůstatky hradu Mydlovar, jinak také nazývaného podle blízké vsi Kostomlaty nad Labem, se nacházejí přibližně 8 km západně od města Nymburka.Z Kostomlat nad Labem k němu vede turistická značka. Celocihelný hrad - rarita. Jeden z mála (či možná i jediný) celocihelných hradů v Čechách založili ve druhé polovině 13. století páni z Kostomlat Hrad Mydlovar. By Jara | 3.10.2015 0 Comment. Mezi Kostomlaty a Lysou, ukryta v lesích při pravém břehu Labe, stával kdysi hrad Mydlovar. Ten prý založila kněžna Libuše. U hradu stávaly mohutné duby, pod nimiž soudívala rozepře svých poddaných. Opodál měla kněžna zahradu se vzácnými květinami

Hrad Mydlovar nebo Kostomlaty (komu se jak líbí) byl postaven z dnešního hlediska v romantickém místě nedaleko řeky. Nutno však přihlédnout k tomu, že tok Labe zde v době výstavby hradu měl úplně jiný tvar Zřícenina hradu Mydlovar, Kostomlaty nad Labem ( ŽÁDNÉ VSTUPNÉ) Příspěvek od Luca Lu » úte 06. úno 2018 19:52:53 Na zajímavé ruiny jsme narazili nedaleko Ostré při procházce na naučné stezce Mydlovarský luh Tajemný Mydlovar může být magickým místem mimo jiné také z toho důvodu, že na něm údajně prý měla pobývat i bájná kněžna Libuše, což sice není historicky doloženo, ale dost možná na tomto místě v dobách, kdy hrad ještě nestál, žili již naši dávní předkové. A ti byli spjati s přírodou a magií Vlastn hrad Mydlovar se nach zel na nejvy m pahorku, v razn p esahuj c m okoln ter n. Zachovan zbytky obvodov ho zdiva z gotick ch p len ch cihel p ipom naj zp sobem stavby st edov k m stsk hradby v Nymburku. Skute n podoba hradu se podle zbyl ch zd d jen t ko ur it - lo patrn o jednu budovu obd ln kov ho p dorysu s v , lichob n kov m p edhrad. Pokračujte v prohlížení. Další alba autora. Podobná alb

Hrad Mydlovar, jaro 2010. Zdroj: Pavel Fojtík. Hrad Mydlovar, jaro 2010. Zdroj: Pavel Fojtík. NEJNOVĚJŠÍ VIDEO NA DENÍKU Výroba nanorobotů na Vysoké škole chemicko-technologické . Zdroj: Redakce. Hrad Mydlovar, jaro 201

Mydlovar je zřícenina hradu 2,5 km jihovýchodně od obce Ostrá v okrese Nymburk. Hrad stál v blatné poloze na pravém břehu Labe v nadmořské výšce 185 metrů. Od roku 1965 je chráněn jako kulturní památka.[1 LABE-hrad Mydlovar 16.4.2011. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. Pokračujte v prohlížení. Hrad Mydlovar - pohlednice - VF velký formát, neprošlé poštou, stav: viz foto Obtékal zprava hrad Mydlovar, jehož zřícenina teď stojí na opačném břehu, a tekl směrem k Ostré nad Labem. Stačí se podívat na mapu nebo satelitní snímky krajiny, abychom viděli, jak Leba dříve teklo. Zbyla po něm slepá ramena, podmáčené louky a malé potoky. ZŘÍCENINA: Libušin hrad Mydlovar Farský potok je jeden z nich

Hrad se jmenuje na první pohled podivně - Mydlovar nebo někdy také Mydlovary. Jméno se vysvětluje tak, že se v kraji vyrábělo mýdlo zmýdelňováním roztlučených kostí; od toho má jméno i blízké městečko Kostomlaty nad Labem. Zřícenina leží asi 5 km od nového mostu přes Labe v Lysé nad Labem - Litoli, proti proudu řeky Oficiální stránky obce Mydlovary. co.trapi.obcany@mydlovary.cz.. Prostřednictvím tohoto mailu mohou občané upozorňovat na drobné konkrétní nedostatky (nepořádek, neupravenost obce, potřebu údržby, zatěžující nebo obtěžující a komplikující situaci v obci apod. Nabízené služby: rizikové kácení, těžba dřeva průseky pod elektrickým vedením, nátěry stožárů VVN VN společnosti ČEPS, ČEZ, modernizace traťových koridorů SŽDC odstranění a likvidace pařezů - frézování pařezů štěpkování dřevní hmoty, nákup a prodej dřevní hmoty Kontakty www.rocfkforest.cz ockforest@rockforest.cz 773 222 08

Hrad Mydlovar - Mydlovary, Kostomlaty - Zřícenina hradu na mírné vyvýšenině u Kostomlat nad Labem. Založen byl zřejmě ve 2. pol. 13. stol., jako pustý se uvádí r. 1561. Patřil mezi hrady s plášťovou zdí. Vnější ochranu obstarávaly příkopy a blízké Labe, jehož mokřiny zasahovaly až k hradu Hrad Mydlovar Dávné hradní zdi. Hrad Mydlovar postavil některý místní šlechtic ve druhé polovině 13. století. Později byl v držení pánů z Častolovic a pánů z Kunštátu. Roku 1493 jej koupil král Vladislav Jagellonský, ale zastavil ho Janovi ze Šelmberka. Posledním z majitelů byl Bedřich z Donína, jemuž byl v roce.

Mydlovar - Wikipedi

hrad Mydlovar. Výlet 15/08/2011 boss V blízkosti hradu Mydlovar vede cyklostezka č.24, z které lze odbočit a dojet až k pozůstatkům hradu Mydlovar. Jak cestovat s kočárem. K pozůstatkům hradu Mydlovar se lze bez problémů dostat i s kočárkem, a to nejlépe z cyklostezky od řeky Labe.. Na území obce Ostrá se nachází zřícenina hradu Mydlovar, v minulosti rovněž nazývaný Kostomlaty. Jedná se o zcela ojediněle se v Čechách vyskytující celocihelný hrad s plášťovou zdí

hrad Mydlovar FOTOTURISTIKA

Alba; Videa Nové; Lidé; Kategorie. Vyrazili jsme na malý nedělní výlet do přírodní rezervace Mydlovarský luh, a na hrad Mydlovar, který byl založen už ve 13. století pány z Kostomlat. Bylo tam moc hezky, Dohodli jsme. Pokračujte v prohlížení. Další alba autor Hrad Mydlovar Byl jednou jeden hrad. Svou stavbou ojedinělý, s bohatou historií a velkolepým rodokmenem. Dneska ale jeho rozvaliny tiše leží stranou veškerého dění, ukryté lužním lesem. Pojďme se k..

Die Burg Mydlovar (auch Hrad Kostomlaty nad Labem deutsch Burg Kostomlat) ist eine mittelalterliche Burgruine an der Elbe bei Kostomlátky im Okres Nymburk in Tschechien.. Geschichte. Die Ortschaft Kostomlaty wurde erstmals 1223 mit der Nennung des Sezema von Kostomlat erwähnt, der dem Adelsgeschlecht von Choustnik (z Choustníka) entstammen soll.Er oder sein Nachfolger Mutina von Kostomlat. Nad skalnatým srázem, pod nímž vedla důležitá komunikace, stával ve 14. století hrad, tvořený palácem, pozorovatelnou nad srázem a hradbou. Od okolní krajiny byl hrad oddělen příkopem a valem, na němž v případě nebezpečí bylo dostatek místa pro obránce konající aktivní obranu hradu Zřícenina hradu Kostomlaty (Mydlovar) se nachází nedaleko obce Ostré a Šnepova při pravém břehu Labe. Z hradu se toho příliš nedochovalo, i když ve své době se jednalo o poměrně zajímavou a v Čechách jedinečnou stavbu hradu s cihlovou plášťovou hradbou. Vznik hradu [ zbytcích hradu Mydlovar, 00:18:13 občas nazývaného Kostomlaty. 00:18:16 Opevněním tohoto v rovině postaveného hradu 00:18:19 byl hlavně vodní příkop, uměle vytvořeného slepého ramene 00:18:23 řeky Labe, který hrad obepínal ze tří stran, 00:18:26 a dále okolní mokřad. 00:18:29 Hrad byl vystavěn na uměle navršeném pahorku

Název území pochází z pojmenování hradu Mydlovar, v minulosti též zvaný Kostomlaty. První zmínka o Mydlovaru se v archivech objevuje již roku 1223. Jedná se o zcela ojediněle v Čechách se vyskytující celocihelný hrad s plášťovou zdí. Tzn. bezvěžový hrad, u kterého byla veškerá vnitřní zástavba (včetně. Za Kostomlaty jsme po žluté odbočily do polí a dále evroou významnou lokalitou - Mydlovarským luhem - až k Labi a zde jsme se napojily na modrou, která nás zavedla na hrad Mydlovar. Dnes ho dobyly 4 ženy a Zdena si to zpátky krátila pádem z kopce a dovezla si domů místo razítka jako suvenýr spoustu hlíny Tajemný Mydlovar může být magickým místem mimo jiné také proto, že na něm měla pobývat bájná kněžna Libuše, což sice není historicky doloženo, ale dost možná zde v dávných dobách, kdy hrad ještě nestál, žili již naši předkové. A ti byli spjati s přírodou a magií

České hrady České, slezské a moravské hrady a zříceniny. Abecední seznam hradů a hradních zřícenin v Čechách a na Moravě. Snad úplný a neustále doplňovaný a zpřesňovaný přehled hradů a zřícenin v ČR přináší svědectví o nebývalém množství kulturních památek České republiky a její bohaté historii Hrad Mydlovar. Mezi Kostomlaty a Lysou, ukryta v lesích při pravém břehu Labe, leží zřícenina hradu Mydlovaru. Ten prý založila kněžna Libuše. U hradu stávaly mohutné duby, pod nimiž soudívala rozepře svých poddaných. Opodál měla kněžna zahradu se vzácnými květinami. Dodnes se tam nacházejí rostliny, které v okolí. Okolí zámku Loučeň - Toulky Českem. Najdete zde místa jak notoricky známá, tak i skoro zapomenutá. Stránky chtějí ukázat, že i v té nejmenší vesničce najdeme kus historie, nějakou tu kapličku, kostel, starodávnou chalupu nebo dokonce zapomenutý zámeček Mydlovar Myšenec Načeradec Náchod Návarov Nebákov Nedamy Neprobylice Nespery Neumětely Neveklov Nístějka Nižbor Nové Hrady: Nové Město nad Metují Nový Bydžov Nový Hrad u Kunratic Nový Stránov Nymburk Obděnice Obrubce - Hájek Odolena Voda Okoř Olbramovice.

Libušin hrad Mydlovar? - Horydoly

 1. Virtuální procházka sídly, která znáte jen jako pár pobořených zdí
 2. Když hledal františkolázeňský spisovatel Luděk Jaša, který v několika svých knihách popisuje zajímavosti regionu, podklady pro svou novou publikaci, narazil na záhadu, která mu nedala spát. Jižním směrem od Sokolova totiž stávala tvrz Plikenštejn, o které se toho zatím moc neví
 3. Mydlovar. Na místě hradu stálo prehistorické hradiště a středověká ves Mydlovar. Hrad byl na jejím místě založen v 1. polovině 13. století Sezemou z Kostomlat. Dědictvím přešel v polovině 14. století v držení více informací..
 4. Mydlovar Na místě hradu stálo prehistorické hradiště a středověká ves Mydlovar. Hrad byl na jejím místě založen v 1. polovině 13. století Sezemou z Kostomlat. Dědictvím přešel v polovině 14. století v držení více informací..
 5. Hrad Svrčov (325 m n. m.) byl vybudován patrně v prvé čtvrtině 14. století. Jeho zakladateli byli snad vladykové ze Zdounek. V roce 1342 jej měl v držení Mikuláš Kladrubský ze Svrčova. První přímá zpráva o hradu je z roku 1386, kdy Oldřich z Mydlovar prodal Svrčov Lackovi z Kravař
 6. Historie obce není protkána zvučnými jmény ani zde neproběhla žádná z rozhodujících bitev, ale jisté je, že první písemnou zmínku zaznamenáváme již na konci 15. století, kdy Kostomlátky přešly do majetku Jana ze Šelmberka stejně jako nedaleký hrad Mydlovar, ze kterého se do dnešních časů dochovaly jen skromné zbytky
 7. Vesničce nedaleko jezírka, ve kterém se pohanská kněžna koupala, pak Rozkoš. Na první pohled novodobá pověst, tím spíš, že sídlem, na němž prý Libuše při svých návštěvách Lysé a Rozkoši pobývala, má být hrad Mydlovar (původně Kostomlaty - pozn. redakce)

Hrad Mydlovar. Víte, odkud vzal Bohumil Hrabal název Slavnosti sněženek? Právě odtud. V krásném lužním lese, jenž je přímo naproti Kersku přes Labe. Jsou zde skromné zbytky gotického hradu Mydlovary. A teď k těm sněženkám. Ještě v 19. století rostly v areálu hradu 2 mohutné duby, pod nimiž se vždy o Květné neděli. Hrad Mydlovar. nížinný hrad se vzácnou cihlovou plášťovou hradbou - nová fotogalerie a panoramata . Vústra. rybníček a slatinná louka nedaleko Všeni - nové fotografie a upravené téma . Janova vyhlídka . nové fotografie a panoramata této hruboskalské vyhlídky

Roku 1346 získal hrad Mydlovar a ves Kostomlaty Půta z Častolovic, později Eliška z Veselé, provdaná za Jana Pušku z Kunštátu. To už se hovoří o zdejším hradu, takže Kostomlaty měly svůj vlastní hrad. Podle pověsti stávala část původního kostomlatského hradu na západním konci dnešního kostomlatského dvora, další. Na homolovitém, uměle nasypaném pahorku byl zde totiž vystavěn hrad Mydlovar. Podle pověsti nechala hrad Mydlovar postavit Krokova dcera kněžna Libuše. V lužním lese u řeky Labe stojí dosud jeho rozvaliny. Kněžna zde, ve stínu mohutných dubů, prý soudila spory svých poddaných Znalec nymburské historie Jiří Černý se na otázku po nymburském pokladu jen usmívá. Máme nejrůznější mýty o tajných chodbách z Nymburka až na hrad Mydlovar, o chodbách vedoucích pod Labem na Zálabí a do polí až ke Křinci, ale pokladem sloužit nemohu, směje se Černý

Obec Hradištko leží ve středu Čech, v jihozápadní části okresu Nymburk, na jižním břehu řeky Labe. S okolním světem ji spojovala pouze stará cesta nymburská. Osada ležela uprostřed nádherné krajiny, kterou si podle legend oblíbila i kněžna Libuše a založila na druhém břehu Labe hrad Mydlovar Dnes jsme se společně s ostatními čtvrtými třídami vydali v rámci cvičení v přírodě na Mydlovar. Odjeli jsme v 8:15 z Milovic do Ostré a odtud jsme se vydali Mydlovarským luhem na Mydlovar. Po cestě jsme se z informačních tabulí dověděli něco o okolní přírodě, zvířatech, rostlinách i samotném Mydlovaru

Video: popis hradu :: Mydlovar

Kudy z nudy - Zřícenina hradu Mydlovar

Prohlédněte si alba na téma - mydlovar 19.1.2019. Získáte tak jedinečnou inspiraci ze stovek českých alb, nahraných každý den na Rajče. Objevujte, hodnoťte a komentujte Prohlédněte si alba na téma - mYDLOVAR 26.10.2013. Získáte tak jedinečnou inspiraci ze stovek českých alb, nahraných každý den na Rajče. Objevujte, hodnoťte a komentujte Nedělní odpolední výlet na tajemný hrad v nedalekém okolí. http://druidova.mysteria.cz/TAJEMNO/MYDLOVAR.ht stával za dob Přemyslovců hrad Mydlovar a v jeho podhradí obec Mydlovary. V dřívějších dobách zde stávalo neolitické, později i keltské opidium. Ves však zanikla a hrad byl opuštěn v roce 1553. Opevněné sídlo, nejspíše hrad stávalo také v nedaleké obci Kostomlaty na vyvýšenině na místě dnešního kostela a hřbitova Osada ležela uprostřed nádherné krajiny, kterou si podle legend oblíbila i kněžna Libuše a založila na druhém břehu Labe hrad Mydlovar. Tam, kde jsou dnes zbytky hradu, se rozkládala malebná zátočina zvaná Libušina lázeň

Zřícenina vodního hradu Mydlovar - Oficiální stránka obce

 1. kdysi hrad Mydlovar Kostomlaty nad Labem zřícenina celocihelného hradu Mydlovar (13. století) Kněžice kdysi tvrz na místě dnešní fary Křinec keltské hradiště na vrcholu kopce Chotuc (253 m) (halštatské období) * slovanské hradiště na návrší Kuncberk.
 2. Mydlovarský luh - Wikipedi
 3. U zříceniny hradu Mydlovar se dodnes můžete projít po
 4. Mýdlovar - rodinná výroba přírodních mýde
 5. Mydlovar
 6. Hrad Mydlovar (Mydlovary, Kostomlaty
 7. Zřícenina hradu Kostomlaty nad Labem (Mydlovar
Hrad Mydlovar (Mydlovary, Kostomlaty)

Hrad Mydlovar Junák - český skaut, středisko Čelákovic

 1. Mydlovar (Kostomlaty
 2. Zřícenina hradu Mydlovar, Kostomlaty nad Labem ( ŽÁDNÉ
 3. Skutečně střeží zříceninu hradu Kostomlaty tajemný, zlý
Burg Mydlovar – Wikipedia

Tajemn hrad v Polab - Most do Říše sn

 1. hrad Mydlovar,Ondřejov - Dušan Bezděk - album na Rajčet
 2. Mydlovar :: moje toulk
 3. Nymburský deník Zbytky hradu Mydlovar fotogaleri
 4. Mydlovar - Wikiwan
 5. LABE-hrad Mydlovar 16

Hrad Mydlovar - pohlednice - VF Aukr

 1. Farský potok anebo dolní Vlkava - Horydoly
 2. Tajemný hrad v Polabí - druidova-mysteria
 3. Obec Mydlovary - Oficiální stránka obce Mydlovar
Hrad Mydlovar a lužní les vydaly jarní poklady - NymburskýGalerie Mydlovarský luh a hrad Mydlovar - Libušin hradFOTO: Víte, kde je hrad Mydlovar? Leží nedaleko Ostré
 • Smoothie chudnutie skusenosti.
 • Syoss odbarvovač recenze.
 • Wolf tattoo sketch.
 • Mesh wifi recenze.
 • Elektrický mop na podlahu recenze.
 • Jak se oblékat podle postavy.
 • Cíes.
 • Prodejny mcdonald's.
 • Ronaldo brazil 2017.
 • Yoni kartacek praha.
 • Magnetický kryt na webkameru.
 • Sociální pracovník zlín.
 • Listnaté stromy listy.
 • Divadlo na vinohradech nejlepší představení.
 • Markéta frösslová těhotná.
 • Proutěný koš na dřevo s látkou.
 • Nejznecistenejsi mesta.
 • Bentley bentayga hybrid cena.
 • Vratné lahve online.
 • Odstranění tetování laserem praha.
 • Costochondrales.
 • Ovocné stromy výsadba.
 • Tandemový seskok liberec.
 • Wakame salát.
 • Bolest v podpaží u muže.
 • Květ pouště kniha.
 • Nikon d3300 18mm 55mm.
 • Metody prace s textem.
 • Okna macek břeclav.
 • Cvičební plán na měsíc.
 • Hotel albatros sea world albatros aqua park.
 • Modrý měsíc magie.
 • Underground význam.
 • Montessori flora olomouc.
 • Autokempu seč pláž.
 • Airtrain newark price.
 • Černá perleť na auto.
 • Bruno mars koncert praha.
 • Praktické domy.
 • Buran skútr.
 • Latinské modlitby.