Home

Odčítání zlomků

Odčítání zlomků

Násobení zlomků # Budete se možná divit, ale násobení a dělení je u zlomků jednodušší než sčítání a odčítání. Pokud máte vynásobit dva zlomky, vynásobíte prostě čitatel prvního zlomku s čitatelem druhého zlomku a jmenovatel s jmenovatelem. To je všechno. Příklad násobení zlomků Při odčítání následujících zlomků je třeba nejprve nalézt nejmenšího společného jmenovatele. Nalezneme ho vzájemným vynásobením obou jmenovatelů. V některých případech je společným jmenovatelem už jeden z původních jmenovatelů, jsou-li jmenovateli čísla soudělná.. Online kalkulačky pro sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků. Na stránce naleznete rovněž vzorce pro početní operace se zlomky. Naši mobilní aplikaci »Vypočítej to« si můžete zdarma stáhnout na Google Play Sčítání a odčítání zlomků - Příklady na sčítání a odčítání zlomků. Cvičení online, mnoho různých způsobů procvičování: psaní odpovědí, výběr z možností, pexeso, závody na čas Sčítání a odčítání zlomků - příklady. 20 řešených příkladů na sčítání a odčítání zlomků. Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny

Zlomková kalkulačka s postupem výpočtu krok za krokem. Sčítání a odčítání zlomků; násobení a dělení zlomků. Smíšené čísla a desetinná čísla včetně závorek. Kalkulačka pro zlomky. Usměrňování a krácení zlomků. Kalkulačka pro zlomky s krok za krokem vysvětlením Odčítání zlomků. U odčítání zlomků používáme stejné metody jako u sčítání. To znamená, že si můžeme vybrat, zda budeme každý zlomek rozšiřovat součinem zbylých jmenovatelů (pomalejší metoda) a nebo rovnou budeme hledat nejmenší společný jmenovatel V tomto videu se zabývaám problematikou odčítání zlomků Důvodem rozšiřování zlomků je nejčastěji snaha zlomek převést na společného jmenovatele. Společného jmenovatele využijete například pro sčítání nebo odčítání zlomků. 1. 2 (2 · 4) 8 + rozšíříme čtyřmi = = 12. 3 (3 · 4) 12. Společný jmenovatel je č. 12 Matematika - 7. třída - Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem . start . Odčítej zlomky se stejným jmenovatelem. Pokud mají zlomky stejného jmenovatele, tak se odčítá jen čitatel od čitatele a jmenovatel zůstává stejný. Tvé nejlepší časy: Zkusit znovu.

Sčítání, odečítání, násobení a dělení zlomků — Matematika

Sčítání a odčítání zlomků test Mgr. Milena Dusová Září 2011 Matematika - 7.ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 A B Vypočítej, výsledky zapiš převeď do základního tvaru Vypočítej, výsledky zapiš převeď do základního tvaru nebo na smíšené číslo nebo na smíšené čísl Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Značení a názvosloví. Zápis odčítání se skládá ze tří částí: − se nazývá menšenec (číslo, od kterého je odečítáno); se nazývá menšitel (číslo, které je odečítáno) − je symbol pro operaci odčítání Výsledek odčítání se pak nazývá rozdíl.. Motivace a vlastnosti. Výpočet rozdílu dvou čísel (tj. odčítání) je vlastně odpovědí na otázku.

Mat, Ema a Tika seznamují Káju s jednoduchými zlomky. Ještě předtím, než mu na kousku pizzy ukážou základní početní operace, mu přiblíží samotné pojmy zlomek, zlomková čára, čitatel a jmenovatel. A poté se již společně vrhnou na sčítání a odčítání zlomků se společným jmenovatelem, s různými jmenovateli, převod zlomků na společného jmenovatele a na. Odčítání zlomků s různými jmenovateli K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek. Kvíz 3 Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 300 bodů mistrovství Odčítání zlomků s různými jmenovateli Zlomky se různými jmenovateli sčítáme tak, že: - převedeme je na společného jmenovatele. - takto upravené zlomky se stejnými jmenovateli sečteme. Není-li součet zlomků v základním tvaru, zkrátíme ho ! Odčítání zlomků s různými jmenovateli Při převodu zlomků na. Odčítání zlomků je zjišťování rozdílu mezi celkovým množstvím a několika částmi celku. ano - ne Sčítat a odčítat můžeme jen zlomky se stejným jmenovatelem. ano - ne 2. Doplň správně výrok: Zlomky se stejným jmenovatelem sčítáme tak, že sečteme.

Odčítání zlomků - postup, příklady a vide

 1. Pracovní listy na procvičení zlomků. Zlomky 1 - procvičení krácení a rozšiřování zlomků, zlomek a desetinné číslo, porovnávání zlomků. Zlomky 2 - procvičení sčítání a odčítání zlomků, smíšených čísel. Zlomky 3 - procvičení násobení a dělení zlomků
 2. Poznávávání zlomků; Porovnávání zlomků; Převod na základní tvar; Sčítání a odčítání; Násobení; Dělení; Interaktivní hra; Výuka . Co je to zlomek? Základní tvar; Násobení zlomků; Dělení zlomků; Sčítání a odčítání zlomků; O projektu; Kontak
 3. Příklady na počítání složených zlomků (1) Příklady na počítání složených zlomků (2) Příklady násobení a dělení zlomků (1) Příklady násobení a dělení zlomků (2) Příklady sčítání a odčítání zlomků (1) Příklady sčítání a odčítání zlomků (2) Příklady sčítání a odčítání zlomků (3
 4. Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem - online cvičení Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem - matematika hrou Zlomky - různé - online cvičen
 5. 1 2.2.14 Sčítání a od čítání zlomk ů I Předpoklady: 020212 Pedagogická poznámka: Na p říšt ě doma zopakovat nejmenší spole čný násobek. Př. 1: Vypo čti. a) 3 1 4 4 + b) 5 3 7 7 − c) 11 7 19 12 12 1
 6. Porovnávání zlomků (4h) Říjen. Sčítání zlomků (4h) Odčítání zlomků (4h) Násobení zlomků (4h) Dělení zlomků (4h) Listopad. Složené zlomky (3h) Opakování zlomků (2h) Celá čísla (11h) Celé číslo, porovnávání celých čísel (2h) Absolutní hodnota celého čísla (1h) Sčítání celých čísel (2h.
 7. m7_06_priprava sčítání a odčítání zlomků.pdf. m7_07_priprava násobení dělení zlomků.pdf. m7_08_priprava složené zlomky.pdf. m7_13_priprava poměr.pdf. m7_14_priprava rozdělení poměr.pdf. m7_15_priprava přímá nepřímá úměrnost.pdf. m7_16_priprava rovnoběžníky.pdf

1.5. Odčítání zlomků - procvičování 1. Odečti zlomky (nejprve převeď na společný jmenovatel, zapiš výsledek v základním tvaru) 2. Odečti zlomky (pokud je potřeba nejprve něco upravit, udělej to, výsledek zapiš v základním tvaru, pokud to lze převést na smíšené číslo, tak to převeď): a) b • - odčítání zlomků příklad a online kalkulátor - matematika. Posunout na obsah. Sitemap » home » zakladni skola » zlomky odcitani Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky. Do textboxů zadejte tvar příkladu, který chcete vypočítat a zmáčkněte OK-=-3: 1: 6 Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem - procvičení 2. Dopočítávání do celku - procvičení 3. Vyřešte a odpovědi zapište zlomkem: Tři čtvrtiny žáků odjely na výlet. Kolik žáků na výlet neodjelo? Dvě pětiny růží byly červené, ostatní byly žluté. Kolik růží bylo žlutých Sčítání a odčítání zlomků. Mrkněme se nyní na dva (zelené) dílky kruhu. Jistě je můžeme vyjádřit jako: Jedna osmina a jedna osmina jsou tedy dvě osminy, stejně tak jako jedna hruška a jedna hruška jsou dvě hrušky. První výsledek jsme ještě upravili, tak, že jsme čitatele a jmenovatele vydělili jejich největším.

Odčítání smíšených čísel se stejnými jmenovateli (video

Zlomky — online kalkulačky: sčítání, odčítání, násobení

Zlomky 2. - sčítání, odčítání, násobení, dělení (7. ročník) Připomínka na úvod - číslo nahoře ve zlomku je čitatel, číslo dole je jmenovatel.. První příklad - sčítáme dva zlomky, které mají oba stejného jmenovatele (5). I výsledek má téhož jmenovatele (5) Rozšiřování zlomků Krácení zlomků Pravé a nepravé zlomky, převrácený zlomek, desetinný zlomek Smíšená čísla Porovnávání zlomků Sčítání a odčítání zlomků: hra 1 hra 2 hra 3 onlinecviceni.cz (matematika/7. třída/zlomky - z nějakého důvodu nechce fungovat přímý odkaz na cvičení Sčítání a odčítání zlomků. Při dělení zlomků využíváme převrácených zlomků. Jde o zlomky, u kterých z aměníme čitatele a jmenovatele. Zlomky dělíme tak, že první zlomek násobíme zlomkem převráceným. Složený zlomek. Složený zlomek je zlomek, který má v čitateli čí jmenovateli nebo v obou místo.

Priklady

Sčítání a odčítání zlomků Pokud chceme sečíst dva a více zlomků, musíme je nejprve upravit na společné jmenovatele. U takto upravených zlomků stačí do výsledku opsat jmenovatele a čitatele sečíst. Vypočítej a výsledek uveď v základním tvaru. a) 3 4 +2 16 = b) 2 5 +4 3 = c) 1 9 +1 6 = d) 5 12 +4 9 = e) 6 7 −2 3. Sčítání a odčítání lomených výrazů Při sčítání lomených výrazů postupujeme stejně jako při sčítání zlomků bez proměnných - hledáme společného jmenovatele. Dále využijeme znalosti o rozšiřování, krácení i vzorce pro úpravu algebraických výkazů 1 2.2.14 Sčítání a od čítání zlomk ů I Předpoklady: 020212 Pedagogická poznámka: Na p říšt ě doma zopakovat nejmenší spole čný násobek. Př. 1: Vypo čti. a) 3 1 4 4 + b) 5 3 7 7 − c) 11 7 19 12 12 1 Odčítání zlomků s různými jmenovateli Zlomky se různými jmenovateli sčítáme tak, že: 1) převedeme je na společného jmenovatele. 2) takto upravené zlomky se stejnými jmenovateli sečteme. Není-li součet zlomků v základním tvaru, zkrátíme ho ! Odčítání zlomků s různými jmenovateli Při převodu zlomků na.

Test pro žáky 7. ročníku na téma sčítání a odčítání zlomků. Obsahuje dvě alternativy, řešení a návrh hodnocení Cvičebnice a učebnice základy zlomků: vhodné pro 4. - 5.třídu, zlomky - základy, sčítání a odčítání, krácení, názorné vysvětlení všech oblastí, příklady k procvičení, jednoduché i složitější slovní úlohy se zlomky, cvičebnice obsahuje klíč

Sčítání a odčítání zlomků - Procvičování online - Umíme matik

Zlomky dělají mnoha lidem potíže. Přitom je to to samé co dělení, jak jsme si pověděli v článku Zlomky a dělení.Ještě než se vrhneš do zlomku pohrej s Doplňovačkou znamének, ať dobře rozumíš vztahu mezi násobením a dělením.. Zlomky se dají pěkně představit na lego stavebnici o tom jsou následující videa Rozšiřování zlomků . Sčítání a odčítání zlomků . Násobení a dělení zlomků Složené zlomky . Krácení zlomků sčítání a odčítání. Autor: Dušan Astaloš zlomků je číslo 24. Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky Rozšiřování zlomků - Vysvětlení látky; Krácení zlomků - Vysvětlení látky; Smíšená čísla - Vysvětlení látky; Porovnávání zlomků - Vysvětlení látky; Sčítání zlomků - Vysvětlení látky ; Odčítání zlomků - Vysvětlení látky ; Násobení zlomků - Vysvětlení látky ; Dělení zlomků - Vysvětlení látk

Sčítání a odčítání zlomků - příklady - e-Matematika

 1. Přehledně zpracované učivo z matematiky - zlomky. V tabulce je vysvětleny tvary zlomků, sčítání, odčítání, Násobení, dělení. Tabulka je zpracována v souladu s RVP ZV a slouží pro žáky prvního i druhého stupně základní školy
 2. Sčítání a odčítání; Násobení a dělení Matematika - Zlomky - Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem . start . Sčítej zlomky se stejným jmenovatelem. Pokud mají zlomky stejného jmenovatele, tak se sčítá jen čitatel a jmenovatel zůstává stejný
 3. Rozšiřování zlomků 22.09.2012 22:20 Interaktivní zlomková osa PDF k vytištění zde Teorie rozšiřování a krácení zde PREZENTACE KE STAŽENÍ ROZŠIŘOVÁNÍ ZLOMKU.pptx (368,6 kB) Procvičení 1, hledej stejné zlomky, hledej stejné zlomky 2, zavěs opici na stejný zlomek Rozděl po trojicích, co k sobě patří Sežer rybu s.
 4. Součet a odčítání zlomků s různým jmenovatelem (střední) Sčítání a odčítání zlomků Pokud jsou jmenovatele (dolní čísla) stejné , stačí přičíst nebo odečíst čitatele (horní čísla)
 5. Odčítání zlomků s různými jmenovateli. Př. 45−14= = Nelze odčítat dva zlomky s různými jmenovateli !!! Vždy musíme . nejprve . zlomky rozšířit na stejného (společného) jmenovatele. − Postup: 1) určíme společného jmenovatele. obou zlomků (nejmenší spol. násobek) 2) oba zlomky rozšířím
 6. Odčítání zlomků s různými jmenovateli Naším posláním je poskytovat bezplatné a prvotřídní vzdělávání komukoli a kdekoli. Khan Academy je nezisková organizace
 7. Sčítání a odčítání zlomků Matematika 7.ročník sčítání,zlomek Mgr. Beatrice Stařičná ZŠ Mendelova Anotace :Prezentace vhodná jako podpora přímé výuky, slouží k procvičení sčítání a odčítání zlomků., ul Einsteinova č.2871,Karvin

Sčítání zlomků provádíme tak, že zlomky nejprve převedeme na společný jmenovatel a teprve potom je sčítáme. Operace, kterou provádíme převod na společný jmenovatel se jmenuje rozšiřování zlomků. Někdy můžeme být před úkol sečíst číslo a zlomek, potom to bude vypadat takto: Odčítání zlomků Porovnávání zlomků - cvičení. Sčítání a odčítání zlomků. Násobení zlomků - získejte alespoň 19 bodů z 20. Násobení na čas - získejte alespoň 10 bodů s přesností vyšší než 90%. Dělení zlomků - získejte alespoň 19 bodů z 20. Dělení na čas - získejte aspoň 6 bodů s přesností vyšší než 90

Zlomkový kalkuláto

Následují cvičení Sčítání zlomků, Odčítání zlomků, Sčítání tří zlomků, Odčítání tří zlomků, Násobení zlomků a Dělení zlomků. V úlohách se procvičí základní dovednosti, které se v jiných cvičeních probíraly samostatně Sčítání zlomků s různými jmenovateli. Materiály z online hodiny Jsou též v Teams - Matematika - soubory. Čtvrtek 26.11.2020. Sčítání a odčítání zlomků s různými jmenovateli . Zadání dnešní práce Pátek 27.11.2020. Online hodina matematiky v Teams od 9 hodin. Připojte se přes kanál MATEMATIKA, páteční schůzka 1.5. Odčítání zlomků Při odčítání postupujeme podobným způsobem jako při sčítání: a) Odčítání zlomků se stejnými jmenovateli Zlomky se stejnými jmenovateli odečteme tak, že odečteme jejich čitatele a jmenovatele opíšeme. b) s různými jmenovatel Kalkulačka pro zlomky 3.1.0 download - Kalkulačka pro zlomky provádí základní operace se zlomky: sčítání zlomků, odčítání zlomků, násobení zlomků

Sčítání zlomků s různými jmenovateli. Materiály z online hodiny. Jsou též v Teams - Matematika - soubory - 6. týden. Čtvrtek 26.11.2020. Sčítání a odčítání zlomků s různými jmenovateli . Zadání dnešní práce Pátek 27.11.2020. Online hodina matematiky v Teams od 9 hodin. Připojte se přes kanál MATEMATIKA. Pracovní listy k procvičování sčítání a odčítání přirozených čísel. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu. Pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění. Vy_42_Inovace_Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.32: 5. - 6 Jejím hlavním smyslem je pochopení a procvičování pojmu zlomek, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, vnímání grafického znázornění, procvičování a opakování. DiPo ® dětem pomůže pochopit zlomky během krátké doby názornou zábavnou formou činnostního učení Dále si procvičte sčítání a odčítání zlomků na www.onlinecviceni.cz (registrace není nutná), Stačí si vybrat a kliknout na předmět (MATEMATIKA), ročník (pro 7. ROČNÍK), kapitoly (ZLOMKY). Objeví se vám seznam cvičení. Pro sčítání a odčítání je nutné posuvníkem nebo kolečkem na myši sjet níže

Zlomky - jednoduše vysvětleny Doučování Matematika Dr

Odčítání zlomků. Pro odečtení dvou racionálních čísel platí vzorec podobný sčítání zlomků: − =. −. Porovnávání zlomků - společný jmenovatel ZAK02-17: Sčítání a odčítání zlomků I: 00:08:53: Sčítání a odčítání zlomků - úvod ZAK02-18: Sčítání a odčítání zlomků II: 00:06:28: Sčítáaní a odčítání zlomků - příklady ZAK02-19: Sčítání a odčítání zlomků III: 00:11:2 Popis: Materiál slouží k výkladu téma Odčítání zlomků: Snímek 3: opakování sčítání zlomků. Snímek je postupně animován tak, aby se postupně objevovala pravidla pro sčítání zlomků. Snímky 4 - 6: výklad. Snímek 7: příklad na procvičení. Snímek je postupně animován tak, aby byl ukázán postup výpočtu

Odčítání zlomků - YouTub

Kalkulačka pro zlomky provádí základní operace se zlomky: sčítání zlomků, odčítání zlomků, násobení zlomků a dělení zlomků. Operace lze kombinovat. Do příkladu je možne zadávat zlomky, smíšená a celá čísla. Sčítání a odčítání zlomků se stejnými a různými jmenovateli Sčítání i odčítání zlomků je snadné, jedná-li se o stejné zlomky. Stejně jako dvě jablka a tři jablka je dohromady pět jablek. Tak dvě čtvrtiny a tři čtvrtiny je dohromady pět čtvrtin. Pokračovat ve čtení Sčítání a odčítání zlomk Sčítání a odčítání zlomků - příklady. 20 řešených příkladů na sčítání a odčítání zlomků. Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny. SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ SE STEJNÝM JMENOVATELEM uč. str. 56 - 57) prostudujte řešení příkladu 1, 2/56 p řečtěte a zapamatujte si: Sčítání, odčítání zlomků se stejným jmenovatelem (hlava str.56) uč. - cv.3/56 a; cv.4/57 a uč. - cv.6/57 řešte podle vzoru nad tímto cvičením Pá 1 Přečtěte si také: Hra - krácení, rozšiřování, sčítání a odčítání zlomků Didaktická hra (test) určená k utvrzení či procvičení právě probrané části učiva o zlomcích, konkrétně rozšiřování a krácení zlomků a užití těchto operací při sčítání a odčítání dvojic zlomků s využitím jejich převádění na společného [

Rozšiřování zlomků - Vysvětlení látk

Sčítání a odčítání do 20 je elektrická výuková hračka určená dětem od 6 let. Obsahuje 320 příkladů na sčítání a odčítání do 20 na 16 výměnných listech.Elektronické testovací tabulky Jsou určeny k osvojování a testování předškolních a školních znalostí hravou formou

PrikladyZlomky - 2

Matematika - Odčítání zlomků se stejným jmenovatele

 1. Zlomky skolaposkole
 2. Zlomky - sčítání a odčítání - příklady - YouTub
 3. Zlomky - Procvičování online - Umíme matik
 4. Sčítání a odčítání - Zlomky hrav
 5. Sčítání zlomků - postup, příklady a vide
 6. Sčítání a odčítání zlomků test - zspeska
 7. Seznam cvičen

Video: Odčítání - Wikipedi

Sčítání a odčítání zlomkůZlomkyZlomky ½ | Výukové programy a výukový software pro
 • Kuřecí kari s rýží.
 • Výživné na manželku před rozvodem vzor.
 • Czech point online.
 • Ochrana klimatu.
 • Odblokování obrazu za jízdy mercedes.
 • Čištění tiskové hlavy epson.
 • Historie letectví francie.
 • Jak upravit kopřivy.
 • Konzolová frézka bazar.
 • Otazky pro pary.
 • Nejkvalitnější zavírací nože.
 • Zaren ecoclean ostrava.
 • Minimální mzda v německu ve stavebnictví.
 • Vysoce svítivé led diody 12v.
 • Filip chytil.
 • Rc modely brno vinohrady.
 • Láska se nám může stát akordy.
 • Truck modely.
 • Oberyn martell.
 • Zimni boty do lesa.
 • Short sword.
 • Viroza nevolnost.
 • Promoce.
 • Viagra heureka.
 • Starostové pro liberec program.
 • Faze cervikalniho hlenu.
 • Model pyramidy.
 • E cvt převodovka toyota.
 • Agro bazar.
 • Pendolino wiki.
 • Předpis manka pokladníkovi.
 • Kniha na fotky.
 • Verjú recenze.
 • Giger museum price.
 • Vosa africká.
 • Jojopark ostrava cenik.
 • Milan chladil marina.
 • Kniha o těhotenství a dítěti pařízek.
 • Výměna střešní krytiny cena.
 • Ovocný koktejl bez mléka.
 • Osobní váha samsung health.