Home

Nízkoenergetický dům vytápění

Nízkoenergetický rodinný dům na vodě | ASB Portal

Za nízkoenergetický dům je považován takový dům, který má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Charakteristickými vlastnostmi takového domu jsou: dobře zateplená celá konstrukc Hranicí pro dům nízkoenergetický je dle této normy 50 kWh/(m 2 a), což je dokonce tvrdší norma, než ta Německá. Pro dům pasivní pak 15 kWh/(m 2 a). Norma ČSN 73 0540 konkrétně říká: 'Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m 2 a) Pokud máte zájem o nízkoenergetický dům, můžete si postavit dřevostavbu, zděný, případně montovaný dům. Vytápění nízkoenergetických domů. Nízkoenergetické domy jsou z hlediska vytápění kategorie domů, která má roční potřebu tepla 15 - 50 kWh/m2 vytápěné plochy Nízkoenergetický dům. Prvním konceptem se staly nízkoenergetické domy. Za nízkoenergetický lze označit dům, jehož roční měrná potřeba tepla na vytápění je do 50 kWh na metr čtvereční plochy. Jen pro ilustraci - u domů, jež se stavěly během 70. a 80. let, bývala tato hodnota přes 200 kWh/m2 Proč úsporný (nízkoenergetický) dům. Úsporný neboli nízkoenergetický dům (NED) je zlatá střední cesta mezi klasickým a pasivním (nulovým) domem. NED je vymyšlen tak, aby měl nízké tepelné ztráty, nízkou energetickou náročnost, nízké provozní náklady a přiměřené náklady na pořízení

Snem každého stavebníka je, si pořídit dům v nejlepší kvalitě a s nízkými provozními náklady na vytápění. Proč rodinný dům na klíč od ORCAN GROUP . Pevná smluvní cena. Garantujeme, že cena uvedená ve smlouvě o dílo je finální. Žádné skryté nebo dodatečné neodsouhlasené náklady Nezbytným vývojovým stupněm k pasivnímu domu byly domy nízkoenergetické. Hraniční hodnota měrné potřeby tepla na vytápění pro dosažení tohoto standardu je 50 kWh/(m 2 a). Nízkoenergetický dům obsahuje v podstatě stejné komponenty jako pasivní dům, pouze v menší míře

Vytápění elektřinou nebo plynem: malý, nízkoenergetický dům. celková plocha: 100 m²; počet obyvatel: 2 osoby pracují mimo domov; tepelné ztráty: 4 kW; Kvůli velmi nízkým pořizovacím nákladům se do malých domů či bytů s dobrou tepelnou izolací jako nejlevnější varianta vytápění ukazují přímotopy Výpočet a grafické porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii v budovách. Do porovnání jsou zahrnuty náklady na topení, přípravu teplé vody, ostatní spotřebu elektřiny v domě a náklady na investici a provoz. Vzhledem narůstajícímu z podílu celkových nákladů jsou do. Pasivní dům spotřebuje na vytápění výrazně méně energií než dům nízkoenergetický. Zdroj: www.ekowatt.cz Vzduch je v nízkoenergetickém domě zpravidla nezbytné dopravit podlahou až k oknům, aby se zabránilo rosení za velkých mrazů, což v pasivním domě být nemusí, protože velmi kvalitní okna mají vysokou povrchovou teplotu (obvykle vyšší než zdi v běžném. Téměř nulový, nízkoenergetický dům. Roční měrná potřeba tepla na vytápění: do 50 kWh/(m 2 a) Téměř nulové, nízkoenergetické domy ročně neprotopí více než 50 kWh/(m 2 a). Poskytují výrazně vyšší standard energetické účinnosti než minimální standard požadovaný národními předpisy na vlastnosti budov

Nízkoenergetický dům je defi nován jako dům s malou spotřebou energie za vytápění a s malým dopadem provozu domu na životní prostředí. Vícenáklady na výstavbu rodinného domu v nízkoenergetickém standardu (oproti domu konvenčnímu), splňující aktuální legislativní požadavky, představují náklady na pořízení. Nízkoenergetický dům: Významné úspory na vytápění. V rámci klasických definic se o nízkoenergetickém domě většinou dočtete, že jeho roční spotřeba tepla na vytápění je nižší než 50 kWh/m 2.Pro srovnání, klasická novostavba spotřebuje na vytápění asi dvakrát až třikrát tolik, mezi 80 až 120 kWh/m 2 (průměrně 100 kWh/m2) Nízkoenergetický rodinný dům s dispozicí 4+1 je vystavěn na pozemku při okraji vesnice. Součástí stavby je zahradní sklad a otevřená garáž pro automobily, která je zastřešeným vstupem do domu. V exteriéru rodinného domu jsou vytvořené terénní úpravy se žulovou dlažbou před domem a opěrnou zdí z lomového kamene. V moderním interiéru se v. Nízkoenergetický či pasivní dům má smysl pro ty, kteří vědí, co od něho mohou očekávat a hlavně jak ho užívat. Kvalifikovaná obsluha, správné ovládání technických zařízení, součinnost s nimi, respektování ročních období a střídání dne a noci - jen tak budete naplno využívat jeho vymoženosti

Nízkoenergetický dům má poměrně nízkou spotřebu paliv, případně elektřiny pro výrobu tepla. Díky tepelné izolaci, kvalitním oknům a automatickému větrání dochází k relativně malým únikům energie. Pasivní dům je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Vytápění potřebuje pouze několik dní v roce Nízkoenergetický dům je běžná stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Dosahuje se toho kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů.Izolační schopnosti objektu jsou dimenzovány podle doporučených hodnot normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. . Cirkulace vzduchu může být i řízená a. Dům s energetickým přebytkem nebo energeticky nezávislý dům je speciální podkategorie domů, které jsou vybaveny systémem na výrobu energie v dostatečné kapacitě na zajištění vlastního provozu. Jeho roční spotřeba tepla pro vytápění činí 0 kWh/m2

Nízkoenergetický dům musí mít velmi dobré zateplení, které sníží tepelné ztráty a potřebu vytápění na minimum. Velká pozornost musí být věnována oknům - pro nízkoenergetické domy jsou vhodná plastová okna s trojitým zasklením. Tepelná izolace je hlavní způsob snižování tepelných ztrát v nízkoenergetických. Úsporné vytápění do ekonomického domu 06. 12. 2012. V současné době, kdy dochází ke každoročnímu navyšování nákladů na provoz a vytápění rodinných domů se často potýkáme s myšlenkou, jaký typ domu si pořídit, zda klasický zděný, pasivní, nízkoenergetický nebo nulový dům a samozřejmě i s tím, jaké vytápění je pro zajištění tepla vašeho domova to. A protože je v těchto zemích zvykem hodnotit potřebu tepla na vytápění v kWh za rok přepočtenou na 1 m 2 vnějšího půdorysu podlah (i se zdivem), stanovilo se postupně, že dům je nízkoenergetický, pokud má potřebu tepla na vytápění nižší než 50 kWh/m 2 za rok Opět je velký důraz kladen na izolaci (zateplení). Úsporný dům se jako nízkoenergetický dá označit, pokud roční spotřeba na vytápění nepřesáhne 50 kWh/m2. Naše typové projekty lze navrhnout právě jako nízkoenergetické domy. Nízkoenergetické a pasivní domy jsou často také tzv. zelené domy

Systém vytápění pro nízkoenergetický dům může být stejný jako v běžném domě. Rozdíl bude pochopitelně ve velikosti radiátorů nebo jiných topných těles, která mohou být menší a levnější. Pro dům s malou tepelnou ztrátou se velmi dobře hodí podlahové topení, které je velmi komfortní.. Energeticky úsporné domy ročně spotřebují méně než 75 kWh/(m2a) tepla na vytápění. Svojí energetickou spotřebou vyplňují mezeru mezi běžnou výstavbou a nízkoenergetickými domy. Oproti běžným stavbám ušetří 30 % energie Vila 1962 je čtyřpokojový nízkoenergetický rodinný dům s oddělenou noční a denní část. Tento praktický a komfortní dům moderně propojuje obývací pokoj s jídelnou a velkou kuchyní. V obývacím pokoji se nachází vestavěný krb, který je možné využít i pro vytápění domu

Nízkoenergetický dům a jeho parametry Viessman

Pro nízkoenergetický dům doporučujeme vzhledem k takto nízkým spotřebám a nízkým pořizovacím nákladům elektrické vytápění. Samozřejmostí je možnost regulace teplot v jednotlivých místnostech domu. Domácnosti navíc mají speciální tarify pro elektřinu na vytápění. Elektrickou energii je možno získávat pomocí. Nízkoenergetický dům neoslňuje extravagancí, ale úsporným provozem Postavil pro rodinu už třetí dům, tentokrát pasivní dřevostavbu Nové domy musí hodně šetřit na vytápění. Nařídila to Evroá unie Nejlepší ekologický rodinný dům v Evropě šetří energie i vod

Náklady na vytápění by neměly přesáhnout 15 kWh/m² za rok. Nízkoenergetický dům. Nízkoenergetický dům je standardní stavba, která splňuje náklady na vytápění v rozmězí 15 až 50 kWh/m² za rok. Rekonstrukce. Rekonstrukce staré stavby. Náklady na vytápění jsou zde nejvyšší Čím vytápět nízkoenergetický dům? 7.5.2016. Ing. Jan Blažíček, redakce. Velkoplošné elektrické vytápění řeší nízkou tepelnou ztrátu domu. Požární větrání CHÚC a zákon o požární ochraně na konferenci Požární bezpečnost staveb 2020 nízkoenergetický dům pasivní dům. Energeticky úsporné, nízkoenergetické, pasivní, aktivní, s téměř nulovou spotřebou energie - to všechno jsou přívlastky domů, které se nabízí zájemci o nové bydlení. (PEF) - je to složitější a jeho výši ovlivňuje zvolený způsob vytápění. Jeden stejný dům tak může. nÁvrh vytÁpĚnÍ pro nÍzkoenergetickÝ rodinnÝ dŮm. design of space heating system for low-energy family house. diplomovÁ prÁce master's thesis autor prÁce bc. pavel neŠpor author vedoucÍ prÁce doc. ing. jaroslav katolickÝ, ph.d. supervisor brno 201

Stavět nízkoenergetický nebo pasivní dům? - ČESKÉSTAVBY

Nízkoenergetické domy, nízkoenergetické stavby a rodinné dom

Elektricky vytápěný nízkoenergetický dům 26. 6. 2020. Pokud se rozhodujete pro vytápění novostavby a zvažujete zda tepelné čerpadlo, nebo elektrické topné kabely, přečtěte si, jak se rozhodovali jiní před Vámi a jak jsou dnes spokojeni. Rodina nyní žijící v malebné Benešovské pahorkatině [] Prohlédnou Nízkoenergetický dům je podle ČSN 73 0540 budova s nízkou potřebou tepla na vytápění nepřekračující 50 kWh/(m 2.a).Základem splnění tohoto předpokladu je návrh obálky budovy. Výše uvedená definice znamená, že budova označená nízkoenergetická nebude mít potřebu tepla na vytápění vyšší než 50 kilowatthodin na metr čtvereční a rok. Pro běžný. Pokud je dům bez hodnotné fasády, pak je možno použít klasické přiizolování z venkovní strany. Dům bude mít příznivou velkou tepelnou akumulaci. Teplovzdušné vytápění ale vyvolá množství stavebních úprav a bourání - za lepší možnost proto považuji navázat na stávající topný systém v modernějším řešení nízkoenergetický dům pasivní dům. Energeticky úsporné, nízkoenergetické, pasivní, aktivní, s téměř nulovou spotřebou energie - to všechno jsou přívlastky domů, které se nabízí zájemci o nové bydlení. Systémy vytápění na míru Množství tepla na vytápění za celý rok v tomto případě činní cca 9200 kWh.Při vytápění přímotopnou sazbou při ceně el.energie 2,5Kč za kWh, by náklady na vytápění v průměrném roce činily cca 23.000,- Kč. Tento dům má všechny tepelné izolace obálky domu o poloviční tloušťce oproti pasivní variantě (fasáda 15cm EPS, základová deska 15cm EPS, střecha.

Z výše uvedených údajů vyplývá, že dům smíme označit za nízkoenergetický pouze a jedině tehdy, platí-li pro něj, že jeho měrná potřeba tepla na vytápění nepřesahuje 50 (kWh/m2.a).Obdobně lze za pasivní dům označit takový dům, pro nějž platí, že jeho měrná potřeba tepla na vytápění nepřesahuje 15 kWh/m2.a Ať už plánujeme dům nízkoenergetický nebo. Náklady na vytápění až o 70 % nižší. Rychlá výstavba 3 - 6 měsíců Pro moderní pasivní nebo nízkoenergetický dům existuje více druhů konstrukčního systému. Jejich společným rysem je dobře izolovaná obvodová stěna a izolace vnitřní konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem

Nízkoenergetický rodinný dům na klíč - Dům na klíč 13

Nízkoenergetický dům pro mladý pár: roční náklady na vytápění 16 600 korun 12. prosince 2009 1:00 , aktualizováno 1:00 Pro mladý pár z Chrudimska byly nízké náklady na vytápění jedním z hlavních parametrů při výběru domu Uveďme si tedy předpokládané provozní náklady na vytápění pro různé energetické třídy (běžný , nízkoenergetický a pasivní dům). Budeme uvažovat s rodinným domem o celkové podlahové ploše 150m 2 (například jednopodlažní katalogový dům Atrium a nebo dvoupodlažní dům GS PASIV 22 )

Nulový dům: Víte, jaké parametry musí splňovat

Tento nízkoenergetický rodinný dům má centrální vytápění zajištěno alt. kondenzačním plynovým kotlem, který využívá tepelné čerpadlo k podlahovému vytápění. Zároveň je v domě umístěna i rekuperační jednotka, která při větrání zachycuje teplo, které by se jinak uniklo Rádi vám postavíme zděný pasivní či nízkoenergetický rodinný dům - přesně podle vašich požadavků. Klademe vysoký důraz na spokojenost zákazníka a férové jednání. V ceně našich domů je základová deska, tepelné čerpadlo, podlahové vytápění, projekt a představební příprava

Jaké zvolit vytápění? - TZB-inf

Pasivní dům je izolovanější nízkoenergetický dům. Roční potřeba spotřeby na vytápění domu nesmí přesáhnout 15 kWh na 1 m2. Dům musí být vybaven tzv. rekuperací - zpětným získáváním tepla a řízeným větráním, k čemuž slouží rekuperační jednotky, které se instalují do vzduchotechniky Nízkoenergetický rodinný dům byl postaven v roce 2009 v obci Hošťálkovice nedaleko Ostravy. V patrovém objektu, o celkové obytné ploše 119,5m², zajišťuje vytápění elektrické podlahové topení. Aktuálně (10/2011) je objekt využíván pouze dvěma dospělými osobami, dvě dospívající děti jsou zde z důvodů studií. A nízkoenergetický dům? Řada stavitelů či firem vám řekne, že jde o druhou volbu hned poté, co se ukáže, že pasivní dům není pro daného klienta vhodným řešením. Tyto domy mají s pasivními společnou filozofii. Shodují se v principech, ale nízkoenergetické standardy jsou samozřejmě mnohem volnější Pojem nízkoenergetický dům je definován limitem pro množství spotřebovaného tepla při vytápění.Odborně řečeno měrná potřeba tepla je 15- 50 kWh/(m2a). Vše, co je v tomto limitu, je nízkoenergetický dům. Níže je to už pasivní dům. Pro běžný provoz domu ale nálepka nízkoenergetického domu není zas tak důležitá

Nízkoenergetické domy na klíč - ORCAN GROUP s

 1. Nízkoenergetický dům má sloužit komfortnímu životu jeho obyvatel, kteří chtějí využít jeho hlavní výhodu - úsporu energie a s tím spojených nákladů, které mohou za 20 až 30 let představovat sumu i 700 000 Kč Zvolte jednoduché vytápění bez větrání. Koupelnu a kuchyni umístěte blízko sebe nebo nad sebe.
 2. Nízkoenergetický dům. Typ domu, který je v zahraničí běžným standardem, ale i u nás si získává výrazné zastoupení jako efektivní kompromis mezi běžným a pasivním domem. V porovnání s běžnou výstavbou je potřeba tepla takového domu o mnoho nižší - pohybuje se mezi 15 a 50 kWh/m 2.rok, zatímco běžné novostavby dosahují až k hodnotě 140 kWh/m 2.rok
 3. Nízkoenergetický dům z vápenopískových cihel. 23.5.2011. Ing. arch. Vladimír Balda. Hlavním zdrojem pro vytápění a přípravu TV je elektrická energie. V technické místnosti je umístěn integrovaný zásobník tepla vyhřívaný elektrickou spirálou o výkonu 5 kW. Jako doplňkový zdroj slouží pětice deskových.
 4. Co je to nízkoenergetický dům ? Obecně převládá názor, že je to škaredá hranatá krychle bez oken uvnitř s velkým krbem na nakradené dřevo. Nízkoenergetický rodinný dům má roční spotřebu tepla na vytápění jen do 50 kWh/m2. Pasívní rodinný dům má roční spotřebu jen do 15 kWh/m2
 5. Koncept nízkoenergetického domu vznikl jako odpověď na rostoucí ceny energií. Přestože se předpisy na tepelnou náročnost budov a izolační vlastnosti konstrukcí stále zpřísňují, má nízkoenergetický dům ve srovnání s běžnou novostavbou zhruba jen poloviční až třetinovou spotřebu tepla na vytápění
 6. Energetická spotřeba na vytápění místností za 20 roků 200.000 kWh odpovídá cca. 20.000 m³ plynu (pro nízkoenergetický dům s roční spotřebou tepla 10.000 kWh) 37.000 kWh odpovídá cca. 3.700 m³ plynu (pro pasivní dům s roční spotřebou tepla 1.850 kWh
Nízkoenergetický dům z vápenopískových cihel - TZB-info

Co je pasivní dům? - Pasivnidomy

Pasivní dům (z německého Passivhaus, v Česku používán i termín energeticky pasivní dům, česká zkratka PD) je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu.Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí B Nízkoenergetický dům s rekuperací bez podpory Nová zelená úsporám Měrná roční potřeba tepla na vytápění nízkoenergetického domu s rekuperací nesmí překročit hodnotu 50 kWh/m²a. V opačném případě už nejde o nízkoenergetický dům. U nízkoenergetického Domu jedním tahem mohou být tyto varianty vytápění Nízkoenergetickým domem je potom výborně zaizolovaný dům s řízeným větráním a spotřebou tepla na vytápění do 50 kilowatthodin na metr čtvereční za rok. Je také důležité vědět, že nízkoenergetický dům bez rekuperace neexistuje

Nízkoenergetický dům. Takový dům má roční spotřebu energie na vytápění 15-50 kWh/m² za rok. Tento údaj však mnoha lidem nic neřekne. Níže tedy uvádíme vysvětlení pro běžného člověka. Nízkoenergetický dům má od běžných domů výhodu mnohem nižších nákladů na vytápění Pasivní a nízkoenergetické domy Rozhodujete se? Zda si nechat postavit nízkoenergetický nebo pasivní dům? Rádi bychom Vám ve vašem rozhodování pomohli, níže si může přečíst základní informace o této problematice a rozhodnout se, zda zvolit stavbu pasivního domu či nízkoenergetického domu.. Nízkonákladové domy nabízí nejen nižší náklady na vytápění, ale. Plánujete stavět nový dům a počítáte, kde by se dalo ušetřit? Že byste oželeli komín? Ostatně proč utrácet za jeho pořízení, když nezbytné vytápění kvalitně zatepleného domu zvládne například podlahové vytápění Nízkoenergetický dům. Nízkoenergetické domy jsou reakcí na neúnosné tepelné ztráty běžně stavěných domů a jsou to domy, jejichž roční spotřeba tepla na vytápění je do 50 kWh/m 2. Pro porovnání, u domu z 70. - 80. let je to nad 200 kWh/m 2 a u současné standardní zděné novostavby s plynovým kotlem 80 - 140 kWh/m 2 Nízkoenergetický dům bez nutnosti zateplení Pokud se takový obvodový plášť zateplí, mohou majitelé ušetřit náklady za vytápění. U nových domů je však použití vnější izolace problematické a hlavně překonané. Např. cihly HELUZ FAMILY 44 samy o sobě dosahují součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/m2K, tedy na.

Je lepší vytápět elektřinou nebo plynem

Podstatné je vědět, že pasivní dům musí splňovat ta nejpřísnější kritéria, která podle již dnes platné legislativy se stanou standardem v roce 2020. Rozdíl mezi pasivním a standardním domem. Jeden z nejpodstatnějších rozdílů mezi pasivním a standardním domem představuje systém vytápění Optimální volba cihel pro pasivní a nízkoenergetický dům. Cihly Porotherm EKO+ Profi jsou extrémně energeticky úsporné a díky svým vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem jsou vhodné i pro pasivní domy a domy s téměř nulovou spotřebou energie, a to bez dalších vrstev zateplení A fakt, že za nízkoenergetický dům je považována stavba, která má roční spotřebu energie na vytápění mezi 15 - 50 kWh/m2 mluví za vše. Zapomeňte však na mrznutí - v takové stavbě vytápěné krbovou vložkou vám doma bude teploučkou jako v bavlnce. Vytápění dřevem je stále nejlevnější způsob vytápění Optimální řešení mezi běžnou stavbou a pasivním domem, který má spotřebu na vytápění ještě nižší. Cena nízkoenergetického domu je zhruba o 10% vyšší než běžná stavba ale návratnost je zaručena při kvalitním provedení stavby. Nízkoenergetický dům je více odolný při výpadku vnější energie Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo typu vzduch/voda. Ve všech pokojích je instalováno podlahové vytápění. Jedná se o nízkoenergetický dům podle vyhlášky č.78/2013 Sb (PENB B) o energetické náročnosti budov. Bungalovy jsou v současné době velmi oblíbené a tento je navíc navržený tak, aby zapadl do krajiny

Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou

 1. imálně 50% snížení nákladů na topení oproti běžným novostavbám. Finance investované do kvalitního zateplení při stavbě nízkoenergetických nebo pasivních domů se rychle vrátí. Nulové domy mají v podstatě téměř nulovou potřebu tepla na vytápění
 2. Moderní nízkoenergetický dům se zelenou střechou vytápěný elektřinou Architektonicky zajímavě řešený dům, který splňuje moderní tepelně-izolační požadavky. Jako hlavní zdroj vytápění slouží elektrické topné kabely v podlaze
 3. Hraniční hodnotou pro nízkoenergetický dům je v ČR 50 kWh/(m2a). Nízkoenergetický rodinný dům lze podle odborníků postavit asi o 6 - 10% dráž než běžný dům. Díky úsporám tepla se ale vyšší investice u novostavby vrátí údajně už za 7 - 8 let

Od počátku jsem chtěl stavět pasivní anebo nízkoenergetický dům. Z toho důvodu jsme zvolili jednoduchý tvar kostky a požadovali jsme návrh malého levného domu, abychom se vešli do našich finančních představ a možností. Ve skutečnosti má dům 100 m2 užitné plochy, přitom zastavěná plocha je kolem 50 m2 Nízkoenergetický dům Velké Meziříčí Vytápění a větrání domu je řešeno kompaktním systémem teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací tepla za využití vzduchotechnické jednotky Atrea Duplex RC. Rozvody vzduchu jsou řešeny v podlahách a podhledech. Hlavní zdroj tepla je elektrokotel Nízkoenergetický rodinný dům je postavený na rovinatém pozemku v CHKO Český kras na kraji obce Hlásná Třebaň. Aktuální stav domu je již druhá etapa stavby. První vznikla v roce 2008, dům byl zkolaudovaný a byl několik let obýván původními investory

Pasivní versus nízkoenergetický dům: Najděte 7 rozdílů

 1. Nízkoenergetické domy. Nízkoenergetický dům je stavba, která má nízkou spotřebu energie na vytápění. Nízké spotřeby energie se dosahujepomocí kvalitní tepelné izolace, která je v obvodových stěnách, střešní konstrukci, podlaze a po obvodu základové desky (zateplený sokl). Dalším důležitým prvkem jsou kvalitně osazená okna a dveře, která snižují.
 2. Nízkoenergetický dům. Méně přísná kritéria úspor energií na provoz, která předcházela standardu pasivního domu, platí pro nízkoenergetický dům.Nízkoenergetický dům je běžná stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok
 3. Vytápění lze řešit plynovým kotlem a radiátory, nebo podlahovým vytápěním. Nízkoenergetický dům. Nízkoenergetický dům nesmí mít roční spotřebu tepla na vytápění vyšší než 50 kWh/(m²a). . Oproti domům úsporným jsou na domy nízkoenergetické kladeny i jisté nároky na konstrukci. Obvodové stěny musí být.
 4. Skloubením těchto aspektů dostáváme rodinný dům v nízkoenergetickém standardu, který je normově dán roční plošnou měrnou potřebou tepla na vytápění do 50 kWh/(m2.rok). Domy stavěné naší firmou DK1 mají roční plošnou měrnou potřebu tepla na vytápění 20-25 kWh/(m2.rok)
 5. Nízkoenergetický dům spotřebuje k vytápění interiéru nejvýše 50 kWh/(m 2 a), což již představuje opravdu vysoké úspory. Samozřejmé je zateplení obálky domu, instalace tepelně izolačních oken a dveří, kvalitní zateplení půdy nebo alespoň stropu posledního podlaží (pokud má dům šikmou střechu) a taky zateplení.
 6. Vytápění vás nebude takřka nic stát, jelikož dům je zateplen od podlah až po střechu. Pokud bychom měli srovnat nízkoenergetický dům a běžné novostavby, které podléhají českým stavebně energetickým předpisům, řekli bychom, že nízkoenergetické domy potřebují mnohem nižší energii na vytápění domácnosti
 7. Co je nízkoenergetický dům. Jak už název napovídá, jde o dům s nízkou spotřebou energie. V konkrétních číslech to znamená, že nízkoenergetický dům by neměl spotřebovat více jak 50 kWh energie na metr čtvereční a rok. Jen pro srovnání, spotřeba běžné novostavby bývá kolem 80 až 100 kWh na m2 a rok. Nízké.

Téměř nulový, nízkoenergetický dům HELU

Nízkoenergetické a pasivní domy Zabýváme se výstavbou nízkoenergetických a pasivních domů zaměřených na nízké provozní náklady, komfort bydlení, moderní technologie a příznivé ceny.. Firma vznikla v roce 1998 na základě podpory a konzultací nově se prosazujícího oboru v ČR - zdravého, ekologického a nízkonákladového bydlení Upravíme Vám nízkoenergetický dům dle Vašich individuálních požadavků nebo navrhneme zcela nový dům na míru dle Vašich představ. Jsme pro Vás tím pravým partnerem. Pomůžeme Vám od A do Z - pozemek, projekt, hypotéka, stavební povolení, stavba domu, kolaudace. Zanechte nám zde svůj kontakt a my Vám sami zavoláme

MADERA - Rodinné domy Haas Fertigbau

Využijte dotaci B.0 na naše nízkoenergetické domy GSERVI

Kompaktní jednopodlažní nízkoenergetický dům aspirující na parametry pasivního domu postavený systémem MEDMAX. Dům je osazen rekuperační jednotkou Duplex RK2 od firmy Atrea, s.r.o., která krom nuceného větrání s rekuperací tepla zajišťuje i teplovzdušné vytápění domu Pojem nízkoenergetický dům je v ČR definován normou ČSN 73 0540. Nízkoenergetické domy mají oproti standardním domům o třetinu až o polovinu menší spotřebu tepla na vytápění. Podle měrné potřeby tepla (roční spotřeba tepla na vytápění vztažená na 1m2 podlahové plochy vytápěné části budovy) můžeme. nízkoenergetický dům,včetně způsoby vytápění,použitých materiálech na stavbu a způsobu stavby.Stejně tak porovnává jejich dopad na ekosystém v blízkosti stavby,jejich ekonomickou návratnost,jejich výhody a nevýhody. Dále bude řeč o obnovitelných zdrojích energie,například fotovoltaický článek či solárn

Nízkoenergetický dům: nejlepší investice (nejen) pro podzim života Na základě dosavadních zkušeností lze očekávat, že cena energie nutné k vytápění našich příbytků poroste. Zároveň je téměř jisté, že státní důchod v budoucnosti pokryje jen nejnutnější, skromné živobytí Nízkoenergetický dům Vám dále poskytne tepelnou pohodu, nenáročnou obsluhu vytápění, tyto domy jsou velmi šetrné k životnímu prostředí, podléhají kratší otopné sezóně, a náklady na výstavbu nízkoenergetického domu se dají srovnat s náklady na výstavbu klasické novostavby

Proč nízkoenergetický montovaný dům Dům v nízkoenergetickém standardu je v dnešní době především o úsporách energií, které rok od roku rostou do nevídaných výšin, ale výhody u nízkoenergetických domů nejsou pouze v úsporách energií, skutečných přínosů je ve skutečnosti mnohem více nízkoenergetický dům se vyplatí, ušetříte peníze za vytápění. šetrnost k životnímu prostředí, lze použít i přírodní materiály (např. dřevo) Proč dát přednost pasivnímu domu: jen minimální náklady na vytápění. Nízkoenergetický dům je od klasického domu lépe odizolován. V nízkoenergetickém domě spotřeba tepla nepřesáhne za rok 50 kWh/m2. Nízkoenergetické domy využívají sofistikovanější technologie, které v klasických domech nenajdete. Jedná se především o způsob vytápění pomocí energeticky úsporného zdroje, jakým je.

Den otevřených dveří 7INSTINKT OPEN - Rodinné domy Haas FertigbauPřízemní dům se slunolamem | Bydlení IQ

Nízkoenergetický dům je takový rodinný dům, který se vyznačuje velmi nízkou spotřebou energie na vytápění. V porovnání s běžnými domy bývá jeho spotřeba poloviční, někdy může úspora za vytápění dosáhnout až 75%. Pasivní domy mívají spotřebu energie na vytápění ještě menší a u nulových domů se tato. my už máme projekt na nízkoenergetický dům. Manžel po něm toužil, tak jsme si ho sami (samozřejmě s architektkou) navrhli. Je jednoduchý, není velký, každé místečko je využité, vytápění vzduchotechnikou (regulované větrání) + krbová vložka. Moc se na něj těším Pro ohřev vody a vytápění je rodinný dům vybaven tepelným čerpadlem vzduch-voda a nízkoenergetických standardů dosahuje i díky nucenému větrání s rekuperací. Plovoucí nízkoenergetický dům autor: MANDL- Living on Water, s.r.o., Peter Mandl, Jiří Mandl klient: soukromá osob Nízkoenergetický dům ve vztahu k hodnocení energetické náročnosti budovy splňuje třídu C. To je ≤ 147 kWh/m2. Tato čísla Vám toho možná příliš neřeknou, a proto shrnu pár pravidel, které je vhodné dodržet, pokud chceme, aby náš dům mohl být klasifikován jako nízkoenergetický

 • Konosuba cz titulky download.
 • Wilson don't starve.
 • Světluška nadace.
 • Google camera.
 • Stephen hawking death cause.
 • Hořčík v jídle.
 • Jeskyni malby.
 • Poliklinika budějovická pediatrie.
 • Karbanátky z vinné klobásy.
 • Pojezdová kolečka sprchový kout praha.
 • Canon mp250 scan.
 • Zvracení po celkové anestezii.
 • Mudr mruzek neurochirurgie.
 • Pádu železné opony.
 • Disney new movies.
 • Tandemový seskok liberec.
 • Stonožka bruntál.
 • Kožní nemoci obličeje.
 • Vnitřní výplň pufu.
 • Ekumenický překlad bible online.
 • Pokemon go niantic.
 • Nosferatu online.
 • Stadtgalerie passau.
 • Lovela dm.
 • Sýrová kultura.
 • Stabilo.
 • Sčítání velikosti úhlů.
 • Vtípky s počítačem.
 • Výměna střešní krytiny cena.
 • Jak vysoko tv v loznici.
 • Chléb pro diabetiky recept.
 • Kašperské hory velikonoce.
 • Jednoduchý makový závin.
 • Raw snídaně.
 • Benátský karneval 2020.
 • Autovrakoviště nechanice okres hradec králové.
 • Včelí medvídci písničky chvátám.
 • Stream video to tv.
 • Nordblanc plzeň.
 • Jak vložit vodoznak do fotky.
 • Druhy letáků.