Home

Jiránek radon

Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH . 2 Předmluva Předkládaná publikace je první ze série příruček, které Státní úřad pro jadernou bezpečnost bude postupně vydávat. Zaměřeny budou na navrhování a provádění jednotlivých typ ERA - European Radon Association . Recenze rukopisů. Vyzvaný recenzent odborných článků určených k publikaci v následujících vědeckých časopisech: Building and Environment, Journal of Environmental Radioactivity, Radiation Protection Dosimetry, Nukleonika and Radiation and Environmental Biophysics WHO handbook on indoor radon, a public health perspective, WHO 2009; ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. ČAS, 2019; Jiránek M., Kačmaříková V.: Radon diffusion coefficients and radon resistances of waterproofing materials available on the building market 2006 / autor: Martin Jiránek / Radon. Úvod. Na počátku roku 2006 vstupují v platnost revidovaná znění ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 730602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů. Revize byly vyvolány změnami legislativních předpisů (vyhláška 184/1997 Sb. byla nahrazena. Radon se samovolně přeměňuje na radioaktivní atomy pevných prvků - 218 Po, 214 Pb, 214 Bi a 214 Po, které se po vdechnutí usazují v průduškách a plicích a způsobují jejich ozáření. Toto ozáření je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) považováno hned po kouření za druhou nejvýznamnější příčinu vzniku rakoviny plic

Jiránek M.: Ochrana nových staveb proti radonu z podloží. In: Radon bulletin 6/2000, Státní ústav radiační ochrany Praha, 2000. Jiránek M., Hůlka J.: Radon Diffusion Coefficient in Radon-proof Membranes - Determination and Applicability for the Design of Radon Barriers NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o. PRODEJNA: Ohrazenice 310 511 01 Turnov Zavolejte nám +420 481 312 912 +420 481 313 219 +420 731 174 078 +420 731 655 492. Napište nám. obchod@naradijiranek.cz servis@naradijiranek.cz (opravy) Otevírací doba. Pondělí až pátek 8:00 - 17:0 radon - stavební souvislosti i. 4 Tab. 2d. Součinitelé difúze radonu D a difúzní délka l v izolačních materiálech Stanoveno Stavební fakultou ČVUT v Praze ve spolu-práci se Státním ústavem radiační ochrany v Praze po-dle metodiky K124/02/95 schválené SÚJB. Součinitel difúze je uveden jako součet průměrné hodnoty a ne Centrální e-mailová adresa (pro všechny lokality): radon@comp.cz Pracoviště pro východní Čechy provádí také geodetické práce pro Litomyšl a okolí. Aktualizováno : 1.1.2018; RADON v.o.s., Novákových 6, 180 00 Praha 8 e-mail :. Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a bizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je

Martin Jiránek Milena Honzíková Radon - Stavební souvislosti I. Sešit O Výběr radon - stavební souvislosti i. 6 používá hodnota třetího kvartilu statistického souboru hodnot koncentrace radonu. Tab. 2o. Kategorie plynopropustnosti podloží podle [11] Paramet [3] Jiránek M.: Spolehlivost a optimalizace protiradonových opatření. In: Bezpečnost jaderné energie 15(53), 2007 č. 3/4, pp.102-108, ISSN 1210-7085 [4] Jiránek M., Honzíková M.: Radon - stavební souvislosti I. ČVUT v Praze, 201 [3] Jiránek M.: Přehled izolací proti radonu na českém trhu. In.: Materiály pro stavbu 6/2006, pp. 30-32 [4] Jiránek M., Honzíková M.: Radon - stavební souvislosti I. ČVUT v Praze, 201

prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. - cvut.c

Radon je možno při velmi nízkých teplotách zachytit na aktivním uhlí. Radon se stejně jako ostatní vzácné plyny snadno ionizuje, a v ionizovaném stavu září. Toho by se dalo využívat při výrobě osvětlovací techniky, ale radon je velmi radioaktivní, a proto to není možné. Radon ve výbojce vydává jasně bílé světlo Martin Jiránek E-mail: jiranek@fsv.cvut.cz CZECH TECHNICAL UNIVERSITY Faculty of Civil Engineering, Praha Department of Building Structures Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic RADON PREVENTIVE AND REMEDIAL MEASURES IN THE CZECH REPUBLI M Jiránek has special expertise in Radon. 2019: Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, Czech Republic Kniha se zabývá nejen účinky produktů radonu v obytném prostoru, ale je také zaměřena na jejich odstraňování. A to jak v novostavbách, tak i při rekonstrukcích objektů. Dům bez radonu - Martin Jiránek od authora Martin Jiránek a nakladatelství za skvělé cen..

V roce 1995 vychází ČSN 73 0601 řešící ochranu staveb proti radonu [Jiránek, 2002]. pro 222 Rn (radon) je 3,82 dne, pro 218 Po (polonium) je 3,11 minuty a pro 214 Po (polonium) je 164 mikrosekund. Radon patří do skupiny tzv. vzácných plynů jako neon, argon, krypton a xenon.. Martin Jiránek: Dům bez radonu. Předchozí Další Máte strach z radonu a jeho vlivu na váš organismus? Nevíte jak se proti němu účinně a bezpečně bránit? Chcete vědět jaké druhy izolací jsou proti radonu vhodné? Na tyto otázky vám odpoví publikace, která právě vychází v nakladatelství ERA Dům bez radonu Martin Jiránek. Dům bez radonu. Martin Jiránek. Četl(a) jsem. Chci přečíst. 0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů Kniha ( měkká vazba ) Produkt je vyprodaný. K nákupu nad 499 Kč dárek zdarma v hodnotě 39 Kč DOBRO.DRUH. Součinitelé difúze radonu Radon - Stavební souvislosti I. Sešit D Součinitelé difúze radonu Výpočet tloušťky protiradonové izolace Martin Jiránek STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST STAVEBNÍ FAKULTA ČVUT V PRAZE 2012 Publikace zahrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na vývoj pro radonových opatření a hodnocení jejich efek vity, který pro Státní úřad pro.

Preventivní protiradonová opatření u novostaveb – IZOLACESeminář - Ochrana proti radonu | Krytiny-střechy

Změny v navrhování protiradonových opatření podle

 1. Hledáte Martin Jiránek: Dům bez radonu? HLEDEJCENY.cz nabízí Martin Jiránek: Dům bez radonu od 0 Kč. Porovnejte si ceny z mnoha obchodů v ČR
 2. autor: Jiránek, Martin. tisknout poslat. Sdílet. Online diskuse. Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvě
 3. Jiránek M., Rovenská K.: Limited applicability of cost-effectiveness and cost-benefit analyses for the optimization of radon remedial measures. In: Journal of Hazardous Materials 182 (2010), pp. 439-446, doi: 10.1016/j.jhazmat.2010.06.051 [8] Jiránek M.: Spolehlivost a optimalizace protiradonových opatření

Doc. ing. Martin JIRÁNEK, CSc. FSV ČVUT, Praha Principy ochrany nových staveb proti radonu z podloží Principles of Protection of new Buildings against Radon from the Soil Recenzent Ing. Ivana Fojtíkov doc. ing. M. Jiránek. Pro stanovení souëinitele byly použity vzorky o prümëru 160 mm a 200 mm a tloušt'ce Al fólie 9 gm. Testován byl spoj lepený i spoj natavovaný plamenem. šíika presahu obou spojå byla 90 mm. Zkušební metodika Souëinitel difúze radonu byl stanoven podle metodiky Kl 24/02/95, podle které s Plyn radon, respektive radioaktivní produkty jeho rozpadu v lidských plicích, mohou způsobovat rakovinu plic. Ve velké míře lze negativní působení radonu omezit jeho nuceným odváděním prostřednictvím řízeného větrání. Článek se soustřeďuje na základy problematiky s cílem osvěty pro stavebníky,. ing. M. Jiránek. Pro stanovení souëinitele byly použity vzorky o prtmërech 160 mm a 200 mm a tloušt'ce 3,95 mm. Zkušební metodika Souöinitel difúze radonu byl stanoven podle metodiky K 124/02/95, podle které se zkušební vzorek upne mezi dvë nádoby. Radon diftlnduje izolací ze spodní (zdrojové) nádoby do horní

Ochrana staveb proti radonu z podloží - IZOLACE

ing. M. Jiránek. Pro stanovení souöinitele byly použity vzorky o pråmërech 160 mm a 200 mm a tloušt'ce 3,95 mm (Charbit Al), 3,92 mm (Charbit P V) a 3,50 mm (Charbit Zkušební metodika Souëinitel difúze radonu byl stanoven podle metodiky K124/02/95, podle které se zkušební vzorek upne mezi dvë nádoby Ozáření z přírodních zdrojů záření představuje nejvýznamnější složku celkového průměrného ozáření obyvatel, mnohem vyšší než ozáření z běžného provozu jaderných zařízení nebo z použití zdrojů ve zdravotnictví. Z něho největší podíl (cca 50 %) má ozáření z radonu v budovách. Přirozené radioaktivní pozadí je trvalou součástí našich. TEORIE: Změny v ČSN 73 0601 a ČSN 73 0602. V říjnu 2019 začnou platit revidované normy ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů.. V příspěvku, který pro náš blog připravil autor obou norem prof. Ing. M. Jiránek, CSc., přinášíme základní informace o hlavních změnách v.

Ochrana staveb proti radonu z podloží iMaterial

Barrier properties of various waterproofing materials against radon were studied by means of the radon diffusion coefficient. Method for the determination of this material property used in the Czech Republic is presented. Results of radon diffusion coefficients measurements in more than 300 insulating materials are summarized. We have found out that great differences exist in diffusion. Radon difunduje izolací ze spodní (zdrojové) nádoby do horní. PO dosažení rovnovážného stavu pod izolací a v izolaci se v horní nádobè zmèYí nárúst objemové aktivity radonu, z nëhož se vypoëte souëinitel difúze Doc. ing. Martin Jiránek, CSC Jiránek, M.: Změny v navrhování protiradonových opatření podle revidované ČSN 73 0601 (stavba.tzb-info.cz). ČSN EN 13707: 2014 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfal­tové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky Radon-prone areas can be a useful tool to optimise/prioritise the search for high radon buildings. However, it should be clear that the final goal is not to find radon-prone areas, but to reduce radon levels and ultimately the number of lung cancers. Jiránek. M., Ringer. W.. Radon remediation and prevention status in 23 European countries.. TESTING AND DESIGN OF RADON RESISTING MEMBRANES BASED ON THE EXPERIENCE FROM THE CZECH REPUBLIC Martin Jiránek Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, Praha, Czech Republi

Katedra konstrukcí pozemních staveb [Zaměstnanci

Martin Jiránek E-mail: jiranek@fsv.cvut.cz CZECH TECHNICAL UNIVERSITY Faculty of Civil Engineering, Praha Department of Building Structures Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic RADON PROTECTIVE AND REMEDIAL MEASURES IN THE CZECH REPUBLIC Our experience confirms that some kinds of the above mentioned insulation can be considered as one of the most effective radon reduction systems for new houses (Jiránek, 1996). However, due to the lack of information, the correct selection of radon-proof insulation from the total amount of materials is very difficult

Radon - Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST STAVEBNÍ FAKULTA ČVUT V PRAZE 2013 Radon - stavební souvislosti II Radon neradno 17.4.2013ThermWet s.r.o. Rekonstrukce rodinného domu za účelem odstranění Radonové zátěže. Větrání s rekuperací tepla nasazeno pro účinné odvětrání a zajištění energetických úspor. Například odborník na problematiku radonu z Českého vysokého učení technického v Praze Martin Jiránek již. Radon diffusion coefficient values are therefore available for hundreds of materials with various chemical compositions (Ashry et al., 2011; Chen et al., 2009; Jiránek and Kotrbatá, 2011; Papp and Cosma, 2015)

Změny v oblasti navrhování a provádění protiradonových opatření dle revid. ČSN 73 0601 s platností od 1. 10. 2019. Místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1 Čas: 14.00 hod. Přednášející: Prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., FS ČVU Jiránek Martin - Dům bez radonu . do týdne. 144 Kč . doprava od 59 Kč. Do obchodu.

- Naradijiranek.c

 1. Objednávejte knihu Dům bez radonu v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník
 2. oznaéil doc. ing. M. Jiránek. Pro stanovení souèinitele byly použity vzorky o prümèrech 160 mm a 200 mm atloušt'ce 1,20 mm. Zkušební metodika Sou&initel difúze radonu byl stanoven podle metodiky K 124/02/95, podle které se zkušební vzorek upne mezi dvë nádoby. Radon difunduje izolací ze spodní (zdrojové) nádoby do horní
 3. Jedním z největších nepřátel zdravého bydlení je radon. Měli bychom vědět, jak vysokou koncentraci tohoto radioaktivního plynu má vzduch, který v obytných místnostech dýcháme. Jestliže překračuje hygienické normy, musíme obsah radonu snížit. Zákeřný nepřítel v domě, kterého nelze lidskými smysl
 4. Dům bez radonu - Martin Jiránek - kupte knihu pohodlně a za skvělou cenu se slevou hned teď na Knihkupec.com. Máme i další knihy všech žánrů a další zbož
 5. Martin Jiránek: Dům bez radonu na HLEDEJCENY.cz. Přesvědčte se, že u nás najdete Martin Jiránek: Dům bez radonu opravdu levně. Nejlevnější Martin Jiránek: Dům bez radonu na HLEDEJCENY.cz už od 0 Kč
 6. Třetina Čechů je vystavena nadprůměrné koncentraci radonu v budovách, ročně kvůli tomu zemře na rakovinu plic kolem 900 lidí, tvrdí Státní zdravotní ústav (SZÚ). To je výrazně více než například při dopravních nehodách. Někteří odborníci a stavaři proto soudí, že jsou české normy příliš mírné a navrhují jejich zpřísnění
 7. Zadání jiných návrhových hodnot bude možné až v nové verzi programu, která ale bude k dispozici po revizi ČSN 730601, která se předpokládá v roce 2018. Tato revize změní způsob navrhování, a bude tak nutná kompletní změna programu Radon. Martin Jiránek <

6.3.2020 Radon 2019. Školení Radonu 2019 v návaznosti na nové ČSN 730601 a ČSN 730602. Školení povede prof. Ing. M. Jiránek, CSc.(autor programu i obou norem). Doba trvání: 09:00 - 13:00 Místo konání: K-CAD, Radúzova 11, 162 00 Praha 6 Cena: 2 000 Kč bez DPH 21 % Maximální počet účastníků: 6 Počet volných míst: Duchovní otec novely 499/2005, jíž se upravuje Vyhláška 307/2002, pan doc. Martin Jiránek ze stavební fakulty ČVUT tvrdí:jedná se o pomyslný průsečík mezi náklady na léčení nemocných rakovinou plic a náklady na ozdravování domů. Tedy 2005-2002 = 3, 1000 / 400 = 2,5 Martin Jiránek česká, 1964. Kniha Dům bez radonu je v. Přečtených: 1x: dalších seznamech: 1x: Nápověda - Podmínky užit.

Martin Jiránek • ERA group (2002) Odosielame o 12 dní. 2,00€ Zľava 7%. 1,86€ Do košíka. Odložiť na neskôr. Máte strach z radonu a jeho vlivu na váš organismus?. Applicability of the tested material to a radon-proof membrane should be in a particular case considered in accordance with ÖSN 73 0601 Protection of buildings against radon from the soil. The test was performed by: Doc. Ing. Martin Jiránek, CSC. The report was prepared by: Doc. Ing. Martin Jiránek, CSC. test manager End of the repor Informační zdroje. Informační portál www.suro.cz Informační portál www.radon-servis.wz.cz. Greenwood, N. N., Earnshaw, A.; Chemie prvků, I. díl, (překlad.

Kurenie salave, nie elektricke spiraly. Vzduch sa nasava do domu z okolia, kde ten radon z okolia moze tie iony vygenerovat. Cize do domu dostaneme dobry vzduch..Ide o to, aby ho vetranie a povrchy v dome nenicili.. Nasavame vzduch zhruba.2,5m nad terenom,takze to uz tam nejaky zasadny radon zo zeme nemame Radon difunduje izolací ze spodní (zdrojové) nádoby do horní. PO dosažení rovnovážného stavu pod izolací a v izolaci se v horní nádobè zmèFí nárüst objemové aktivity radonu, z nèhož se vypoète souéinitel difúze Doc. ing. Martin Jiránek, CSC

Video: RADON v.o.s

Radon v budovách představuje pro Čechy nejvýznamnější zdroj ionuzujícího záření. Ve vzduchu je přitom jeho koncentrace poměrně nízká, pohybuje se kolem 10 Bq/m3 (Becquerelů na metr krychlový). V budovách však výrazně roste, nejsou výjimkou ani hodnoty přesahující 1000 Bq/m3 JIRÁNEK Principy ochrany nových staveb proti radonu z podloží. Radon a řízené nucené větrání, cesta ke zdraví 13.1.2020 Plyn radon, respektive radioaktivní produkty jeho rozpadu v lidských plicích, mohou způsobovat rakovinu plic. Ve velké míře lze negativní působení radonu omezit jeho nuceným odváděním. The Radon programme was launched in the 1980s and at present its 3rd decade is being realised. The autor is a representative of the Czech Ministry of Health with the main task to spread information about the risk of radon and about the possibilities of health protection. Jiránek M. Principy ochrany nových staveb proti radonu z podloží.

Radon v domě — Státní ústav radiační ochrany, v

Radon diffusion coefficient values are therefore available for hundreds of materials with various chemical compositions (Ashry et al., 2011;Chen et al., 2009;Jiránek and Kotrbatá, 2011;Papp and. Martin Jiránek: Dom bez radónu. Predchádzajúca Ďalšia Máte strach z radonu a jeho vlivu na váš organismus? Nevíte jak se proti němu účinně a bezpečně bránit? Chcete vědět jaké druhy izolací jsou proti radonu vhodné? Na tyto otázky vám odpoví publikace, která právě vychází v nakladatelství ERA Kniha na prodej: Jiránek, Martin: Dům bez radonu, 2001. Cena 79 Kč. Antikvariát Skoda Abzeiche Pro účastníky semináře je připravena tištěná příručka RADON - stavební souvislosti, k dispozici bude i příručka Opatření proti radonu vhodná ke svépomocné realizaci ve stávajících stavbách. Odborný garant: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT Praha. doc. Ing. Martin Jiránek, CSc

Máte starší dům? Hrozí vám nebezpečí radonu? - ESTAV

Máte starší dům? Hrozí vám nebezpečí radonu? - ESTAV

Abstract. The Radon program in the Czech Republic has a relatively long and rich history. Procedures, which enable to evaluate the risk of radon penetration from the ground, to protect new buildings, to find existing buildings with elevated indoor radon levels and to realise remedial measures in such buildings, have been developed, published and tested Pro účastníky semináře je připravena tištěná příručka RADON - stavební souvislosti, k dispozici bude i příručka Opatření proti radonu vhodná ke svépomocné realizaci ve stávajících stavbách. Odborný garant: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT Praha prof. Ing. Martin Jiránek, CSc

Radon remediation and prevention status in 23 European countries. Holmgren O(1), Arvela H, Collignan B, Jiránek M, Ringer W. Author information: (1)Radiation and Nuclear Safety Authority - STUK, P.O. BOX 14, Helsinki 00881, Finland. Radon remediation and prevention aim at reducing indoor radon concentrations in the existing and new buildings.. applicability of ventilation systems for reducing the indoor radon concentration. Martin Jiránek Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic

Martin Jiránek, Radon remedial and protective measures in the Czech Republic Czech Technical University, Praha, Czech Repuplic Typical efficiency 70 - 98 %. Olli Holmgren. SÄTEILYTURVAKESKUS • STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Olli Holmgren 3 20.3. 2020 Radon 2019. Školení Radonu 2019 v návaznosti na nové ČSN 730601 a ČSN 730602. Školení povede prof. Ing. M. Jiránek, CSc.(autor programu i obou norem). Doba trvání: 09:00 - 13:00 Místo konání: K-CAD, Radúzova 11, 162 00 Praha 6 Cena: 2 000 Kč bez DPH 21 % Maximální počet účastníků: 6 Počet volných míst: oznaðil doc. ing. M. Jiránek. Pro stanovení souéinitele byly použity vzorky o prùmëru 160 mm a 200 mm a tloušt'ce 2,27 mm a 3,86 mm. Zkušební metodika Souëinitel difúze radonu byl stanoven podle metodiky K 124/02/95, podle které se zkušební vzorek upne mezi dvè nádoby. Radon difunduje izolací ze spodní (zdrojové

AZPromo - Ochrana proti radonu v kontextu moderních

venkovním prost ředí se radon ředí vzduchem a jeho koncentrace je velmi nízká, dosahuje zhruba 10 Bq/m 3. V ut ěsn ěných a špatn ě v ětraných budovách se m ůže hromadit a dosáhnout vysokých Jiránek, M. Opat ření proti radonu ve stávajících budovách. Praha: SÚJB, 2000, 45 s. 3 Autor: Jiránek Martin Vydavatelství: ERA group Rok vydání: 2002 ISBN: 8086517128 Počet stran: 113 Cena: 131 Kč. Máte strach z radonu a jeho vlivu na váš organismus? Nevíte jak se proti němu účinně a bezpečně bránit? Chcete vědět jaké druhy izolací jsou proti radonu vhodné? Na tyto otázky vám odpoví tato publikace Radon difunduje izolací ze spodní (zdrojové) nádoby do horní. PO dosažení rovnovážného stavu pod izolací a v izolaci se v horní nádobë zmëYí nárüst objemové aktivity radonu, z nëhož se vypoëte souöinitel difúze Doc. ing. Martin Jiránek, CSC Martin Jiránek, Radon remedial and protective measures in the Czech Republic Czech Technical University, Praha, Czech Repuplic - Tehokkuus yleensä 70 - 98 % - Putket kairaamalla lattioiden all Kategorie radonového rizika tedy vyjadřují jakousi míru rizika pronikání radonu z podloží do stavby. Radon - co je vlastně Izolace proti radonu Při izolaci proti radonu vychází z normy ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Radon patří ke složce životního prostředí, kterou nelze regulovat

Applicability of the tested material for a radon-proof product can be in a particular case considered in accordance with national building codes or standards. References Jiránek M., Katmatíková V.: Radon diffusion coefficients and radon resistances of waterproofing materials available on the building market Applicability of the tested material for a radon-proof product can be in a particular case considered in accordance with national building codes or standards. The test was performed by: Doc. Ing. Martin Jiránek, CSC oznaéil doc. ing. M. Jiránek. Pro stanovení souéinitele byly použity vzorky o prúmëru 160 mm a 200 mm a tloušt'ce 2,75 mm a 4,65 mm. Zkušební metodika Souðinitel difúze radonu byl stanoven podle metodiky K 124/02/95, podle které se zkušební vzorek upne mezi dvè nádoby. Radon difunduje izolací ze spodní (zdrojové radon concentrations owing to energy retrofits was also observed in dwellings in the USA [35] and Lithuania [36]. In the case study by Jiránek and Kacmaˇ rˇíková [37], addition of an exterior thermal insulation in homes and retrofitting windows led to 3.4 times higher radon concentration. Based o

M. Jiránek, Z. Svoboda Numerical modelling as a tool for optimisation of subslab depressurisation systems design. Build. Environ. 2007, 42 (5) pp. 1994?2003 [13] M. Jiránek, Z. Svoboda Transient radon diffusion through radon-proof membranes: A new technique for more precise determination of the radon diffusion coefficient. Build Takovými prostupy potom proudí radon do vnitřního prostoru objektu. Výskyt radonových mostů závisí na vzájemné poloze základů, obvodové stěny, tepelné a protiradonové izolace. Možné způsoby přerušení tohoto radonového mostu jsou na obrázcích: Autor obrázků - Doc.Ing.Martin Jiránek Doc. Ing. Martin Jiránek, Sc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební Doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda ČVUT v Praze, Fakulta stavební Mgr. Aleš Froňka Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Ing. Kateřina Navrátilová Rovenská Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Oponenti RNDr. Lenka Thinová Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Darby S, Hill D, Deo H, Auvinen A, Barros-Dios JM, Baysson H, et al. Residential radon and lung cancer-detailed results of a collaborative analysis of individual data on 7148 persons with lung cancer and 14,208 persons without lung cancer from 13 epidemiologic studies in Europe. Scand J Work Environ Health. 2006;32 Suppl 1:1-83

 • Rudná u prahy firmy.
 • Joubert syndrom typu b.
 • Jak jíst mořské ježky.
 • Roger federer děti věk.
 • Push up plavky panske.
 • Tourettův syndrom film.
 • Katolicke modlitby.
 • Zakopane diskuze.
 • 100% 100 %.
 • Hummer h1 hmotnost.
 • Vyšehradský hřbitov praha 2 pohřbené osobnosti.
 • Rethymno village.
 • Kalhotky victoria secret.
 • Jak se stát iluminátem.
 • Icyveins mage.
 • I need a hero text.
 • Matt ryan herec.
 • Ucpané nosní dutiny.
 • Co nového v čr.
 • Diplomové práce vut.
 • Blazek.
 • Pokemon go niantic.
 • Dítě nemluví ve 3 letech.
 • Molekula vody vazba.
 • Anthony kiedis 2017.
 • Hodnotící pohovor po zkušební době.
 • Jak okyselit půdu.
 • Kris jenner vnoučata.
 • Gbs screening.
 • Italská kuchyně jednoduše a rychle.
 • Čokoláda z kakaových bobů recept.
 • Programy na pračce lg.
 • Pendolino wiki.
 • Nadační fond příspěvek.
 • Ploučnice jezy.
 • Yamaha v max 1200 vykon.
 • Nepečený cheesecake s tvarohem.
 • Pečená krůtí stehna se zelím.
 • Isotretinoin belupo recenze.
 • Rozklad tela v zemi.
 • Jedu na kubu.