Home

Pravopis online test

Pravopis Čeština ø 89.4% / 7344 × vyzkoušeno; Test ČJ - Velká a malá písmena Čeština ø 59.2% / 4435 × vyzkoušeno; pravopis n/nn Čeština ø 82.9% / 8904 × vyzkoušeno; Slovní druhy Čeština ø 85.4% / 134559 × vyzkoušen otřebujete lépe procvičit svůj pravopis? Přesně pro vás připravujeme ucelené diktáty, cvičení, testy a doplňující materiály, díky kterým můžete zlepšit své znalosti češtiny a jejího správného psaní. Jsme tu s vámi déle než 4 roky a měsíčně pomáháme více jak 250 000 žákům ZŠ a SŠ z celé České republiky. A nejenom těm testy - pravopis. aneb hravě na internetu. diktÁty. zvukovÉ diktÁty. odstŘelovÁnÍ hrubek ve vtipech. urČovÁnÍ chybnÝch vĚt 1. urČovÁnÍ chybnÝch vĚt 2. urČovÁnÍ chybnÝch vĚt 3. vyjmenovanÁ slova. vyjmenovanÁ slova - roboti. mŮj test - pravopisnÝ mix.

Pravopis i,í/y,ý - Čeština — testi

Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, Český pravopis je obtížný, ale není nenaučitelný. Připravili jsme pro vás proto seriál, ve kterém probereme klíčové jevy. Kurz je určen jak žákům, které na jaře čekají přijímací zkoušky, tak i komukoli jinému, kdo si chce ověřit své znalosti Toto cvičení slouží k zopakování pravopisných pravidel u vyjmenovaných slov, shody přísudku s podmětem, u koncovek přídavných a podstatných jmen, u předpon s/z, u psaní velkých písmen a u psaní mě/mně Test: Psaní mě/mně 1. Vydáno dne 03.02.2009 od . Cvičení na správné použití -mě-/-mně-. Klikáním na šedé políčku doplňte správně skupiny mě a mně. Po vyhodnocení testu se Vám zobrazí vysvětlení všech správných odpovědí. Stačí najet myší na zelené / červené políčko s odpovědí Didaktické testy z českého jazyka online řešení Krátké diktáty i / y, Pády podstatných jmen, Nevyjádřený podmět, Nevyjádřený a všeobecný podmět, Souhláskové skupiny - předpona a kořen, Souhláskové skupiny - jedno nebo dvě n, Koncovky přídavných jmen, Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent, Psaní bě/vje, vě/vje, Psaní je/ě, Cvičení na.

Pravidla českého pravopisu, psaní zkratek, písmena i a y, písmeno ě, psaní titulů Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat Český jazyk - 9. třída - On-line test zdarma. 1. Která z následujících možností obsahuje dva různé tvary téhož slova? A) pecka - pecce. B) podat - poddat se. C) raci - racci. D V roce 1999 dokončila magisterské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně - obor český jazyk a psychologie. Před narozením první dcery učila na základní škole český jazyk, občanskou výchovu a ICT Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel

Jak vyzrát na pravopis kniha Pravidla českého pravopisu online neoficiální stránka, ÚJČ se od ní distancuje Tato stránka používá slovníky OpenOffice.org a Google Chrome má nejlepší kontrolu pravopisu ze všech prohlížečů. Zdroj textů označených, jako Wikipedi 6: Český jazyk: Pravopis slova: Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně: 01 Rozoznáte spisovné slová od nespisovných? Otestujte sa z gramatiky a pravopisu

Pravopis cizích slov 1. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti Pravopis tvaroslovný Příslovečné spřežky - online test. Rozhodni, napíšeš-li výraz v závorce jako dvě slova nebo jako příslovečnou spřežku: Svůj deník schovávala (do konce) i před svou nejlepší kamarádkou. (Po návratu)ze školy jsem se zastavila v dílně u tatínka.. 3. Doplň I-Í, Y-Ý. Děti přišl do školy. Ve škole četl, psal a počítal.V poledne se naobědval a šl domů. Cestou se chlapci zastavil v parku u prolézaček. Hbitě se jimi protahoval a lákal k prolézání dívky. Ty se však zastavil u kočárků a díval se na miminka. Chlapci si umazal oblečení do školy. Děvčata zůstal čistá jak ze škatulky

Český jazyk - 5. třída - On-line test zdarma. 1. Do které z následujících možností je nutno doplnit na vynechané místo -i, aby byla věta napsána pravopisně správně? A) Koupíme si to také m-? B) M- na to nepřistoupíme. C) Kdo m- na to odpoví? D) Také m- jsme to tak udělali. 2 Velká a malá písmena, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis webdesign: RNDr.Gabriela Kövesiov

Moderní cvičebnice k procvičování pravopisu Pravopisně

Skloňování příjmení zdarma on-line. Seznam nejčastějších příjmení v ČR Pravopis srog jezika Sigurno ne moramo da vas ubeđujemo da je ovaj naš sri jezik prelep i slikovit - znate to vrlo dobro i sami. Međutim, ma koliko da je lep, srim jezikom nije lako potpuno ovladati Diktáty a pravopisná cvičení. Více než 330 diktátů a pravopisných cvičení s okamžitým vyhodnocením a možností uložení výsledků do pdf

Online testy pravopis

Každý test je doplněn o podrobné vysvětlení správného řešení. Vyjmenovaná slova. V těchto testech si procvičíte vyjmenovaná slova po všech obojetných souhláskách, stejně jako slova přejatá či další výjimky. » Procvičování vyjmenovaných slov » Test na vyňatá slova po b, l a m » Vyjmenovaná slova - souhrn I Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Pracovní list slouží k souhrnnému opakování pravopisných jevů (i/y, í/ý v různých částech slova, zdvojené souhlásky, předpony s-, z-, vz-, mně-mě, interpunkce, skloňování vlastních jmen cizího původu, ) PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ . Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý. s nakažliv m nemocemi, opravdov přátelé, s vesel m film, kos mláďata, za pomal m pochodem, důvěřiv lidé, zapomětliv žáci, zdvořil úředník, vos bodnutí, s oranžov m puntíky, ryb polévka, z ryz ho zlata, u pěnkav ho mláděte, z pštros ch vajec, se znám m spisovatelem, hlávkov salát, úzkým stezkami.

zobrazit Pravopis a výslovnost přejatých slov se s - z zobrazit Psaní samohlásek v zakončení přejatých slov zobrazit Psaní dis-, dys-, poly-, poli-, vice-, více-zobrazit Psaní slov s částí -radio, -manie, -fuze zobrazit Písmeno ě zobrazit Psaní n - nn zobrazit Psaní spřežek a spřahován Vyberte test, který prověří vaše znalosti pravopisu a matematiky. Testy nejsou časově omezeny, takže si odpovědi můžete pořádně promyslet Popis stránky * • Diktát psaní ný, nný, ní, nní • - viný vinný a podobné výrazy - vyberte správná písmena. Toto cvičení si provádějte častěji

Pravopis. PROCVIČ SI V ON-LINE TESTECH interpunkce a další pravopisné jevy z češtiny. VYBER SI OBTÍŽNOST. TESTY PRO 5. ROČNÍK • TEST 1 • TEST 2. Test - psaní velkých písmen. Na deseti otázkách si vyzkoušejte psaní velkých a malých počátečních písmen. násobilka matematika matematiky násobení násobení zlomků obojetné souhlásky odčítání ostatní podstatná jména pravopis procenta Pythagorova věta předložky převody jednotek přijímací zkoušky. Kontaktní informace. Lingea s.r.o. Vackova 9, 612 00 Brno Tel.: + 420 541 233 160 E-mail: info@lingea.c Testy z českého jazyka pro základní školy online - 7. třída Test č. 1 - Pravopis přídavných jmen Test č. 2 - Vyjmenovaná slova Test č. 3 - Předpony s-, z- Test č. 4 - Psaní n x nn Test č. 5 - Koncovky podstatných jmen Test č. 6 - Psaní velkých písme TEST ZE ZEMĚPISNÉHO UČIVA O ČR - ČESKÁ NEJ. Vyřeš správně. Z jedné otázky na druhou se posuneš tlačítky => nebo <=. Po vyřešení všech zjistíš svoji celkovou úspěšnost. Prohlédni si video Boží Dar z pořadu Cyklotoulky televize Public TV. Ukaž všechny otázk

Pravopis - Čeština — testi

chytáky pravidla českého pravopisu pravopis test testy z češtiny tvrdé a měkké I vědomostní test. A vyzkoušet si u nás můžete i řadu testů a cvičení z českého jazyka nebo si přečíst něco z online čítanky. Hledáte u nás něco o češtině? Hledat: Zajděte do obchodu pro češtináře. Inzerce Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Knihy Target Score Student's Book with Audio CDs (2), Test booklet with Audio CD and Answer Key-- autor: Talcott Charles, Tulllis Graham Real Life Intermediate Test Book/Test Audio CD Pack-- autor: Reilly Patricia Real Life Pre-Intermediate Test Book/Test Audio CD Pack-- autor: Chandler Dominika Real Life Advanced Test Book/Test Audio CD Pack-- autor: Roberts Rachae Interní stránky pro komunikaci mezi vyučující českého jazyka a literatury a třídam Pravopis podstatných jmen rodu středního. . PROCVIČOVÁNÍ: 1-2-3-4-5-6-7 výběr vzor

Český jazyk – pravopis (mobilní) ke stažení zdarma - download

KONTROLA PRAVOPISU - SMS

 1. Jmenuji se amil okorný (KAMIL POKORNÝ). Ve ďáru ad ázavou (ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU) je alerie (GALERIE) věnovaná rodu inských (KINSKÝCH). Jedním ze znaků myšlení omunistů (KOMUNISTŮ) bylo společné vlastnictví. 30. etní (LETNÍ) olympijské hry se uskuteční v ondýně (LONDÝNĚ). Mám účet u omerční anky (KOMERČNÍ BANKY)..
 2. Test č. 4 - Pravopis přídavných jmen Test č. 5 - Spisovná a nespisovná čeština Test č. 6 - Doplňte česká příslov.
 3. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné písmeno. Stiskni pak KONTROLA
 4. Pravopis skupin souhlásek s příponami -ský, -ští. Končí-li kořen slova na souhlásky -s nebo -c, tuto souhlásku v pravopise většinou zjednodušujeme
 5. České vědomostní a zábavné kvízy a testy - otestuj si své znalosti a zjisti z Qizy kvízů jak je na tom tvá osobnost, paměť nebo mozek
 6. ID: 1420625 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 6 Age: 11-12 Main content: Pravopis Other contents: doplňovačka Add to my workbooks (0) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroo

Video: Testy - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Velká písmena - Procvičování online - Umíme česk

Online nápověda... Pravopis smajlíků :-) Možná si teď někteří z vás myslí, že smajlíci žádný pravopis nemají. Možná někteří z vás mají nějaký názor na to, jakým způsobem smajlíky psát. Máme pro vás obtížnější test zaměřený na koncovky podstatných jmen. Procvičíte si především podstatná jména. Pravopis y / i TEST. Rychlý interaktivní test , jak a kde psát i / y. Automatický - Interaktivní test, který Vás okamžitě ohodnotí na základě Vašich znalostí . A následně si můžete dle výsledku nastavit Váš soukromý studijní plán. Na Vaše přán Český jazyk pro 1. stupeň ZŠ (Ostatní) - Kurz Český jazyk pro 1. stupeň hravou formou opakuje naučené znalosti, upevňuje je a rozvíjí. Žáky v kurzu čeká spousta zábavných cvičení na procvičení písmenek abecedy, vyjmenovaných slov nebo podstatných a přídavných jmen. Kurz je vhodným doplňkem pro prez.. Naše pravopisná pravidla nejsou sice úplně jednoduchá, ale tak hrozné, aby to člověk musel vzdát, to zase není. Zjistěte, jak na pravopisně bezchybný text, osvěžte si, co jste zapomněli, podívejte se na pár novinek - a začnete to milovat Na stránkách, kde máte registraci, se přihlašujte, ať vidíme pokroky a rekordy! Vypracuj všechny úkoly z odkazů - někde je jich více, znáte

Německý pravopis - m nebo mm V tomto testu z němčiny hledejte pravopisné chyby. Slova, za nimiž se nachází v závorce písmenko, se píší buď s m nebo mm Test: Slovesné tvary Marek Vít | 3. 7. 2020 Vyberte tvar slovesa, který se gramaticky hodí do vět. Pokračování článku » PRE-INTERMEDIATE. MUCH, MANY, A LOT.

Přečtěte si o tématu Pravopis. Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam článků souvisejících s tématem Pravopis, které hledáte. Najdete zde články, fotografie i videa k tématu Pravopis 1 reakcí na tento příspěvek pravopis 14.8.2010 v 19:08 | Nahoru | #13 rydlas> vidíš, i jiní si všímají Naposledy editováno 14.08.2010 19:57:5

Pravopis. Nemáte kredit na zobrazení lekce. Pokud chcete vidět obsah lekcí a využívat Všech funkcí tea-learningu, porosim objednejte si přístup. Rozřazovací test Zatím jste neabsolvovali rozřazovací test, jeho absolvováním se dozvíte. První ze tří částí státní maturity z českého jazyka a literatury je didaktický test.Po didaktickém testu z českého jazyka a literatury následuje maturitní písemná práce a ústní zkouška.. Psaní didaktického testu z češtiny trvá od roku 2019 75 minut (do roku 2018 60 minut) a můžete v něm získat až 50 bodů (do roku 2014 až 69 bodů)

Online slovník češtiny, slovník synonym a pravidla pravopisu zdarma. slovník současné češtiny (current) slovník českých synonym; pravidla českého pravopisu Pravopis . Synonyma. Výklady . Kontaktní informace. Lingea s.r.o. Vackova 9, 612 00 Brno Tel.: + 420 541 233 160. Nejlepší a nejmodernější aplikace na rychlé procvičování českého pravopisu, například cestou do školy nebo do práce, jak na telefonu, tak na tabletu. A protože nejlepší je škola hrou, díky propojení s Google Games můžeš sbírat odznáčky, body a soupeřit se svými kamarády nebo zbytkem světa. Aplikace také obsahuje jednoduché taháky na vyjmenovaná slova a. Pravopis (test) Procvičování SMART Online v MS Teams; 23.10. 2020. Řešení pro smíšenou výuku ve škole - učitelský notebook; 20.10. 2020. Řešení pro smíšenou výuku ve škole - pevný pc ve třídě.

Umíme česky - Online procvičování češtin

Test cizích slov - migrace. Hlášky z českých filmů - kvíz. České pověsti a legend Didaktický test, který čeká studenty v rámci společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, obsahuje 5 okruhů. Prvním z těchto tematických okruhů je Pravopis. Jaké tematické úlohy můžeš čekat v tomto okruhu a jaké je jejich procentuální Český pravopis Intenzivní opakovací kurz českého pravopisu Procvičte si český pravopis, ujistěte se, že znáte všechny významné výjimky, a vyslechněte si, co se v českých pravopisných pravidlech od dob vaší školní docházky změnilo

PEREME SE S ČEŠTINOU: Velký pravopisný test I

Academia.edu is a platform for academics to share research papers Aplikace pro Android telefony a tablety Android Market hry a aplikace Hry a aplikace Google Play zdarma Pravopis českého jazyka test online Pravopis testy ke stažení zdarma Pravopis do mobilu ke stažení zdarma Diktáty online Diktáty do mobilu ke stažení zdarma Český jazyk online cvičen. Škola s nadhledem přináší online cvičení, která podporují individuální rozvoj dětí a motivují děti prostřednictvím okamžité zpětné vazby. Pomáhá i s přípravou na přijímací zkoušky a maturitu Velký rozřaďovací test (Placement test) úrovní Pre-Intermediate až Intermediate varianta A; Velký rozřaďovací test (Placement test) úrovní Elementary až Pre-Intermediate varianta B; Velký rozřaďovací test (Placement test) úrovní Elementary až Pre-Intermediate varianta Test z českého jazyka pro nás připravila Jana Skřivánková, autorka webu www.mojecestina.cz Tento test se zaměřuje na úplně základní gramatiku a pravopis a vychází z častých chyb běžných uživatelů. Otázkami se prochází po jedné a není možné se vracet. Čas na dokončení testu je 20 minut

Pravopisná cvičení pro střední školy - Pravopis česk

 1. 2. pravopis souvisejÍcÍ se stavbou slova a tvoŘenÍm slov test Č. 3 iv. vÝznam slova 1. vÝznam slova test Č. 4 v. tvaroslovÍ 1. slovnÍ druhy 2. podstatnÁ jmÉna 3. pŘÍdavnÁ jmÉna 4. zÁjmena 5. ČÍslovky 6. slovesa 7. neohebnÉ slovnÍ druhy 8. pravopis koncovek jmen a sloves 9. psanÍ velkÝch pÍsmen ve vlastnÍch jmÉnech test.
 2. Modul Německá gramatika obsahuje kolekci odkazů na stránky obsahující přehledy gramatiky, časování sloves, nepravidelná slovesa, popisy gramatických jevů, zájmena, přídavná jména, spojky, předložky a další užitečné informace důležité pro naučení gramatiky
 3. Pravopis (test) 2. Procvičování SMART Online v MS Teams; 23.10. 2020. Řešení pro smíšenou výuku ve škole - učitelský notebook; 20.10. 2020. Řešení pro smíšenou výuku ve škole - pevný pc ve třídě.

Test: Psaní mě/mně 1 - Moje čeština - Čeština na internetu

Didaktický test, který čeká studenty čtyřletých oborů v rámci didaktického testu z českého jazyka a literatury obsahuje 7 okruhů. Prvním z těchto tematických okruhů jsou Pravidla českého pravopisu.Jaké tematické úlohy můžeš čekat v tomto okruhu? Vše jsme pro tebe přehledně shrnuli v tomto článku Osnovna pravopisna pravila srog jezika na jednom mestu. Kratko objasnjenje nastanka sre azbuke i abecede. Zivot i delo Vuka Stefanovica Karadzica 'PRAVOPIS' cvi?ení zam??ená na otestování ?tení, pravopisu a interpunkce, psaní velkých písmen, interpunk?ní znaménka Zadání Úrove? Test : Opravte pravopisné chyby v uvedených slovech a jejich definicích. V každém ?ádku je JEDNA chyba. gramatika: pravopis :. Od roku 1402 se v Betlémské kapli Jan Hus zasazoval o mravní principy a ideály pravého křesťanství, což jej přivedlo do klatby a posléze až před církevní koncil v Kostnici a k smrti na hranici. Dokument přináší portrét významné osobnosti našich dějin, jejíž názory i upálení radikalizovaly společnost a vyústily v husitské hnutí

on-line testy z českého jazyka skolaposkole

Toto je procvičování českého pravopisu. Program nabízí 18 témat pro procvičení češtiny. Nejdříve začíná se základy. To znamená procvičování psaní Ů a Ú, pravidla pro psaní Y/I po tvrdých a měkkých souhláskách. Dále následují testy pro procvičování vyjmenovaných slov, psaní koncovek u podstatných a přídavných jmen, psaní předložek S/Z, párové. Dobrý den,chci ze zeptat na pravopis těchto vět ,víte někdo co je správné? 1 věta:Jsou s toho zmatení. 2věta: Jsou z toho zmatení

Český jazyk – pravopis (mobilní) ke stažení zdarmaKapacitet motora: Hrvatska gramatika vježbeSlovní zásoba – Angličtina onlineTest Iz Bosanskog Jezika i KnjiževnostiPřídavná jména :: Online podpora do výukyDose vs

Další užitečné portály www.nechybujte.cz - váš online průvodce světem spisovné češtiny; www.dict.com - největší slovníkový portál pro 34 jazyků ve všech kombinacích; www.preklady.cz - profesionální překlady a lokalizace, kalkulátor cen; www.lingea.cz - nabídka knižních a elektronických produkt Pravidla pro psaní a nepsaní čárek ve větách jednoduchých a v souvětích. Podívejte se na úskalí psaní čárek a procvičte si interpunkci ve větách 20.10.2019 - V tomto testu z němčiny hledejte pravopisné chyby. Slova, za nimiž se nachází v závorce písmenko, se píší buď s m nebo mm. V každé větě se může nacházet maximálně jedna chyba Rozřazovací online testy. Abychom Vám mohli doporučit jazykový kurz přímo šitý na míru nebo individuální výuku na odpovídající úrovni, je nutné vyplnit rozřazovací online test z příslušného jazyka, který naleznete níže. Dbejte na to, aby čas potřebný k vypracování rozřazovacího testu nepřesáhl 40 minut.. Pro zaručení korektního výsledku nepoužívejte. Nadefinujte si test přesně podle toho, co vám dělá problémy a konečně umlčte ty, co si z vás dělají srandu. K dispozici je funkce Lektor, který sestaví testy přímo na míru na základě vašich odpovědí v minulosti, dostanete tedy možnost si zopakovat problematické příklady a Nauč se Pravopis tedy bude mnohem. Softwarový portál obsahující nejrozsáhlejší katalog freeware a shareware programů a aplikací ke stažení zdarma

 • Klíč uzavírací k šoupátkům domovní přípojky.
 • Donbas mapa.
 • Antonio meucci.
 • Angličtina materiály pro učitele.
 • B klarinet cena.
 • The division complete.
 • Cinestar aladin.
 • Liliger.
 • Semo bylinky.
 • Saona ostrov.
 • Jak poznat věrného muže.
 • Aubameyang fifa 19.
 • Nuvaring zavádění.
 • Druhy vod chemie.
 • Overeni tachometru nemecko.
 • Konec vyplácení rodičovského příspěvku.
 • Sikorsky helicopter.
 • Korek výprodej.
 • Tom clancys all games.
 • Obrázky simpsonů.
 • Eet 3 vlna zrusena.
 • Ikea komody.
 • Opalescence kde koupit.
 • Zelva mapova.
 • Rumove kulicky z tuku.
 • Ringo čech obrazy cena.
 • Anonymní mailová schránka.
 • Euroformulář záznamu o dopravní nehodě.
 • Psychické zdraví.
 • Televizní tuner usb pro xbox one.
 • Náhrdelník s diamantem.
 • Zcernaly displej.
 • Předžalobní výzva náklady řízení.
 • Otcovská deprese.
 • Dum start gservis.
 • Jak stáhnout fotky z gmailu.
 • Nintendo switch bazar hry.
 • Hiconcept zenhome.
 • Faethon staré řecké báje a pověsti.
 • Krones colas.
 • Dárkové víno s věnováním.