Home

Čsn 01 3420:2004

TZB-info / Technické normy / Hledat podle tříd / 01 OBECNÁ TŘÍDA / 01 34 Výkresy ve stavebnictví / ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební část ČSN 01 3420 : 2004: Anotace: ČSN 01 3420 Norma určuje společné požadavky na úpravu a kreslení výkresů stavebních objektů pozemních staveb. Jsou v ní zapracovány údaje ST SEV 4071-83. Jsou normalizovány všeobecné požadavky na výkresy, způsob jejich kreslení, požadavky na popisy na výkresu i příklady legend specifikací. ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005 Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 200 ČSN 01 3420: 2004 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresu stavebních konstrukcí ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov ČSN 73 4130 Schodišt ě a šikmé rampy - Základní požadavky ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 0802 Požární bezpe čnost staveb - Nevýrobní objekty ČSN 73 10 01 Základová p ůda pod plošnými základ

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů

 1. • ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. • Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005 • Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 2009.
 2. ČSN 01 3420: 2004 - Výkres pozemních staveb- Kreslení výkresů stavební části ČSN 01 3495: 1997- Výkresy ve stavebnictví- Výkresy požární bezpečnosti staveb ČSN 73 0540-2: 2011- Tepelná ochrana budov- Část 2: Požadavky ČSN 73 0540-3: 2005- Tepelná ochrana budov- Část 3: Návrhové hodnoty veliči
 3. 11.1 Zakreslení stropu do pdorysu zobrazovaného podlaží podle SN 01 3420.....119 11.2 Výkres stropu nad zobrazovaným podlažím - zakreslovaný podle SN 01 3481 - Výkresy betonových konstrukcí nebo podle SN EN IS
 4. Český normalizační institut. 2011-10-01. Třídící znak 730540. ČSN 73 4301: 2004. Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut. 2004-07-01. Třídící znak 734301 ČSN 01 3420:2004. Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části. Český normalizační institut. 2004-08-01. Třídící znak 013420 KUTNAR.
 5. Pozemní stavitelství I.- PŘEDNÁŠKY Pozemní stavitelství I. Program přednášek. 1. Konstrukční systémy 2.-5. Zakládání, základové konstrukce, plošné a hlubinné základy, výkopy 6.-7. Spodní stavba budov podsklepených, nepodsklepených, hydroizolace spodní stavb
 6. ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. 2. Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005. 3. Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 2009. 4
 7. ČSN EN ISO 4157-3 2000/1 ČSN EN ISO 4157-2 2000/1 Výkresy pozemních staveb - Systémy ozna čování -Část 2: Názvy a čísla místností ČSN EN ISO 4157-1 Výkresy pozemních staveb - Systémy ozna čování -Část 1: Budovy a jejich části ČSN 01 3420 2004/7 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres ůstavební část

ČSN 01 3420:2004. Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části. Český normalizační institut. 2004-08-01. Třídící znak 013420 KUTNAR, Z.a kol. 2012. Kutnar - Šikmé střechy. TOP DEK- Systém zateplení s tepelnou izolací nad krokvemi.. Praha: DEKTRADE a.s.. ISBN 978-80-87215-12-8 ČSN 73 4301: 2004. Obytné. [1] ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. [2] Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005 [3] Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 200

ČSN 01 3420:2004 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavebních částí ČSN 73 0508:2007 Denní osvětlení budov ČSN 73 1901:2011 Navrhování střech - Základní ustanovení ČSN 73 6056:2011 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel Webové stránky výrobců a dodavatelů www.diton.cz www.heluz.c 12.12 Kreslení zařizovacích předmětůpodle ČSN 01 3420:2004 Kreslení výkresů stavební části 12.13 Kreslení betonářské výztuže 13 DOPLNĚK KE TŘETÍMU VYDÁNÍ ČÍTANKY VÝKRESŮ VE STAVEBNICTVÍ - II

1. ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. 2.Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005. 3. Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 2009. 4.AUTOCAD a AUTOCAD LT pro architekty a projektanty. Horová Iva (Aktuální verze ČSN 01 3420:2004, typologie, modulová koordinace Studie S5 - Rozvržení a skládání výkresů Studie S6 - Komíny, povrchové úpravy Studie S7 - Základy typologie, zařizovací předměty Studie S8 - Modulová koordinace Cvičení 3. Zakreslování oken a dveří podle normy ČSN 01 3420:2004 NORMY • ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části • ČSN ISO 128-23:2004 - Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Čáry na výkresech ve stavebnictví. • ČSN 73 4301:2004 - Obytné budovy WEB • www.stavba-online.cz Jiné podklady ÚVOD Úvod BH02 - Nauka o pozemních. Contents OBSAH VYSVĚTLIVKY KE STRUKTUŘE TŘETÍHO VYDANÍ UČEBNICE S DOPLŇKY PODLE ČSN EN ISO..... 6 1 ÚVOD DO ČTENÍ VÝKRESŮ VE STAVEBNICTVÍ..... 7 1.1 Základní názvosloví..... 7 1.1.1 Výkresy podle obsahu..... 8 1.1.2 Výkresy podle účelu..... 8 1.1.3 Výkresy pozemních staveb podle měřítka..... 8 1.1.4 Výkresy podle techniky zhotovení..... 9 1.1.5 Výkresy podle.

- ČSN 01 3420 (2004) Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části - ČSN 73 4301 + Z1 + Z2 (2009) Obytné budovy - vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (nahrazuje 137/1998 Sb.) - vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérov Revize ČSN 01 3406 - Označování stavebních hmot v řezech . V roce 2014 se ČKAIT stala dalším z Center technické normalizace (CTN) Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Nové CTN ČKAIT je externím smluvním partnerem ÚNMZ pro tvorbu a revize původních ČSN na národní úrovni, tj. s vyloučením norem EN či ISO ČSN 01 3420 : 2004: Anotace: ČSN 01 3424 Norma platí pro kreslení základů budov, pro podzemní a pilotové stěny a pro kreslení kanálů a šachet umístěných v základech nebo souvisících se základy na výkresech pozemních staveb. V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 4936-84, ustanovení shodná s normou RVHP jsou po straně. Základní ustanovení. [6] ČSN 01 3420:2004 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů staveb ní části [7] ČSN 74 3305:1988 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení [8] ČSN 74 3282:19892 Ocelové žebříky. Základní ustanovení. [9] Sbírka zákonů č. 369/2001

ČSN 01 3420 ČSN onlin

 1. 1. ČSN 01 3420, 2004 2. Matoušková, D. : Pozemní stavitelství I., VŠB-TU Ostrava, 1997 3. Matoušková, D. : Pozemní stavitelství II., VUT Brno.
 2. ČSN 01 3420 : 2004: Anotace: ČSN 01 3449 Norma platí pro kreslení zjednodušených výkresů stavebních objektů pozemních staveb. Tyto zjednodušené výkresy slouží pro zakreslování zdravotních instalací, ústředního vytápění a vzduchotechnických zařízení, elektrotechnických zařízení, technologických zařízení a.

Katedra konstrukcí pozemních staveb [Výuka

Úvod do cvičení, úpravy výkresů a studií, technické písmo, popisové pole a členění místa na výkrese; zakreslování stavebních konstrukcí podle normy ČSN 01 3420:2004. Výkres půdorysu 1NP a studie výpočtu a zakreslování schodiště. Výkres V1 - Půdorys 1N - ČSN 01 3420 (2004) Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části - ČSN 73 5305 (2005) Administrativní budovy a prostory - ČSN 73 4130 (2010) Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky - ČSN 74 3305 (2008) Ochranná zábradlí - vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (nahrazuje. [1] 1. ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. [2] 2. Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005 [3] 3. Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 2009 [4] 4 }]);DDG.duckbar.load('images');DDG.duckbar.load('news');DDG.duckbar.load('videos');DDG.duckbar.loadModule('related_searches');if (DDG.pageLayout) DDG.pageLayout.initialize(

Abstrakt - vutbr.c

 • Problematická pleť akné.
 • Najdi telefon google.
 • Smoothie chudnutie skusenosti.
 • Radim šimek zranění.
 • Tvrdé patro.
 • Máza.
 • Hosta zazimování.
 • Svatební koláče ostrava.
 • Labyrint 2 vysvetleni.
 • Aopk silverlight viewer download.
 • Gore tex bunda dámská výprodej.
 • Lukas evangelium.
 • Nevera po porodu.
 • Bazilišek hnědý.
 • Jak vydat překlad knihy.
 • Balian of ibelin.
 • Co dělat když mě bolí loket.
 • Ticketportal prodejní místa praha.
 • Špenátové lasagne s tvarohem.
 • Alan walker sing me to sleep text.
 • Boty john deere.
 • Sassafras officinale.
 • Galanterie liberec.
 • Čelisti 2 herci.
 • Ally zpěvačka.
 • Fantasy mikiny.
 • Daniela drtinová.
 • Topolčany mapa.
 • Jak udelat kovarske kleste.
 • Windows essentials last version.
 • Lidské oběti.
 • Zapečené kuřecí špalíčky.
 • Co je adice.
 • Intensive color creme palette schwarzkopf.
 • Smoothie chudnutie skusenosti.
 • Jak koupit teslu.
 • Labyrint 2 vysvetleni.
 • Pupínky na nohou a rukou.
 • Nejdou nahrát fotky na facebook.
 • Platy státních zaměstnanců 2019.
 • Motivace movere.